.

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku

dodano: 
31.01.2014

Rodzaj:

case'y agencji

Firma:

VMG PR we współpracy z Fundacją Gdańską

Tytuł projektu:
Program Edukacji Morskiej w Gdańsku

Podmiot realizujący projekt:
VMG PR we współpracy z Fundacją Gdańską

Osoba odpowiedzialna za projekt PR:
Zuzanna Mojska VMG PR

Opis projektu:

W ramach Programu wszyscy uczniowie klas pierwszych gdańskich gimnazjów wypływają
w kilkugodzinne rejsy po wodach Kanału Portowego i Zatoki Gdańskiej. Podczas rejsów uczą się pod­staw żeglowania, pogłębiają wiedzę z dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznają swoje miasto od strony wody. Udział w rejsach jest dla uczestników bezpłatny.

Nieodłącznym elementem Pro­gramu jest konkurs ekologiczny o zasięgu ogólnopolskim.

Cel komunikacji i sytuacja wyjściowa:

Brak nauki żeglarstwa i upowszechniania morskiego dziedzictwa Gdańska w programie edukacji powszechnej. Dostrzeżenie potencjału edukacyjnego żeglarstwa w promocji:  aktywności fizycznej, proekologicznego podejścia do środowiska naturalnego oraz walorów regionu. Potrzeba zainicjowania projektu, który stanowiłby kontynuację tradycji polskiego żeglarstwa.

Celem nadrzędnym komunikacji jest promocja wartości konstytutywnych projektu – szeroko pojętej edukacji morskiej obejmującej:

- budowanie tożsamości lokalnej
- zaszczepienie poczucia odpowiedzialności za środowisko
- propagowanie aktywności fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia
- krzewienie zasad bezpiecznego spędzania czasu nad wodą i na wodzie.

  Celem pobocznym jest promocja nowatorskiego w skali kraju projektu, realizowanego dzięki przemyślanej strategii współpracy międzysektorowej.

  Przeprowadzone działania:

   - Określenie adresatów projektu we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Gdańska – uczniowie klas pierwszych Gdańskich gimnazjów.
   - Wyznaczenie trasy rejsu, która pełni jednocześnie funkcję lekcji historii i tradycji morskich miasta.
   - Dzięki rozpoznaniu potencjału synergicznego i opracowaniu strategii współpracy, powstał sojusz osób i instytucji zaangażowanych w rozwój inicjatywy. Dzięki współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, elementem każdego rejsu jest zwiedzanie zabytkowej Twierdzy Wisłoujście. Laureaci konkursu ekologicznego, podczas wakacyjnego rejsu zwiedzają helskie forkarium i Stację Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego a oferta edukacyjna Centralnego Muzeum Morskiego stanowi alternatywę dla rejsu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.
   - Identyfikacja założeń Programu ze strategią CSR potencjalnych sponsorów zaowocowała podjęciem wieloletniej współpracy z Ferrero Polska  oraz Grupą LOTOS S.A.
   - Ważnym aspektem projektów edukacyjnych skierowanych do młodzieży jest atrakcyjna forma przekazu. Agencja VMG PR we współpracy ze studiem kreatywnym opracowała identyfikację wizualną Programu.
   - Każda edycja rozpoczyna się uroczystą inauguracją połączoną z konferencją prasową, na którą zaproszeni są przedstawiciele organizacji zaangażowanych w realizację Programu, przedstawiciele ministerstw patronujących inicjatywie, a także sponsorów i partnerów oraz dyrekcje szkół i przedstawiciele mediów.
   - Ambasador projektu. Pomysłodawcą Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku jest Mateusz Kusznierewicz - Mistrz Olimpijski i wielokrotny Mistrz Europy i świata, który od 2009 roku mieszka i trenuje w Gdańsku. Mateusz Kusznierewicz bierze aktywny udział w kreowaniu kolejnych odsłon projektu, wspiera promocyjnie Program i uczestniczy w rejsach. Sportowiec podkreśla, że inicjując miejski program edukacyjny spełnił swoje marzenie popularyzacji sportu i poszukiwania wśród młodzieży nowych żeglarskich talentów.
   - Regularna dystrybucja materiałów prasowych relacjonujących przebieg kolejnych wydarzeń do mediów.
   - Codzienne publikacje fotorelacji z rejsów na stronach: www.programedukacjimorskiej.pl oraz facebook.com/ProgramEdukacjiMorskiej. Ponadto podczas każdej edycji Programu realizowana jest profesjonalna sesja zdjęciowa oraz krótkie filmy publikowane na dedykowanym kanale youtube.com.

    Pozyskanie patronów honorowych inicjatywy:

     - 2012: Minister Edukacji Narodowej, Minister Sportu i Turystyki

     - 2013: Minister Edukacji Narodowej, Minister środowiska (patronat nad konkursem ekologicznym)

      W celu poszerzenia zasięgu Programu powstała koncepcja konkursu ekologicznego. Dzięki uważnemu monitorowaniu bieżącej sytuacji globalnych tendencji oraz lokalnych braków edukacyjnych w dziedzinie ochrony środowiska,  tematyka konkursu jest odpowiedzią na aktualne  problemy.

      Pozyskanie patronów medialnych konkursu:

      - 2012 „Wszyscy dbamy o Bałtyk” : Victor Gimnazjalista, Magazyn e!stilo, Gazeta Wyborcza Trójmiasto

      - 2013 „Nie lej wody!”: Wirtualna Polska, ZielonaLekcja.pl, Gazeta Wyborcza Trójmiasto

       - Zaangażowanie ekspertów z dziedziny żeglarstwa, filmu oraz ekologii, jako jurorów w konkursie ekologicznym.
       - We współpracy z Youth Projects Managements na początku 2013 roku powstała dedykowana Karta EURO26 Żeglarz, którą nieodpłatnie przekazywana jest każdemu uczestnikowi rejsu. Pakiet zniżek skierowanych do amatorów sportów wodnych,  ma na celu zachęcenie młodzieży do kontynuowania żeglarskiej przygody.
       - Dzięki współpracy z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną edukacja morska realizowana jest przez cały rok. Program uzupełniony został o realizowany jesienią konkurs ekologiczny oraz zimowe teoretyczne zajęcia żeglarskie.

       Realizacja wydarzeń specjalnych:

       - rejsy charytatywne dla podopiecznych domów dziecka i ośrodków wychowawczych

       - udział sportowców: Mateusz Kusznierewicz, Dominik Życki, siatkarze Piotr Gruszka i Sebastian Świderski, siatkarze drużyny LOTOS Trefl Gdańsk

        - Promocja podczas imprez sportowych (otwarcie sezonu żeglarskiego w Gdańsku, Baltic Sail Gdańsk, imprezy regatowe, Targi Wiatr i Woda itp.) – stanowisko informacyjne oraz realizacja rejsów promocyjnych.

         - Dystrybucja dedykowanych materiałów prasowych i budowanie zainteresowania projektem, poprzez coroczne uatrakcyjnianie jego formuły, skutkuje stałym zainteresowaniem mediów zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich.

         Materiały dotyczące Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku ukazywały się w mediach takich tak m.in.: TVN, TVN24, TVP 1, TVP Gdańsk, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Polska Dziennik Bałtycki, Magazyn Żagle, Magazyn Wiatr, Polskie Radio, RMF Maxxx, TOK FM, Wirtualna Polska, Onet.pl.

         Efekty:

         Program Edukacji Morskiej w Gdańsku to interdyscyplinarny projekt, który w nowatorski sposób propaguje sport, ekologię i zasady bezpieczeństwa nad wodą i na wodzie, łącząc tradycję i nowoczesność. Dzięki zintegrowaniu instytucji miejskich, organizacji pozarządowych  oraz władz samorządowych i centralnych, od czterech lat Program przyczynia się do aktywizacji młodzieży na terenie Trójmiasta.

         W ramach Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku już prawie 14 000 gdańskich gimnazjalistów wypłynęło w rejsy edukacyjne. Gimnazjaliści przepłynęli łącznie ponad 28 000 mil morskich.

         Każdy rok realizacji Programu przynosi wzrost liczby publikacji, których ekwiwalent reklamowy (AVE) z ostatnich dwóch lat wyniósł prawie 2 mln. PLN.

         Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest przykładem kompleksowej realizacji projektu, który dzięki zidentyfikowaniu wspólnych celów strategii instytucji publicznych i społecznej odpowiedzialności biznesu, wnosi trwałą wartość do społeczności lokalnej.

          

         X

         Zamów newsletter

          

         Akceptuję regulamin