.

 

Reputacja kraju

dodano: 
10.09.2007
komentarzy: 
0

68 proc. szefów spółek uznało, że zarządzanie reputacją państwa jest trudniejsze niż zarządzanie wielką międzynarodową firmą. Takie wyniki przynosi ankieta Safeguard Reputation przeprowadzona przez agencję Weber Shandwick na 11 rynkach przy współpracy z KRC Research.
Średnio co trzeci prezes z Hiszpanii (74 proc. do 24 proc.) i Hongkongu (74 proc. do 22 proc.) jest zdania że zarządzanie reputacją kraju jest trudniejsze od zarządzania firmą.
Jak wynika z badania, prezesi światowych spółek są zgodni co do tego, że zarządzanie percepcją całego przemysłu lub państwową firmą jest trudniejsze do kontrolowania, niż zarządzanie reputacją pojedynczego przedsiębiorstwa.
Reputacja całego przemysłu jest postrzegana jako trudniejsza w zarządzaniu niż reputacja firmy – ponad półtora razy (57 proc. do 39 proc.). Co ciekawe, prezesi z Włoch różnią się od swoich kolegów z innych krajów uważając, że reputacja firmy jest zdecydowanie trudniejsza w zarządzania (54 proc. do 30 proc.)
Reputacja spółki państwowej jest postrzegana jako trudniejsza w zarządzaniu niż reputacja spółki prywatnej. Wedle wyników ankiety prawie trzy razy bardziej (71 proc. do 24 proc.). W tej kwestii prezesi z Ameryki Północnej (82 proc.), Europy (63 proc.) i Azji (76 proc.) są ze sobą całkowicie zgodni.
Reputacja spółki prywatnej jest prawie cztery razy trudniejsza w zarządzaniu niż reputacja pojedynczej osoby (77 proc. do 21 proc.) - zgadza się z tym twierdzeniem większość światowych dyrektorów (z wyjątkiem brukselskich prezesów). Belgowie uważają, że zarządzanie reputacją spółki jest prawie tak samo trudne jak zarządzanie reputacją osoby (50 proc. do 48 proc.).
Badanie Safeguarding Reputation zostało przeprowadzone wśród 950 prezesów z 11 krajów Ameryki Północnej, Europy i Azji. Brazylia była jedynym krajem Ameryki Łacińskiej biorącym udział w ankiecie. Wszystkie rozmowy zostały przeprowadzone telefonicznie pomiędzy 20 lipca i 8 sierpnia 2006 r. Błąd statystyczny zamyka się w 3,2 punktu procentowego. Wkrótce bardziej szczegółowe wyniki ankiety na PRoto. (kk)

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin