PUBLIKACJE I STRONY WWW

Jak stworzyć firmową witrynę internetową?                                                                

Bez przesady można stwierdzić, że witryna internetowa jest obecnie najsprawniej działającą wizytówką firmy. I to w obie strony – nieprzejrzysty układ i mdłe kolory mogą odepchnąć nawet najbardziej zainteresowanego klienta, natomiast łatwa w nawigacji i przyjemna dla oka, skupi uwagę nawet tego, kto pod dany adres internetowy trafił przez przypadek.

Krok po kroku

1. Cel – należy jasno sprecyzować, jakie zdania strona ma spełniać. Od definicji celów zależy forma, układ, a przede wszystkim zachowanie konsekwencji w jej konstruowaniu.

Istnieją trzy podstawowe zastosowania stron WWW:
a) Jako narzędzie promocyjne - tworzone w celu zaistnienia w sieci.
b) Jako platforma informacyjna – mająca na celu przedstawienie całości materiałów o organizacji.
c) Jako narzędzie e – commerce - służące podwyższeniu sprzedaży

2. Zawartość – zarówno niedobór informacji jak i ich nadmiar powodują, że strona staje się nieatrakcyjna, a nawet nudna. Aby proces tworzenia witryny odbywał się w sposób spójny i konsekwentny, kwestie treści oraz układu powinny być ustalone w jego początkowej fazie.

Choć zawartość witryny jest uzależniona od zadań jakie ma ona spełniać, można wyróżnić pakiet podstawowych podstron:
- strona główna,
- ogólny opis, zaproszenie do zapoznania się z firmą
- o firmie,
- oferta firmy,
- kontakt,
- adres, telefony, email.

Powyższy zestaw można poszerzyć o:
- cennik,
- wykonane prace (usługi),
- lista dotychczasowych klientów,
- rekomendacje (kto nas poleca),
- historia firmy,
- wyszukiwarka po zasobach witryny/całego internetu,
- mapa serwisu,
- spis stron (często z krótkim opisem, co jest na stronie),
- strony tematyczne,
- opis wiedzy na temat, którym zajmuje się firma
- linki, tj. odnośniki do stron, na których są umieszczone informacje z branży.
 
3. Interaktywność – w odróżnieniu od innych mediów Internet umożliwia komunikację dwukierunkową – nie tylko czytasz(gazeta) czy oglądasz(TV), ale możesz na bieżąco komentować, uczestniczyć etc.

Istnieje kilka sprawnych narzędzi interaktywnych:
- Aktywny adres e – mail (szczególnie przy danych personalnych).
- Księga gości - formularz na stronie WWW umożliwiający wpisywanie uwag, które od razu wyświetlają się na stronie.
- Chat – dzięki, któremu internauci mogą na bieżąco rozmawiać z zaproszonym gościem/między sobą
- Forum – na którym odwiedzający mogą wyrażać swoje opinie na zadany/dowolny temat.
- Grupa dyskusyjna – jako podforum, gdzie spotykają się osoby zainteresowane konkretnym tematem. - Ankiety, sondy – w spawach istotnych, budzących zainteresowanie - Zapytaj eksperta – daje możliwość zadawania szczegółowych pytań.

4. Aktualizacja – aby strona nabrała walorów prawdziwie interaktywnej, należy zapewnić bieżące aktualizowanie witryny. Nie można dopuścić do sytuacji, w której odwiedzający stwierdza, że informacje zawarte na stronie są przestarzałe.

Narzędzia służące aktualizacji danych:
- Newsroom.
- Newsletter – periodycznie wysyłany do subskrybentów wyciąg najciekawszych informacji z danego okresu.
- Platforma CMS - czyli System Zarządzania Treścią, który w łatwy i przystępny sposób pozwala modyfikować treści zawarte na stronie WWW.

5. Grafika – w przypadku stron WWW opakowanie jest równie ważne, co zawartość. Nawet skomplikowane treści, przy umiejętnym zastosowaniu narzędzi graficznych i technicznych, mogą przybrać postać atrakcyjnych i łatwych w nawigacji. Należy także pamiętać, aby strona internetowa była spójna z systemem identyfikacji wizualnej firmy lub produktu.

6. Monitoring – Internet daje możliwość nieustannego kontrolowania poziomu zainteresowania daną stroną, a co za tym idzie dostosowywaniem jej do potrzeb użytkowników. Zabiegi takie, jak mierzenie liczby odsłon, w zależności od pory dnia, kolejności czytanych informacji, powinny stać się nieodzownym elementem badania skuteczności tej internetowej wizytówki.

7. Pomoc z zewnątrz - zespół PR nie dysponuje zazwyczaj wystarczającym zapleczem programistycznym, dlatego ważnym krokiem jest wybór firmy IT. Ta decyzja nie powinna być odkładana na koniec, ponieważ wszystkie pomysły powinny być weryfikowane pod względem swojej wykonalności, praktyczności i użyteczności.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze firmy IT:
- witrynę należącą do firmy - taka wizytówka może nam dużo powiedzieć o możliwościach, jakości obsługi etc.
- strony WWW, których firma była podwykonawcą
- czy istnieje możliwość wysłania swoich oczekiwań ”briefu”, w odpowiedzi na który otrzymamy wstępny projekt
- deklarowany czas reakcji przy wystąpieniu sytuacji awaryjnej
- warunki obsługi technicznej po wykonaniu zlecenia, w tym gwarancję oraz zakres praw autorskich

Warto pamiętać

- Nie zamieszczaj pustych linków – każdy link powinien być aktywny i spełniać swoją funkcję tj. być łączem do innych zasobów w sieci.
- Usprawnij zarządzanie informacją – ponieważ czytamy z lewej strony do prawej, istotne informacje powinny być zamieszczone po lewej stronie tak, aby czytający skupił na nich uwagę w pierwszej kolejności. Należy też pamiętać, aby informacja było łatwo dostępna, rozmieszczona w spójny i przejrzysty sposób.
- Zamieść informacje dodatkowe – dla odwiedzających, którzy szukają bardziej szczegółowych danych należy zamieścić informację jak je uzyskać (np. adresy, telefony, umożliwienie wysyłania maili z pytaniami)

Korzyści z posiadania witryny internetowej

- Podstawową zaletą ze względu na powszechność i łatwości dostępu jest możliwość promowania swojego produktu przy stosunkowo niewielkich nakładach

- Strona WWW jest narzędziem bezpośredniej komunikacji z klientem i grupą docelową. Stwarza możliwość budowania reputacji i więzi z otoczeniem w zgodzie z polityką firmy.

- Witryny sieciowe są doskonałym sposobem na dostarczenie otoczeniu maksymalnej ilości informacji o firmie, produkcie etc. Wystarczy nadmienić, że Internet jest najczęstszym źródłem badawczym, do którego sięgają dziennikarze.

- Wiadomość przekazana w sieci posiada tę przewagę, że nie napotyka przeszkód związanych z przefiltrowaniem informacji przez media

- Dzięki możliwości szybkiego przekazywania opinii witryna internetowa umożliwia bieżące analizowanie wizerunku firmy oraz poziomu niezadowolenia/zadowolenia klientów. Daje także sposobność szybkiego reagowania poprzez zamieszczanie odpowiedzi, sprostowań etc., co jest szczególnie wartościowe w sytuacjach napięć czy kryzysowych.

Zagrożenia

- Liczba stron internetowych wzrasta w zastraszającym tempie, co powoduje brak przejrzystości i co za tym idzie zmęczenie użytkowników. Aby strona spełniała swoje podstawowe zadnia musi wyróżniać się na tle innych. Narzędziami ku temu mogą być: przejrzystość, łatwość nawigacji, czy zawartość merytoryczna.

- Aby skutecznie dotrzeć do klienta przekaz powinien być zindywidualizowany i skupiony na potrzebach grupy, do której chcemy trafić.

- W celu utrzymania stałego kontaktu z odbiorcą strona WWW powinna być na bieżąco uaktualniana, a to wiąże się z koniecznością zatrudnienia osób skupionych stale na utrzymaniu tej łączności (potrzeba aktualizacji, reagowania na listy etc.)

Na podstawie: F.P.Seitel(2003): Public Relations w praktyce, Wydawnictwo Felbjerg Sja, Warszawa 2003

JAK STWORZYĆ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY?                                               

Identyfikacja wizualna – to całość symboliki stosowanej przez firmę, czyli wszystko to, po czym można „na zewnątrz” rozpoznać, że to właśnie nasza firma; to kolorystyka, logo, logotyp etc. Są to kolejne elementy, poprzez które buduje się relacje z otoczeniem.

Na system identyfikacji wizualnej składają się:

- symbol firmy (znak i logotyp firmowy),
- kolory firmowe,
- symbole dekoracyjne,
- typografie dekoracyjne,
- druki firmowe (papier, koperty, dokumenty i inne),
- identyfikatory pracowników,
- stemple, - materiały reklamowe,
- materiały drukowane dla celów public relations,
- środki transportu (samochody ciężarowe, osobowe),
- ubiór pracowników,
- wystrój stoisk targowych,
- aranżacja wnętrz siedziby firmy oraz wygląd otoczenia,
- tablice i tabliczki informacyjne, szyldy reklamowe,
- opakowania.

Kilka pojęć związanych z systemem identyfikacji wizualnej firmy:
 
1. Nazwa firmy - powinna nawiązywać do jej działalności, być jednoznaczna i wyróżniać firmę na tle konkurencji. Tworzy się ją po przeprowadzeniu gruntownej analizy firmy, charakteru jej działalności. Ważne jest, aby nazwa nie ulegała zmianie.

2. Logo– jest to graficzne przedstawienie marki produktu, znaku firmowego i innych symboli umieszczanych na opakowaniach produktów, w reklamie, drukach firmy itp. tworzone przez zastosowanie koloru, rozmiaru i kształtu liter, ich układu itp. Istnieje kilka rodzajów logo:

- tematyczne - to graficzne przedstawienie branży, którą reprezentuje organizacja,
- graficzne – reprezentują wyobrażenia jakiegoś obiektu ze świata natury: osoby, zwierzęta lub rzeczy, których charakterystyczne cechy są zgodne z atrybutami firmy. Nazywane również symbolicznymi. Jednak, aby spełniały swoją funkcję, powinny być podobnie rozumiane przez nadawcę oraz odbiorcę. Znaki graficzne przedstawiające zwierzęta służą często do podkreślenia dynamiki i szybkości działania firmy,
- abstrakcyjne – stanowi kompozycję figur geometrycznych i nie mówi nic o branży, firmie, ani produkcie.

3. Logotyp– to symbol oraz nazwa firmy wraz z charakterystycznym dla niej krojem pisma. Logotypy powstałe na bazie liter i cyfr to monogramy (pierwsze litery pełnej nazwy np. PKO, PWN).

4. Kolorystyka firmowa– kolor firmy wyróżnia ją i określa jej charakter. Ma duży wpływ na percepcję i świadomość odbiorców. Kolor ożywia system identyfikacji firmy i po pewnym czasie staje się jednym z silniejszych elementów skojarzeniowych z organizacją.

5. Typografie firmowe – to krój czcionek stosowanych we wszelkich materiałach drukowanych. Poprzez odpowiedni dobór czcionek można kreować firmę na nowoczesną bądź tradycyjną. Uważa się, że wszelkie krągłości wywołują wrażenie spokoju i łagodności, natomiast kształty kanciaste – niepokój i skłonność do agresji.

6. Druki firmowe - niezbędny elementem systemu identyfikacji wizualnej dbającej o swój wizerunek firmy. To papier i koperty firmowe, notatniki, wizytówki, identyfikatory pracowników etc. Poszczególne elementy tych materiałów, tzn. papier, treść, liternictwo i kolorystyka powinny współgrać z ogólnie przyjętymi zasadami systemu identyfikacji wizualnej. Elementem druków firmowych jest tzw. konstans przedsiębiorstwa, czyli stały układ graficzny znaku firmowego, pełnej nazwy i niezbędnych danych o przedsiębiorstwie (adres, numer telefonu i faksu, strona www i adres e-mail).

7. Akcydensy – to wszystkie te druki okolicznościowe o charakterze użytkowym (cenniki, ulotki, katalogi, a także etykietki, naklejki, koperty etc.)

8. Wizytówki– istnieją trzy typy wizytówek: prywatne, służbowe i kombinowane (wykorzystywane najczęściej przez lekarzy i naukowców). Format wizytówki najlepiej dostosować do standardowego wizytownika. Kolorystyka wizytówki powinna uwzględniać kolory firmowe. Standardowe dane zamieszczane na wizytówce to pełna nazwa firmy, logo, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, dane teleadresowe. W wizytówkach kombinowanych adres służbowy powinien być umieszczony u dołu po prawej stronie, a prywatny u dołu po lewej stronie. W przypadku, gdy firma utrzymuje kontakty zagraniczne, należy mieć również wizytówki przygotowane w odpowiednim języku obcym. 

9. Księga standardów CI – jest to opis zasad i procedur stosowania elementów tożsamości wizualnej firmy (wzory, rysunki, instrukcje ich wykonania i zastosowania). W księdze standardów należy zamieścić minimalne wielkości określające granicę czytelności wybranych elementów graficznych oraz wzór minimalny obrazów (pola ochronne) wyznaczający konieczną wolną przestrzeń wokół miejsc zadrukowanych, także układy kompozycyjne.

Standaryzacji podlegają m.in.:
- symbole firmowe (logotyp, znaki firmowe, kolorystyka),
- wizytówki,
- druki firmowe (papier, koperty),
- galanteria biurowa,
- tablice informacyjne, oznakowanie budynków,
- drukowane formy reklamowe
– informatory, ulotki, broszury,
- ubiór pracowników.

Do księgi można dołączyć na płycie CD lub innym nośniku próbki kolorów oraz wzory poszczególnych elementów systemu. Informacje takie, zwłaszcza gdy są uporządkowane i skatalogowane, ułatwiają w znacznym stopniu kontakt z drukarniami, grafikami itp.

Przed tworzeniem systemu identyfikacji wizualnej firmy należy pamiętać, że powinien on być:

- zgodny ze specyfiką i stylem firmy,
- jednolity i zgodny z całym system komunikacji społecznej organizacji;
- oryginalny, odróżniający firmę od konkurencji,
- dobrze wyeksponowany
– łatwo zauważalny,
- jednoznaczny, nie powodujący negatywnych skojarzeń.

Etapy tworzenia systemu identyfikacji wizualnej:
 
I. Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej - projekt. Często zajmują się tym specjalne studia graficzne.

II. Wdrożenie systemu (zgodnie z ustalonym uprzednio harmonogramem). Proces taki trwa zwykle od kilku miesięcy do kilku lat.
 
III. Wydruk materiałów.

IV. Nadzór nad wdrażaniem – weryfikacja przebiegu prac z księgą CI.

Symbolika kolorów

Kolory to więcej niż kombinacja czerwonego i niebieskiego czy żółtego i czarnego. Kolory mogą stanowić swoisty rodzaj komunikacji niewerbalnej, gdyż charakteryzują się pewnym znaczeniem i symboliką. Jeśli mamy wpływ na kreację strony www, broszury, logo czy folderu, dobrze jest mieć świadomość, jak oko i umysł postrzegają niektóre kolory.

Kolory ciepłe

1. Pomarańczowy – to kolor stymulujący emocje, a nawet apetyt. Utożsamiany z energią i ciepłem. Kojarzy się ze słońcem, cytrusami, poprzez co może wywoływać skojarzenie z witaminą C i w konsekwencji dobrym zdrowiem. Jeśli chcesz zostać zauważony, bez zbytecznego „krzyku” – wybierz pomarańczowy, gdyż jest to kolor, który przyciąga uwagę. Delikatniejszym odcieniem pomarańczowego jest brzoskwiniowy. Kolor ten pomaga pobudzić ludzi do myślenia lub mówienia.
Pomarańczowy w zestawieniu z innymi kolorami : dobrze komponuje się ze średnim odcieniem niebieskiego. Czerwony, żółty i pomarańczowy – to ognista kombinacja. Taki sam zestaw, tyle że w jaśniejszym odcieniu kojarzy się z owocową świeżością. W zestawieniu z kolorem zielonym – tworzy egzotyczny klimat. Dla przyciągnięcia uwagi warto zestawić odrobinę pomarańczy z głębokim fioletem.

2. Czerwony – to kolor gorący, który wzbudza intensywne emocje – od gorącej miłości do przemocy i bogactwa. Dowiedziono, że kolor czerwony może mieć wpływ na reakcje fizjologiczne – podnosi ciśnienie i przyspiesza oddech. Symbolizuje władzę. Przykuwa uwagę i budzi czujność (czerwone światło). W niektórych kulturach czerwony oznacza radość, odświętność, czystość. W Chinach jest kolorem szczęścia i prosperity i może przyciągać powodzenie. Na wschodzie często panny młode ubierają czerwone szaty, natomiast w Południowej Afryce jest to kolor żałoby. W bloku państw środkowo-europejskich czerwony kojarzy się z komunizmem. Kolor ten wykorzystuje się dla przyciągnięcia uwagi, dla zasugerowania tempa i pewności, dynamizmu, a może nawet cienia niebezpieczeństwa. Jednak bardziej efektywne są małe dawki czerwieni, aniżeli jej obfitość.
Czerwony w zestawieniu z innymi kolorami – w zestawieniu z zielonym przywołuje na myśl radość okresu bożonarodzeniowego. Niebieski stanowi dla niego kontrast i gasi gorącą czerwień. Pomarańczowy i żółty dobrze harmonizują z czerwienią, pod warunkiem, że ich odcienie nie są zbyt kontrastowe. Ostrożnie należy stosować czerwień z fioletem – kombinacja tych kolorów jest elegancka, jednak może wywoływać przesadne wrażenie władzy.

3. Różowy – duże ilości różu mogą wywoływać w ludziach uczucie fizycznej słabości. często kolor różowy kojarzy się z kobiecością i delikatnością, również z miłością, ale tą uroczą i romantyczną. Różowy wprowadza czułość i nastrój zabawowy.
Różowy w zestawieniu z innymi kolorami: z czarnym i szarym oraz z ciemniejszymi odcieniami niebieskiego – nabiera nieco wyrafinowania.

4. Żółty - oznacza nadzieję i szczęście, ale też tchórzostwo i nieuczciwość. Przez lata kolor ten był używany na wstążkach noszonych przez kobiety, czekające na mężczyzn wracających z wojny. Symbolizował nadzieję. W niektórych kulturach żółty może mieć znaczenie tchórzostwa – zatem wzbudza negatywne odczucia. W Egipcie kolor ten oznacza żałobę; średniowieczni aktorzy ubierali się w żółte szaty, aby pokazać śmierć. W Japonii żółty kolor symbolizuje odwagę.
Żółty w zestawieniu z innymi kolorami – kolor żółty (zwłaszcza jasny) stosuje się, aby wywołać wrażenie podekscytowania, także dla ożywienia szarości lub niebieskiego. Dla oddania klimatu lata, świeżości, zdrowia dobrze jest zestawić żółty z pomarańczowym. Blady odcień żółtego dobrze wygląda z ciemnymi kolorami – rozjaśnia je. Żółty i niebieski są bardzo kontrastowe i przyciągają uwagę. „High-tech look” zapewnia żółty z mieszanką szarości i czerni. Warty polecenia jest kolor żółty w zestawieniu z czerwonym.

5. Złoty - symbolizuje bogactwo i ekstrawagancję. Niewielkie ilości złotego dodaje się dla nadania tonu ekskluzywności, wykwintności. Jasnozłoty przykuwa uwagę, podczas gdy ciemniejsze odcienie – budzą silne skojarzenia bogactwa i przepychu.
Złoty w zestawieniu z innymi kolorami – kolor ten dobrze komponuje się z zielonym, brązowym i pomarańczowym.
 
6. Czarny – to kolor konserwatywny, dobrze współgra z większością kolorów, oprócz tych bardzo ciemnych. Może przywoływać na myśl powagę i konwencję, ale także seksowność, tajemniczość i wyrafinowanie. Może sprawiać, że inne kolory wydają się jaśniejsze. W większości krajów zachodnich czerń symbolizuje żałobę. Wśród ludzi młodych – to często kolor buntu. W Chinach czarny jest kolorem małych chłopców. Kolor ten wywołuje wrażenie elegancji, wyrafinowania, a także cień tajemniczości. Czarny w zestawieniu z innymi kolorami - dobrze gra z jasnymi odcieniami czerwieni, niebieskiego i zielonego. Czarny i szary – stwarzają nieco konserwatywny klimat.

7. Brązowy – może wzmagać apetyt. Symbolizuje zdrowie, niezawodność, solidność, prostotę, przyjaźń. Brąz i jego jaśniejsze odcienie – beż i kremowy, sprawiają, że pozostałe kolory wyglądają na głębsze i jaśniejsze. Kojarzony także z uczciwością i ciepłem. Kolor brązowy dodaje prestiżu.
Brązowy w zestawieniu z innymi kolorami - z zielonym tworzy paletę kolorów ziemi. Ciemne odcienie brązu można rozjaśnić żółtym bądź „zardzewiałym” pomarańczowym. Z głębokim fioletem, zielonym, szarym i pomarańczowo-czerwonym prezentuje się elegancko, ale konserwatywnie.

Kolory zimne

1. Niebieski – ma działanie kojące. Sprawia, że czas wydaje się szybciej płynąć. Pomaga zasnąć. W wielu religiach wierzy się, że niebieski pomaga w odpędzeniu złych duchów. Symbolizuje powagę i zaufanie. Zwłaszcza ciemnoniebieski kojarzony jest z inteligencją, stabilnością, jednością i konserwatyzmem. W Iranie to kolor żałoby, na zachodzie natomiast często kojarzony z miłością i spotykany przy ceremoniach ślubnych. Głęboki królewski niebieski albo lazurowy kojarzy się z bogactwem, a nawet odrobiną wyższości. Mieszanka jasnego i ciemnego niebieskiego wzbudza zaufanie i sugeruje prawdomówność. Mówi się, że niebieski to kolor bankierów.
Niebieski w zestawieniu z innymi kolorami - z żółtym i różowym przywołuje wiosenną atmosferę, natomiast głęboki niebieski – kojarzy się z zimną pogodą. Niebieski z szarym wygląda elegancko, dobrze komponuje się też z zielonym. Odrobinę niebieskiego stosuje się dla uspokojenia gorącej czerwieni. Niebieski w zestawieniu z żółtym gwarantuję przykucie uwagi. Ciemnoniebieski z metalicznym srebrem kojarzą się z elegancją.

2. Zielony – oznacza życie, wzrost, ożywienie, zdrowie, ale również niedojrzałość, zazdrość, brak doświadczenia. Pokój urządzony na zielono powoduje wrażenie, iż czas mija szybciej. Jest to kolor bardzo silnie kojarzony z Irlandią. Także kojarzy się z Islamem, wiosną, a wraz z czerwonym – tworzy klimat bożonarodzeniowy. Zielony oznacza równowagę, harmonię, stabilność, świeżość. Oliwkowa zieleń może kojarzyć się z wojskiem.
Zielony w zestawieniu z innymi kolorami - z niebieskim kojarzy się z naturą, początkiem czegoś nowego, wzrostem. Zielony z żółtym i czarnym albo białym – to sportowa kombinacja. Żywe i bardzo kontrastowe zestawienie to zielony z fioletowym. Kolor zielony to również kolor pieniędzy.

3. Turkus - ma działanie uspokajające. Symbolizuje kobiecy urok, a niektóre odcienie stwarzają atmosferę stylu retro z lat 50. i 60. Wraz z lewandowym i jasnymi różami – postrzegany jest jako szczególnie kobiecy. Z białym i czarnym oddaje klimat art deco. Z pomarańczem i żółtym – wprowadza świeży i sportowy klimat.

4. Szary - to kolor neutralny i zrównoważony, a także konserwatywny. Może symbolizować żałobę oraz formalność. W zestawieniu z niebieskim przywołuje na myśl świat korporacyjny, mundurowy. Jasnoszary zastępuje często kolor biały a ciemnoszary – czarny. Jasnoszary wraz z różowym, niebieskim, lawendowym, zielonym jest kojarzony z kobiecością.

5. Srebrny – zwłaszcza metaliczny – jest żywszy niż szary, ale też chłodny. Symbolizuje nowoczesność, często bogactwo. Drobne akcenty srebrnego sugerują elegancję. Szary w zestawieniu z innymi kolorami często tworzy klimat „high-tech industrial”.

6. Biały - to symbol czystości i niewinności. U niektórych osób może wywoływać bóle głowy, a zbyt dużo jasnego białego może oślepiać. Na wschodzie biały kojarzony jest z pogrzebem i żałobą, na zachodzie – z weselem. W zestawieniu z jasnymi lub pastelowymi odcieniami jest miękki, wiosenny i ożywia pastelową paletę. Sprawia jaśniejszymi takie kolory jak czerwony, niebieski i zielony.

Kolory neutralne
 
1. Beż – może być postrzegany jako kolor nudny i „nijaki”, zwłaszcza jeśli występuje sam, bez innych kolorów. W pokoju może oddziaływać relaksująco. Beżu używa się do zapewnienia uspakajającego, relaksującego tła. W zestawieniu z różowym i żółtym – beż może przyjmować ich odcienie. Z zielonym, brązowym i pomarańczowym beż tworzy paletę kolorów ziemi.

2. Kolor kości słoniowej – uspakajający, symbolizuje czystość i miękkość. Jednocześnie jest to kolor elegancki. Dla uzyskania efektu kolorów ziemi należy zestawić go z brzoskwiniowym, jasnym odcieniem „trawiastego” zielonego lub jasnobrązowym. Stosowany jest również dla rozjaśnienia innych kolorów.

3. Fiolet – to kolor królewski. Utożsamiany z duchowością i szlachetnością. Fioletowy pokój może wzmagać wyobraźnię i kreatywność. W Tajlandii to kolor żałoby dla wdów. Głęboki fiolet sugeruje bogactwo, natomiast jego jasny odcień – romantyzm, delikatność, subtelność. W zestawieniu z brązem i beżem - kojarzony z kolorami ziemi i nutką tajemniczości, z zielonym natomiast może tworzyć radosną atmosferę. Fiolet i różowy są wyjątkowo kobiecym zestawem.

4. Lawendowy to odcień fioletu, który sprawia wrażenie czegoś specjalnego i jest kojarzony z elegancją. Symbolizuje kobiecość, sugeruje coś unikalnego. Dobrze jest użyć koloru lawendowego, kiedy grupą docelową są kobiety i chcemy wywołać w nich nutkę romantyzmu i nostalgii. Bardzo kobieco prezentuje się z różem, z zielonym tworzy radosny klimat. Paletę ziemi stworzymy zestawiając lawendowy z beżem i brązami.

I jeszcze jedna uwaga. Kolory zimne wydają się mniejsze niż ciepłe. Ale są kojące. Kolory ciepłe – pobudzają do działania. Mogą wywoływać podniecenie, a nawet gniew. Niosą emocje i wydają się bliższe. Kolory neutralne, takie jak beż, biały, szary, czarny i kolor kości słoniowej doskonale nadają się na tło. Tonują inne.

Na podstawie:   Wojcik K.(2001):Public relations od A do Z, Placet, Warszawa 2001

 

 

Porady praktyczne:

MONITORING MEDIÓW

IMM dostarcza usługi analizy informacji pozyskiwanych z social mediów, internetu oraz mediów tradycyjnych. Bada także wydatki reklamowe. Wyniki monitoringu z wszystkich mediów udostępnia za pomocą jednego narzędzia.

PRAWO

Kilka pytań i odpowiedzi, które najbardziej nurtują PR-owców

Zakładka pod patronatem merytorycznym LSW

LSW jest twórcą bloga LSW IP BLOG – bloga o własności intelektualnej kierowanego do branży kreatywnej

www.lswipblog.pl  

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin