.

Akademia Augustowska

dodano: 
31.07.2009

Rodzaj:

case'y CSR

Firma:

British American Tobacco Polska S.A

Projekt „Akademia Augustowska” firmy BAT został wyłoniony w konkursie na najlepszą praktykę z zakresu współpracy z biznesem na rzecz społeczeństwa przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz zaprezentowany podczas Targów Dobrych Praktyk w październiku 2008. Materiały pochodzą z Targów Dobrych Praktyk CSR organizowanych przez FOB.

Podmiot realizujący
British American Tobacco Polska S.A.

Tytuł projektu
Akademia Augustowska

Sytuacja/Problem
Debata przeprowadzona przez BAT i partnerów społecznych firmy w ramach sesji dialogu społecznego w 2003 r. zidentyfikowała potrzebę inicjowania i wdrożenia autorskiego Programu na rzecz lokalnego rynku pracy oraz aktywizacji społeczno-zawodowej znajdujących się na nim osób. Cele, dla których powołany miał zostać Program osiągane miały być w oparciu o stworzoną płaszczyznę porozumienia lokalnie działających instytucji samorządowych i oświatowych, a także organizacji okołobiznesowych i sfer biznesu. Program „Akademia Augustowska” – bo o nim tu mowa – rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2004 r. w oparciu o nawiązaną w ramach dialogu społecznego współpracę późniejszego jego realizatora - Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości z firmą BAT.

Opis dobrej praktyki/Rozwązanie
Akademia Augustowska wdrażana jest w oparciu o roczne okresy rozliczeniowe w oparciu o przyjętą strukturę wewnętrzną Programu obejmującą cztery filary – tzw. Akademie. Inicjują one odpowiednio działania w dziedzinach:
Akademia Przedsiębiorczości – potrzeby demonstrowania praw rządzących wolnym rynkiem, promocję szeroko definiowanej przedsiębiorczości oraz idei wolontariatu wśród młodzieży szkolnej. Akademia Pracy i Informacji – potrzeby realizowania działań z zakresu wsparcia przedsiębiorczości w regionie.
Akademia Umiejętności – potrzeby zmniejszenia różnic pomiędzy umiejętnościami, jakie posiadają młodzi ludzie poszukujący pracy, a oczekiwaniami wobec nich zgłaszanymi ze strony potencjalnych pracodawców.
Akademia Wiedzy - realizującej swoje działania poprzez projekty wzmacniające świadomość i kompetencje młodzieży akademickiej związane z wyborem rodzaju zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Korzyści
Dla adresatów:
- dzięki finansowaniu programu przez BAT oraz pozyskiwaniu środków UE w ramach Akademii realizowane są m.in. szkolenia, warsztaty, seminaria, których beneficjentami jest młodzież szkolna, instytucje edukacyjne, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, środowisko instytucji rynku pracy, studenci i środowiska akademicke, a także przedsiebiorcy oraz pracownicy lokalnych firm i instytucji.
- od 2007 r. realizowane są także zintegrowane działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.
- dzięki wsparciu finansowemu udzielanemu w ramach programu wspierana i promowana jest ponadto lokalna przedsiębiorczość.

Wyzwania
Stała aktualizacja założeń Programu oraz bieżące modyfikowanie jego oferty zapewniające jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału Programu wynikającego z zaangażowania w jego realizację reprezentantów wszystkich dziedzin lokalnego życia społeczno-gospodarczego w regionie.

Nagrody:

Projekt „Akademia Augustowska” firmy BAT został wyłoniony w konkursie na najlepszą praktykę z zakresu współpracy z biznesem na rzecz społeczeństwa przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz zaprezentowany podczas Targów Dobrych Praktyk w październiku 2008

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin