Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w programie polskiej prezydencji

dodano: 
08.09.2011
komentarzy: 
0

Jak zwiększyć obecność i skuteczność CSR w Unii Europejskiej? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali uczestnicy konferencji organizowanej przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Konferencja odbyła się 5 września 2011 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Konferencja zorganizowana została w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Podczas sesji plenarnej „CSR w wizji i strategii” prelegenci przedstawili główne założenia oraz propozycje działań zawarte w dokumentach strategicznych, jakie powstały w ostatnich latach w toku debaty o przyszłości gospodarki oraz wyzwaniach zrównoważonego rozwoju: „Europa 2020” i Wizja 2050 World Business Council for Sustainable Development. Druga sesja plenarna pt. „Raportowanie” koncentrowała się wokół tematyki raportowania społecznego umożliwiającego zwiększanie transparentności, wiarygodności, a także poprawę relacji z interesariuszami.

W trakcie konferencji odbyły się liczne sesje warsztatowe poruszające zagadnienia dialogu, ekonomii społecznej, innowacji, konsumentów, mierzenia i monitorowania CSR, odpowiedzialnego inwestowania oraz standardów zarządzania CSR, jak również Dialog Wysokiego Szczebla, w którym udział wzięli przedstawiciele instytucji i państw członkowskich UE, w tym Trio Prezydencji. Uczestnikami konferencji byli eksperci, politycy, przedstawiciele administracji rządowej i organizacji międzynarodowych, w tym Komisji Europejskiej i UNDP, a także przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz reprezentanci środowiska akademickiego.

Wnioski z konferencji, w formie Raportu Prezydencji, zostaną przekazane Komisji Europejskiej do wykorzystania w pracach końcowych nad nowym Komunikatem KE nt. CSR, który ma zostać opublikowany pod koniec września br.

PRoto.pl było patronem wydarzenia.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin