.

Polski Związek Firm Deweloperskich: wyzwania wizerunkowe dla sektora mieszkaniowego

dodano: 
25.04.2013

Rodzaj:

case'y agencji

Firma:

Publicon

Tytuł projektu
Polski Związek Firm Deweloperskich: wyzwania wizerunkowe dla sektora mieszkaniowego

Autor
Publicon

Cel działań
Celem działań było zwiększenie świadomości dotyczącej kontrowersyjnych zapisów ustawy deweloperskiej. PZFD postanowił czynnie włączyć się w informowanie o zaletach, ale i ryzykach zawiązanych z ustawą, która weszła w życie 29 kwietnia 2012 roku.Dodatkowo chodziło o nadanie PZFD nowego, odświeżonego wizerunku, jako organizacji nowoczesnej i dynamicznej.

Przeprowadzone działania

Warsztaty dla deweloperów

Warsztaty dotyczyły praktycznych, z punktu widzenia dewelopera, aspektów ustawy „O ochronie praw nabywcy mieszkania lub domu jednorodzinnego....” i odbyły się 16 stycznia w Warszawie, 18 stycznia we Wrocławiu oraz 27 stycznia w Trójmieście. Łącznie goszczono na nich 134 osoby. Warsztaty okazały się bardzo pomocnym i potrzebnym narzędziem w obliczu zmieniających się realiów prowadzenia działalności deweloperskiej.

Konferencja prasowa

Dlatego, idąc niejako za ciosem, 10 lutego zorganizowano w Centrum Prasowym PA konferencję, prezentującą stanowisko Polskiego Związku Firm Deweloperskich wobec ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która zebrała spore grono kluczowych mediów – 15 redakcji prasowych, w tym 26 dziennikarzy oraz 3 stacje radiowe i 2 stacje telewizyjne. Owocem konferencji były też 72 publikacje prasowe.

Choć część dziennikarzy opacznie zrozumiała przesłanie, utrzymując w niektórych publikacjach, iż deweloperzy bronią się przed ustawą, to jednak kluczowe media, takie jak Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Puls Biznesu czy poczytne dzienniki regionalne (Gazeta Wrocławska, Gazeta Krakowska, Dziennik Zachodni, Głos Wielkopolski, Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Kurier Lubelski i inne), przekazały dokładnie postulaty PZFD.

Na konferencji obecne były 4 stacje telewizyjne i 2 radiowe: TVN CNBC Biznes, Polsat News, TVN24, TV Biznes, Polskie Radio Program 1.

List do premiera

Skierowano na ręce władz (Premiera Donalda Tuska) list, w którym alarmowano o zagrożeniach wynikających z obecnej, wadliwej konstrukcji zapisów oraz proponowano nową, odpowiednio skorygowaną wersję najbardziej kontrowersyjnych zapisów wraz z uzasadnieniem postulowanych zmian.

Kampania marketingowa

Wobec narastającego zainteresowania problemem, w marcu i kwietniu przeprowadzono kampanię marketingową dotyczącą ustawy deweloperskiej, realizowaną wspólnie z Gazetą Wyborczą. Kluczowym narzędziem kampanii stał się cykl materiałów edukacyjnych pod hasłem „Prześwietlamy ustawę deweloperską” autorstwa dziennikarza Marka Wielkiego oraz dedykowana strona poświęcona tematyce ustawy dogłębnie analizująca ten temat (www.ustawa.pzfd.pl). Ponadto eksperci PZFD co środa dyżurowali przy telefonach, odpowiadając na liczne pytania i wątpliwości deweloperów i nabywców mieszkań dotyczące tegoż tematu.

Odświeżenie wizerunku PZFD

Kolejnym działaniem realizowanym przez Publicon było nadanie Polskiemu Związkowi Firm Deweloperskich nowego, odświeżonego wizerunku – jako organizacji nowoczesnej i dynamicznej. W tym celu rozpoczęto działania zmierzające do zmiany identyfikacji wizualnej – poprzez określenie polityki w zakresie posługiwania się przez Członków PZFD logotypami Związku, jak i odświeżenia strony internetowej PZFD.

Celem zainicjowania działań zmierzających do pozyskania nowych członków przygotowano specjalną broszurę popularyzującą wśród deweloperów wiedzę na temat PZFD, natomiast dla nabywców mieszkań przygotowano dedykowany poradnik, informujący krok po kroku jak bezpiecznie i rozsądnie nabyć mieszkanie. Oba działania wpisują się w cele strategiczne, jakie Publicon wyznaczył w kwestii działań public relations: zacieśniania więzi i budowania relacji ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces zakupu mieszkania, tak, by PZFD przestał być postrzegany jako organizacja działająca jedynie prodewelopersko.

Efekt działań

Efektem działań podjętych w okresie styczeń– kwiecień 2012 jest większa świadomość przede wszystkim deweloperów oraz mediów, dotycząca kontrowersyjnych zapisów ustawy. Eksperci PZFD zaprezentowali swoje stanowisko podczas debat telewizyjnych i radiowych oraz w licznych wywiadach, komentarzach i publikacjach prasowych (143).

Wszystkie działania, jak i postulaty, zostały zebrane w formie „elementarza”, czyli Vademecum Dewelopera – 1 numeru e-magazynu, kwartalnika dedykowanego wyłącznie Członkom Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Celem magazynu jest informowanie o najbardziej newralgicznych i kluczowych dla rynku nieruchomości kwestiach, a także integracja zrzeszonych deweloperów oraz popularyzowanie najważniejszych działań PZFD.

 

Nagrody:

Złoty Spinacz 2012 w kategorii Public Affairs & Lobbying

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin