.

ZFPR przygotowuje ranking fee income za 2019 rok

dodano: 
23.06.2020
komentarzy: 
0

Związek Firm Public Relations poinformował o przyjmowaniu zgłoszeń do siódmej edycji rankingu agencji PR według fee income. Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 czerwca 2020 roku. Udział w zestawieniu mogą wziąć zarówno firmy członkowskie, jak i agencje niezrzeszone w ZFPR.

Ranking obejmie rok 2019, czyli okres przed wybuchem pandemii. Jak informuje ZFPR, celem rankingu jest „ukazanie właściwego charakteru usług PR na rynku poprzez skupienie się na doradztwie komunikacyjnym i przychodach z honorariów”. Fee income zdefiniowano jako przychody agencji pomniejszone o koszty zewnętrzne związane z wykonywaniem projektów dla klientów (takie jak zakup mediów, produkcja zewnętrzna, koszty osób niezatrudnionych na stałe i podwykonawców).

Udział w rankingu mogą wziąć agencje PR, które świadczą pełen zakres usług public relations, oraz grupy kapitałowe spełniające ten warunek. W przypadku grup kapitałowych w rankingu zostaną uwzględnione tylko przychody z tych podmiotów z grupy, których głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług PR. Wyniki – podobnie jak w poprzednich edycjach zestawienia – będą prezentowane w osobnych klasyfikacjach dla podmiotów indywidualnych i grup kapitałowych.

„Tegoroczny ranking firm PR wg fee income będzie miał szczególne znaczenie, zarówno dla klientów, jak i samej branży PR. Będzie rodzajem »stop-klatki«, punktu odniesienia do wielu analiz i to na długo, bo pokaże kondycję branży na chwilę przed wydarzeniem, które zmieniło kontekst społeczny i gospodarczy, w jakim działamy” – komentuje Adam Jarosz, prezes ZFPR. „Ranking przedstawi wyniki za 2019 rok, których w obecnym roku, naznaczonym pandemią, będzie w skali sektora bardzo trudno osiągnąć” – dodaje prezes związku. Jak twierdzi Jarosz, to istotne dla branży, bo w obliczu obecnych wyzwań „pozwoli lepiej ocenić bieżącą sytuację i podejmować stosowne działania w celu neutralizowania potencjalnych strat oraz stymulowania wzrostu”.

Wyniki prezentowane w rankigu zostaną zweryfikowane w drodze audytu finansowego przez niezależną firmę audytorską – Strategia Audit. Audyt obejmie nadzór nad procesem gromadzenia danych, ich weryfikację oraz przygotowanie raportu.

Firmy zainteresowane udziałem w rankingu powinny skontaktować się z biurem ZFPR (joanna.dokudowicz@zfpr.pl). Wzór ankiety oraz zasady udziału w rankingu opisane w regulaminie są dostępne na stronie ZFPR. Publikacja rankingu jest planowana na koniec lipca 2020 roku. (mb)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin