.

Kobieta w świecie finansów

dodano: 
29.01.2009

Rodzaj:

case'y CSR

Firma:

GE Money Bank

Kampania „Kobieta w Świecie Finansów” została uznana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za jeden z pięciu najlepszych projektów CSR polegających na współpracy biznesu i NGO w 2008 roku.

Podmiot realizujący
GE Money Bank

Tytuł projektu
Kobieta w świecie finansów

Opis projektu
Kampania edukacyjna „Kobieta w świecie finansów” jest elementem globalnego programu z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzonego przez GE Capital (finansowa część korporacji General Electric) – Banking on Women („Stawiamy na kobiety”). Program ma na celu edukację oraz wspieranie kobiet w osiąganiu niezależności finansowej przy wykorzystaniu różnorodnych działań biznesowych oraz globalnego zasięgu GE Capital.

Realizując tę inicjatywę w Polsce, GE Money Bank przeprowadził kampanię edukacyjną „Kobieta w świecie finansów”. Szczegółowe założenia kampanii opracowano na podstawie wyników badań GfK Polonia, które pokazały, że Polki nie czują się pewnie w świecie finansów i nie oszczędzają, obawiają się usług finansowych, chcą jednak poszerzać wiedzę na ten temat. Jednocześnie dane dowodzą, że im lepsza sytuacja finansowa kobiet, tym lepszy start w dorosłe życie mają ich dzieci, a edukacja finansowa to ważny krok ku poprawie sytuacji materialnej.

Bazując na wynikach badań oraz biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby kobiet w Polsce w zakresie edukacji finansowej GE Money Bank stworzył program „uszyty na miarę”, który łączył w sobie elementy pozytywnej motywacji, teorii efektywnego zarządzania budżetem, solidnej wiedzy na temat produktów bankowych oraz dostarczał praktycznych narzędzia pomocne w codziennym życiu.

Kampanię zrealizowano we współpracy z Fundacją Centrum Promocji Kobiet, dr Ewą Lisowską (niezależnym ekspertem) oraz firmą Expander. W kampanię zaangażowali się pracownicy GE Money Banku (służąc wiedzą ekspercką podczas przygotowania materiałów edukacyjnych oraz podczas warsztatów dla kobiet).

Narzędzia wykorzystywane podczas kampanii dobrano tak, aby jak najlepiej trafić w potrzeby edukacyjne kobiet, zidentyfikowane podczas badań.

Na potrzeby kampanii powstała strona internetowa (www.finansekobiet.org.pl), zawierająca porady i praktyczne narzędzia pomocne przy zarządzaniu domowym budżetem. Zorganizowano warsztaty edukacyjne prowadzone przez niezależnych ekspertów i pracowników GE Money Banku, podczas których kobiety uczyły się sztuki samodzielnego podejmowania decyzji finansowych. Powstał również poradnik, zawierający sposoby efektywnego zarządzania budżetem oraz praktyczny przegląd produktów bankowych.

Założenia i cele kampanii
- zbadanie i pokazanie potrzeb kobiet w zakresie wiedzy nt. zarządzania osobistymi finansami oraz orientacji w nowoczesnej ofercie bankowej;
- edukowanie kobiet na temat efektywnego zarządzania osobistymi finansami oraz możliwości bezpiecznego i rozsądnego finansowania życiowych potrzeb, również przy pomocy nowoczesnych produktów bankowych;
- dotarcie z treściami z zakresu edukacji finansowej i programem szkoleniowym do kobiet w Polsce

Grupa docelowa:
Grupę docelową kampanii edukacyjnej stanowią kobiety, w szczególności te samodzielnie wychowujące dzieci. Sytuacja finansowa tych osób powinna pozwalać na normalne życie, zaspakajające podstawowe potrzeby życiowe.

Partnerstwo z Fundacją Centrum Promocji Kobiet
Partnerem Banku przy realizacji tej kampanii jest Fundacja Centrum Promocji Kobiet, charytatywna organizacja pozarządowa specjalizująca się w pomocy kobietom, szczególnie w zakresie wsparcia rozwoju zawodowego i intelektualnego, a także motywowania do pełnego uczestniczenia w życiu zawodowym, społecznym i politycznym.

Plan kampanii
Faza przygotowawcza (grudzień 2007 – czerwiec 2008)

a. Nawiązanie współpracy partnerskiej z organizacją pozarządową (NGO) wyspecjalizowaną w pomocy dla kobiet – Fundacja Centrum Promocji Kobiet
b. Nawiązanie współpracy z niezależnym ekspertem specjalizującym się w tematyce wsparcia przedsiębiorczości kobiet – dr Ewa Lisowska
c. Konsultacja z ekspertami i partnerami i dyskusja nad kształtem projektu, w tym założeniami badań opinii oraz kampanią komunikacyjną.
d. Realizacja badania opinii (ilościowego i jakościowego), przygotowanie raportów
Badanie potrzeb informacyjnych kobiet w zakresie zarządzania finansami i orientacji w świecie bankowości oraz zbadanie potrzeb edukacyjnych w zakresie zarządzania budżetem.
e. Przygotowanie wizualizacji i logotypu kampanii
f. Przygotowanie treści poradnika „Kobieta w świecie finansów” oraz druk
Poradnik napisany we współpracy z ekspertami/ organizacją partnerską. Treść uzależniona i dostosowana do potrzeb grupy docelowej, które zostały zidentyfikowane podczas badaniach opinii. Poradnik dostępny w formie drukowanej i PDF, do ściągnięcia ze strony www.finansekobiet.org.pl
g. Przygotowanie strony internetowej kampanii – www.finansekobiet.org.pl
Strona internetowa zawierająca porady i praktyczne narzędzia pomocne przy zarządzaniu domowym budżetem oraz podająca najważniejsze informacje nt. kampanii, będąca również kanałem rejestracji na szkolenia.

Realizacja (lipiec-wrzesień 2008)
h. Uruchomienie strony internetowej
Przez stronę www.finansekobiet.org.pl były przyjmowane zgłoszenia na warsztaty.
i. Warsztaty
1-dniowe sesje szkoleniowe – w 3 wybranych miastach Polski (Warszawa, Gdańsk, Kraków) organizowane we współpracy z organizacją partnerską – Centrum Promocji Kobiet.
Sesje składały się z następujących modułów:
- Psychologia i finanse, czyli Uwierz w siebie!
- Przegląd produktów bankowych i jak efektywnie z nich korzystać
- Przejmij kontrolę nad swoimi wydatkami – wskazówki dotyczące zarządzania domowym budżetem.

Działania komunikacyjne

- Konferencja prasowa
Konferencja zorganizowana w Warszawie, podczas której zaprezentowano wyniki badania opinii oraz narzędzia i plan kampanii edukacyjnej.
Gospodarzami konferencji byli przedstawiciele GE Money Banku oraz Centrum Promocji Kobiet, a także niezależni eksperci komentujący badania i współtworzący treść poradnika.

- Kontakty z mediami
Regularne informowanie mediów nt. postępów kampanii (rekrutacja na sesje szkoleniowe), a także przesyłanie do mediów materiałów informacyjnych i poradnikowych, intensywne relacje z mediami regionalnymi.

Zaangażowanie pracowników GE Money Banku:

1. konsultacje i pomoc merytoryczna przy tworzeniu poradnika finansowego dla kobiet
2. uczestnictwo ekspertów/ trenerów podczas warsztatów edukacyjnych
3. pomoc w nawiązaniu kontaktu z grupą docelową oraz pomoc w dystrybucji materiałów edukacyjnych

Ewaluacja
Kampania miała charakter edukacyjny i nie miała na celu osiągnięcia konkretnych celów biznesowych. Chodziło o zbadanie potrzeb szkoleniowych grupy docelowej, a potem dotarcie do niej z dopasowaną, efektywną, atrakcyjną i możliwie szeroką kampanią edukacyjną. Te cele zostały osiągnięte.

Określono kilka wyznaczników sukcesu kampanii:
1. Zainteresowania mediów, co przełożyło się na dotarcie z informacjami do grupy docelowej – osiągnięto bardzo wysoki poziom zainteresowania tematem – ponad 50 publikacji prasowych, 80 w Internecie, 12 audycji radiowych oraz 5 telewizyjnych. 96% publikacji zawierało najważniejsze komunikaty; nazwa Kampanii i adres strony internetowej padły ponad 340 razy.
2. Liczba odwiedzin na stronie internetowej – podczas pierwszych 2 miesięcy stronę internetową odwiedziło 12 500 osób, przy czym ponad 500 osób spędziło na niej ponad 30 minut. 
3. Zainteresowania warsztatami edukacyjnymi – na każdym z warsztatów liczba chętnych kilkukrotnie przewyższała liczbę miejsc.
4. Zadowolenie i ocena merytoryczna warsztatów – uczestniczki bardzo wysoko oceniły zawartość merytoryczną warsztatów oraz przygotowanie trenerów, a także deklarowały chęć uczestniczenia w kolejnych edycjach. Ogólna ocena warsztatów wyniosła 4,76 (na skali 1 – bardzo niska – 5- bardzo wysoka).

Nagrody:

Kampania „Kobieta w Świecie Finansów” została uznana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za jeden z pięciu najlepszych projektów CSR polegających na współpracy biznesu i NGO w 2008 roku

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin