.

Ogólnopolski Program dla młodzieży „Mam Haka na Raka”

dodano: 
18.06.2010

Rodzaj:

case'y firm

Firma:

GSK Commercial

Tytuł kampanii:
Ogólnopolski Program dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”

Podmiot realizujący program:
GSK Commercial

Grupy docelowe:
- Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce
- Społeczeństwo
- Media

Cele:
- Wykształcenie w polskim społeczeństwie postaw prozdrowotnych
- Zmiana nastawienia Polaków wobec chorób nowotworowych
- Zachęcenie do zapobiegania chorób przez odpowiednią profilaktykę
- Zwiększenie wykrywalności nowotworów na wczesnym etapie choroby
- Realizacja polityki odpowiedzialnego biznesu przyjętej i realizowanej w frmie GSK, która wspólne z władzami centralnymi i samorządowymi działa na rzecz polepszenia stanu zdrowia Polaków, promując edukację i profilaktykę zdrowotną.

Składały się na nie:
- Przekonanie Polaków do wykonywania regularnych badań profilaktycznych.
- Rozwijanie świadomości zasad profilaktyki i potrzeby prowadzenia zdrowego trybu życia.
- Zmiana postawy: z biernej (obawa przed badaniami) na postawę proaktywną (dbam
o siebie – korzystam z badań profilaktycznych).
- Przyciągnięcie uwagi mediów oraz zachęcenie ich do rozpowszechniania profilaktyki nowotworowej wśród Polaków. 

Analiza sytuacji: 

W Polsce rośnie liczba pacjentów z chorobami nowotworowymi. Są one przyczyną około 40 proc. zgonów wśród kobiet i około 30 proc. wśród mężczyzn, w wieku 45-64 lat. Program MHNR zwiększa szanse na wczesne rozpoznawanie nowotworów, a tym samym - ich wyleczenie. Konieczna jest zmiana nastawienia Polaków wobec chorób nowotworowych, tak aby przestali uciekać od problemu, a zaczęli mu zapobiegać poprzez odpowiednią profilaktykę. Młodzi ludzie mogą skłonić bliskich do regularnego wykonywania badań. Ponadto zaangażowanie młodych ludzi w realizację programu, pozwala im na zdobycie wiedzy z zakresu ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości chorób nowotworowych.

Podejście do problemu/możliwości:

Program w sposób naturalny wykorzystuje potencjał młodego pokolenia – m.in. siłę perswazji, tak bardzo istotną w działaniach skierowanych do najbliższych, niekonwencjonalny sposób myślenia czy potrzebę aktywnego współtworzenia otaczającej rzeczywistości. Kampania angażuje wiele środowisk. Patronat honorowy nad programem objęli Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Przewodniczący Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia i inni. Do programu zostały zaproszone również stowarzyszenia pacjentów. Stałym partnerem merytorycznym programu jest Polska Unia Onkologii. Program, którego przebieg pokrywa się z rokiem szkolnym, ma charakter cykliczny. Każda z edycji kampanii dedykowana jest odrębnemu obszarowi tematycznemu i jest zaplanowana na 12 miesięcy. 3 edycja „Mam Haka na Raka”, realizowana w roku szkolnym 2009/2010, została poświęcona rakowi prostaty.

Badania:

W czerwcu 2007 r. CBOS przeprowadził badanie p.t. „Postawy i opinie młodzieży na temat chorób nowotworowych”. Wynika z niego jednoznacznie, że młodzież ma świadomość przyczyn wywołujących choroby nowotworowe i wiedzę na temat sposobów ich zapobiegania.  Ponad połowa młodych ludzi uważa, że mogłaby mieć wpływ na swoich bliskich, by skłonić ich do regularnych badań profilaktycznych. Ten fakt stał się inspiracją do powołania Programu, którego kluczowym założeniem jest przygotowanie młodych ludzi do podjęcia aktywności promujących profilaktykę wśród najbliższych.

 
Przeprowadzone działania:

Zbudowanie platformy komunikacyjnej z uczestnikami Programu „Mam Haka na Raka” - strony internetowej www.mamhakanaraka.pl. Dzięki niej młodzież może aktywnie uczestniczyć w realizacji Programu, jak również dzielić się swoimi spostrzeżeniami na forum. Strona służy również zdobywaniu niezbędnej wiedzy z obszaru onkologii.

- W pierwszym etapie „Mam Haka na Raka” członkowie zespołów, które przystąpiły do programu, zapoznali się z podstawowymi informacjami na temat profilaktyki, diagnostyki i sposobów leczenia nowotworów. Następnie zdobytą wiedzę musieli przekazać jak największej liczbie osób, nie tylko w swojej szkole, ale także w swoim środowisku lokalnym. Uczestnicy programu organizowali wykłady, happeningi oraz rozdawali ulotki. Całą dokumentację z przeprowadzonych działań zespoły przesyłały
w formie sprawozdania do Biura Organizacyjnego.

- Drugi etap programu rozpoczynał warsztat kreatywny, na który zapraszane były najbardziej aktywne drużyny. Dzięki udziałowi w wykładach prowadzonych przez specjalistów z dziedzin marketingu i PR, uczniowie poznawali tajniki tworzenia kampanii społecznych. Wiedzę zdobytą na warsztatach młodzież wykorzystała do zaprojektowania kampanii społecznej zachęcającej do korzystania z badań profilaktycznych. Zgłoszone w tym etapie pomysły brały udział w konkursie „Znajdź Haka na Raka”.

- Laureaci zdobywali nagrody nie tylko dla siebie, ale również dla swojej szkoły. Dodatkowo zwycięski pomysł został opracowany przez agencję reklamową i prezentowany w postaci ogólnokrajowej kampanii społecznej.

Ocena skuteczności kampanii:

- Koncepcja programu została opracowana z myślą o jego wieloletniej realizacji. Tylko długofalowość tego typu projektów ma szansę zmienić zachowania i obniżyć statystyki zachorowalności Polaków na nowotwory. Organizatorzy programu mają nadzieję, że rzeczywistą skuteczność „Mam Haka na Raka” i finałowych kampanii społecznych będzie można zauważyć za ok. 10-15 lat, kiedy to wyraźnie obniży się wskaźnik umieralności na nowotwory piersi i szyjki macicy.

- Wskaźnikiem rozpoznawalności MHNR jest stały wzrost ilości uczestników programu.

W I edycji udział wzięło ok. 2800 licealistów, a do II edycji przystąpiło ponad 3500 uczniów w całym kraju. Strona internetowa programu w roku szkolnym 2008/2009 zanotowała dwa razy więcej wejść niż w roku poprzednim. Wzrost publikacji
w mediach również świadczy o większej rozpoznawalności kampanii wśród dziennikarzy. Podczas działań lokalnych młodzież docierała ze swoim przekazem do wielu grup. Ilość nadesłanych materiałów do oceny szacuje się na ok. 6 tys. plików.

- Program „Mam Haka na Raka” zwyciężył w kategorii kampanie firm w konkursie organizowanym przez Fundację Komunikacji Społecznej – „Kampania Społeczna Roku 2008”. W uzasadnieniu wyboru jury podało: „Za umiejętne zainspirowanie do działań oddolnych, za długofalową strategię oraz za sposób propagowania przesłania kampanii przy użyciu różnorodnych narzędzi”. Ponadto w 2008 roku Program został wyróżniony w finale konkursu „Złote Spinacze” oraz otrzymał nagrodę European Excellence Awards.

Nagrody:

Program „Mam Haka na Raka” zwyciężył w kategorii kampanie firm w konkursie organizowanym przez Fundację Komunikacji Społecznej – „Kampania Społeczna Roku 2008”. Ponadto w 2008 roku Program został wyróżniony w finale konkursu „Złote Spinacze” oraz otrzymał nagrodę European Excellence Awards

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin