.

Analiza ofert pracy dla PR-owców za rok 2007

dodano: 
22.01.2008

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

PR-owiec usilnie poszukiwany
Jeśli ktoś szukał w 2007 roku pracy w branży public relations to zapewne ją znalazł - pracodawcy zamieścili w mediach aż 1353 oferty pracy na różne stanowiska. To o 547 ogłoszeń więcej niż w roku 2006 - wzrost niemal 40-procentowy. Rekordowy okazał się lipiec, w którym ukazały się 144 ogłoszenia. W 2007 najczęściej poszukiwano specjalistów sprawnie posługujących się angielskim, którzy gotowi są pracować na terenie województwa mazowieckiego.

Od początku 2007 roku liczba ogłoszeń w sposób umiarkowany, ale stały rosła, by osiągnąć punkt kulminacyjny w wakacje i powoli spadać; najmniej ogłoszeń ukazało się w grudniu. W 2006 po powolnym wzroście i widocznym skoku w miesiącach letnich, liczba ofert utrzymała w miarę stabilny poziom.

Wart odnotowania jest jednak fakt, że najgorszy, grudniowy wynik 2007 to zaledwie dwa ogłoszenia mniej niż w rekordowym dla 2006 roku sierpniu. Pokazuje to wyraźną różnicę w zapotrzebowaniu na PR-owców w dwóch ostatnich latach. (wyk.1, wyk.2)

Wyk.1

Wyk.2
W 2007 roku aż 44 proc. ogółu ogłoszeń przyszła bezpośrednio do wortalu PRoto – na skrzynkę redakcyjną nadesłano aż 591 z 1353 ofert. Kolejnymi źródłami ogłoszeń były: internetowe serwisy rekrutacyjne - z 504 ogłoszeniami - oraz prasa (278), głównie Gazeta Praca - dodatek do poniedziałkowego wydania Gazety Wyborczej. (wyk.3)

Wyk. 3
Proporcje te wyglądały niemal identycznie w roku 2006 – liczba ofert wzrosła, do PRoto nadesłano 44 proc. z nich; wortal umocnił więc swoją pozycję lidera wśród mediów publikujących ogłoszenia o pracę dla PR-owców. (wyk.4, wyk. 5)

Wyk.4
Wyk. 5
Do najpopularniejszych źródeł ogłoszeń zaliczają się więc szczegółowo kolejno: PRoto z 592 ogłoszeniami, Pracuj.pl - z 276, Gazeta Wyborcza - z 224 - w wydaniach ogólnopolskim i lokalnych – oraz jobpilot.pl (136), jobs.pl (39), hrk.pl (27).

Wszystkie ogłoszenia nadesłane do PRoto zostały umieszczone w dziale „Ogłoszenia o pracę” – w zakładce zatytułowanej „Szukasz pracy?”. (tab. 1)

Tabela 1Tradycyjnie najwięcej ofert – bo aż 60 proc. - pochodziło z województwa mazowieckiego, z czego przeważająca część ogłaszających się pracodawców ma swoje biura w Warszawie. (wyk. 6)

wyk. 6Kolejne województwa, w których można było znaleźć zatrudnienie to już zupełnie inny pułap – w żadnym województwie poza mazowieckim liczba ofert nie przekroczyła nawet 10 proc. ogółu. I tak: dolnośląskie - 5 proc. (64 oferty); małopolskie (43), łódzkie (42), wielkopolskie (39), śląskie (38) – po 3 proc. oraz pomorskie z 1 proc. ofert (18) i kujawsko-pomorskie (13). Poniżej jednego procenta ofert było związanych z zatrudnieniem w województwach: lubelskim (6), podkarpackim (4), warmińsko-mazurskim (4), zachodniopomorskim (3), opolskim (1) i podlaskim (1).

Większość dużych koncernów, firm, a także agencji PR-owskich mieści się w stolicy – z tym prawdopodobnie wiąże się liczba ofert, w których za miejsce pracy podano właśnie Warszawę.

Co ciekawe, aż w 276 ogłoszeniach nie podano miejsca zatrudnienia.

W 2007 poszukiwano specjalistów – ponad połowa (53 proc.) wszystkich ofert była przeznaczona właśnie dla nich. Ta tendencja utrzymywała się nieprzerwanie przez cały rok. 27 proc. ofert dotyczyło stanowisk managerskich/dyrektorskich, w 11 proc. poszukiwano praktykantów i stażystów, zaś w 10 proc. - asystentów/konsultantów (wyk. 13). Większość ogłoszeń dotyczyła więc stałego zatrudnienia, choć niemało było ofert dla praktykantów, na których zapotrzebowanie jest obecnie na rynku większe niż na asystentów/konsultantów. (wyk.7)

Wyk. 7Proporcje te nieco zmieniły się w porównaniu z poprzednim rokiem - choć zainteresowanie specjalistami i managerami było podobne, praktykantów poszukiwano w 2006 najrzadziej. (wyk. 8, wyk. 9)

Wyk. 8

Wyk. 9

W 2007 najczęściej PR-owców bezpośrednio poszukiwały firmy – prawie połowa opublikowanych ogłoszeń (47 proc), potem – agencje (39 proc.); najrzadziej korzystano z usług pośredników - zaledwie 14 proc. (wyk. 10, wyk. 13)

Wyk. 10

W roku poprzednim to agencje publikowały w mediach najwięcej ogłoszeń o pracę i to one były głównym miejscem zatrudnienia dla PR-owców. Tegoroczne wyniki wskazują na to, że firmy w większym niż dotąd stopniu doceniły znaczenie PR-u. (wyk.11, wyk. 12)

Wyk. 11

Wyk. 12Wykres 13. „Kto kogo szuka?” – Instytucja zamieszczająca ogłoszenie (agencja PR/firma/pośrednik) i profil stanowiska (specjalista, manager/dyrektor PR, konsultant/asystent, praktykant/stażysta).W analizowanym roku pracodawcy oczekiwali od kandydatów głównie znajomości języka angielskiego (aż 917 spośród 1353 ogłoszeń).; w 45 ogłoszeniach wymagano – oprócz umiejętności posługiwania się angielskim – także znajomości języka niemieckiego; w 26 ofertach – innego europejskiego języka.

Siedmiu pracodawców spodziewało się, że ich pracownicy będą posługiwać się oprócz angielskiego – rosyjskim lub znali francuski; w czterech ofertach – niezbędna i podstawowa była znajomość niemieckiego; w pojedynczych ofertach poszukiwano osób, które oprócz angielskiego posługiwałyby się francuskim, włoskim, hiszpańskim, węgierskim, czeskim czy portugalskim. Znajomość wymienionych była w nich jednak raczej atutem niż warunkiem niezbędnym. Co ciekawe, aż w 305 ofertach ogłoszeniodawcy nie sprecyzowali swoich oczekiwań w tym względzie.

Jednym słowem - bez angielskiego w public relations ani rusz. (wyk. 14).
Wyk. 14

W badanym okresie najwięcej ogłoszeń dotyczyło zatrudnienia w branży media/marketing (46 proc.), głównie są to oferty pochodzące z agencji PR-owskich, PR-owsko-reklamowych, marketingowych, w większości mających swoje biura w Warszawie. 

5 proc. ofert dotyczyło pracy w branży finanse/ubezpieczenia, 3 proc. – na co należy zwrócić szczególną uwagę – w branży administracyjnej, głównie w instytucjach państwowych, podobnie - 2 proc. dotyczyło zatrudnienia w branży IT, po 3 proc. ofert zamieścili ogłoszeniodawcy związani z doradztwem personalnym i branżą FMCG i handlem. (wyk. 15).

Wykres 15Najwięcej ogłoszeń spośród agencji zamieściły kolejno Ciszewski PR (25), Ad rem (17), On Board (16), Core PR (15), 180º PR oraz Euro RSCG (po 14) (tab.2)

Tab. 2

Tak komentują to dla PRoto Sebastian Hejnowski, dyrektor zarządzający Ciszewski Public Relations, Katarzyna Przewuska, managing director Euro RSCG Sensors i Norbert Kilen, strategic director On Board Public Relations, Bartosz Cholawo, executive PR director, 180° Public Relations (Grupa Leo Burnett Warszawa).

Sebastian Hejnowski: „Ciszewski Public Relations w 2007 roku odnotowała blisko 100% wzrost przychodów operacyjnych. Wiązało to się z zatrudnieniem znaczącej liczby nowych pracowników. Ostatni rok był też dla nas czasem zmiany struktur organizacyjnych i utworzenia nowych działów - relacji inwestorskich i szkoleń. Na naszym rynku coraz trudniej znaleźć doświadczone osoby aktywnie poszukujące pracy. Na przykład od dłuższego już czasu poszukujemy konsultanta public relations posługującego się biegle językiem francuskim. Dynamiczny wzrost rynku PR spowodował również zaostrzenie rywalizacji między agencjami o pozyskanie najbardziej wartościowych pracowników.”

Katarzyna Przewuska: „Branża public relations stwarza dziś pracownikom doskonałe perspektywy rozwoju i budowania kariery. Liczba ofert pracy wzrasta proporcjonalnie do rosnącego zainteresowania usługami public relations, które widać choćby po liczbie organizowanych przetargów. W takiej sytuacji większa niż kiedyś aktywność agencji w obszarze komunikacji rekrutacyjnej jest zjawiskiem naturalnym.

W Euro RSCG Sensors w roku 2007 przeprowadziliśmy cztery kampanie rekrutacyjne, zakończone pomyślnie. Wzmocniliśmy przede wszystkim dział komunikacji konsumenckiej, gdzie potrzeby rekrutacyjne były największe.

W drugiej połowie roku rozpoczęliśmy poszukiwania lidera działu relacji inwestorskich. W roku 2007 zwiększyliśmy zatrudnienie o 20 proc., co wiązało się ze zdobyciem ośmiu nowych kontraktów długoterminowych. W roku 2008 planujemy zatrudnić przynajmniej cztery osoby - rozpoczęliśmy już poszukiwania na stanowiska account managera i specjalisty do działu komunikacji korporacyjnej.”

Norbert Kilen: „Ubiegły rok był dla całej branży - w tym także dla On Board PR – okresem bardzo szybkiego wzrostu. Przybywa nam nowych klientów, dotychczasowi powierzają nam prowadzenie nowych projektów. Słowem - mamy mnóstwo pracy. Rekrutacja w tej sytuacji staje się po prostu koniecznością. Cieszę się, że przy tej okazji przyciągamy najlepszych specjalistów z branży.”

Bartosz Cholawo: „Proces rekrutacji jest jednym z podstawowych i stałych elementów zarządzania agencją. Przyjęcie nowego pracownika czy zmiana przez niego pracodawcy to poważne wybory, dlatego decyzji o zatrudnieniu nie podejmujemy pochopnie, za każdym razem poprzedzając ją dokładnym poznaniem możliwie wielu kandydatów. Rynek jest bardzo dynamiczny, pojawiają się nowe projekty i klienci, więc zapotrzebowanie na nowych pracowników ciągle utrzymuje się na wysokim poziomie.”

Pozostałe agencje szukające pracowników to między innymi: patrz link

W analizowanym miesiącu pracowników i stażystów poszukiwały firmy i instytucje, w tym m.in.: patrzy link

Ze względu na dużą rozbieżność w nazwach stanowisk zajmowanych przez PR-owców, nie została sformułowana zamknięta lista stanowisk. W tym miesiącu wymieniane były następujące nazwy stanowisk – patrz link

Metodologia badania
Analiza ogłoszeń o pracę obejmuje publikacje z polskimi ofertami pracy w branży PR na różnych stanowiskach.

Ogłoszenia pochodzą z:
• tytułów aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl),
• źródła własnego – ogłoszenia bezpośrednio przysłane do Redakcji PRoto,
• stron internetowych zawierających ogłoszenia o pracę:
- www.pracuj.pl
- www.hrk.pl
- www.press.pl
- www.jobpilot.pl
- www.aaaby.pl
- www.gratka.pl
- praca.onet.pl
- www.jobsales.pl
- www.wakaty.com.pl
- www.topjobs.pl
- www.jobs.pl
- www.bigram.pl
- www.grafton.pl
- www.jobaid.pl

Do analizy wybierane są ogłoszenia:
- oferujące pracę dla PR-owców
- z ogólnie rozumianej branży PR oraz z innych, wyspecjalizowanych dziedzin PR, np. eventy, konferencje prasowe:
- oferujące pracę w działach marketingu / promocji, gdy w obowiązkach jest wymieniona obsługa PR.
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin