.

Bank Dziecięcych Uśmiechów

dodano: 
26.03.2009

Rodzaj:

case'y CSR

Firma:

Bank Zachodni WBK

Projekt „Bank Dziecięcych Uśmiechów” firmy Bank Zachodni WBK został wyłoniony w konkursie na najlepszą praktykę z zakresu współpracy z biznesem na rzecz społeczeństwa przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz zaprezentowany podczas Targów Dobrych Praktyk w październiku 2008. Materiały pochodzą z Targów Dobrych Praktyk CSR organizowanych przez FOB. Podmior realizujący
Bank Zachodni WBK

Tytuł projektu
Bank Dziecięcych Uśmiechów

Sytuacja/Problem
Struktura organizacyjna Banku Zachodniego WBK opiera się na sieci placówek w całym kraju. Ze względu na dużą decentralizację, firmie zależało na wprowadzeniu działania społecznego, w którym pracownicy wszytskich oddziałow mogliby na równi uczestniczyć. Ponadto zgodnie z jedną z kluczowych wartości korporacyjnych BZ WBK, jaką jest partnerstwo, firma chciała dać szansę pracownikom podejmowania decyzji o poszczególnych projektach. Dodatkowo, plany rozwoju banku związane są z rozwojem sieci placówek, co z kolei związane jest z nawiązywaniem dobrych relacji z lokalną społecznością.

Opis dobrej praktyki/ rozwiązanie
Początkiem procesu było referendum przeprowadzone wśród pracowników w roku 2006. Jego efektem było wybranie dziedziny pomocy: dzieci z ubogich rodzin oraz nazwy projektu: Bank Dziecięcych Uśmiechów. Następnie realizację projektu przekazano Fundacji Banku Zachodniego WBK. Po tych działaniach wdrożono system, w którym każdy oddział może wnioskować o pomoc lokalnym organizacjom pozarządowym, szkołom, świetlicom środowiskowym pracującym z dziećmi. Fundacja opisała odpowiednie kryteria doboru projektu, których zadaniem jest ułatwienie podejmowania decyzji i wyboru trafnych partnerów. Każdy wniosek zgłaszany jest przez dyrektora danego oddziału do Komisji Charytatywnej, która składa się z pracowników banku z różnych pionów. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję, pracownicy z danego oddziału organizowali spotkanie z daną organizacją, podczas którego następowało przekazanie symbolicznego czeku z dotacją.

KORZYŚCI
Dla firmy:
- system wpłynał pozytywnie na motywację i integrację pracowników banku w poszczególnych oddziałach
- dodatkową korzyścią było budowanie wizerunku dobrego sąsiada wśród lokalnych społeczności.

Dla adresatów programu:
- w 2006 r. przekazano 1 706 455,20 zł dla 407 podmiotów. W ramach tych wniosków objęto pomocą 17 279 dzieci.
- w 2007 r. przekazano 2 231 059,86 zł dla 595 podmiotów. W ramach tych wniosków objęto pomocą 31 110 dzieci.
- w ramach pomocy dzieci wyjeżdżały na kolonie letnie, zimowe, otrzymały sprzęt do pracy w świetlicach środowiskowych, wyprawki szkolne, sprzęt komputerowy.

Wyzwania
Problemem okazało się nierównomierne zaangażowanie w projekt poszczególnych regionów. Okazało się, że dużo chętniej angażowały się oddziały z terenów, w których bank od dawna ma placówki. Nowopowstałe placówki nie przejawiały takiej aktywności. Brakowało im dodatkowych zachęt, informacji o tym, które placówki mogą być dotowane.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin