.

Raport wizerunkowy o branży - czerwiec 2008

dodano: 
09.07.2008

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

Dymisja Agnieszki Liszki elektryzuje media w czerwcu!

Na podstawie analizy publikacji przygotowano raport wizerunkowy o branży PR, przedstawiający jej obraz w mediach w czerwcu 2008 roku.

Spostrzeżenia:
• W czerwcu 2008 roku ukazało się 269 publikacji związanych z PR-em, to o ok. 10% mniej niż w maju tego roku, ale o ponad 43% więcej niż w czerwcu 2007 roku.
• W opisywanym miesiącu czołówka najpopularniejszych w mediach tematów związanych z PR-em nadal pozostaje bez zmian. Pierwsze miejsce zajęła tematyka PR-u Polski (w zestawieniu znajduje się 96 publikacji na ten temat). Na drugim miejscu uplasowały się zagadnienia PR-u politycznego – 39 publikacji, a na trzecim ogólne zagadnienia branży PR, którym poświęcono 31 materiałów.
• Czerwcowe zestawienie wykazało, że osłabło zainteresowanie mediów tematem PR-u sportu, natomiast dziennikarze nadal sporo uwagi poświęcają pozostałym zagadnieniom, które wyodrębniono w majowym raporcie, czyli: zagranicznemu PR-owi politycznemu (17 publikacji) oraz relacjom inwestorskim (20 publikacji).
• Z analizy zakwalifikowanych do badania publikacji wynika, że większość (186) czerwcowych przekazów o branży PR miała wydźwięk pozytywny, 48 materiałów było negatywnych, a 36 miało charakter neutralny.
• W czerwcu 98 razy cytowano i 43 razy wzmiankowano osoby w kontekście public relations. Natomiast firmy, instytucje i agencje wzmiankowano w analizowanych publikacjach 51 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji, dlatego ich liczba jest inna niż suma publikacji dotyczących branży PR.
• Czerwcowy ranking osób cytowanych w kontekście PR-u zdominowała Agnieszka Liszka, której wypowiedzi związane z dymisją ze stanowiska rzeczniczki prasowej rządu media przywoływały 8 razy. Natomiast wypowiedzi: Bogdana Biniszewskiego, Joanny Delbar, Jacka Filipowicza, Izabeli Helbin oraz Magdaleny Kołodziejczyk pojawiły się w mediach po dwa razy.
• Wśród najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR-u agencji w czerwcu zwyciężyła Sigma International (3 wzmiankowania), która była wzmiankowana głównie jako agencja, w której pracował Ryszard Solski, zwycięzca w tegorocznym konkursie PRotony 2008, zanim założył własną firmę. Agencja wyprzedziła: Liberty Group, On Board PR oraz Solski Burson-Marsteller, które wymieniano po 2 razy.
 
Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2005 – czerwiec 2008 r.

Wykres 1 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2006 – czerwiec 2008).


Wykres 2. Nacechowanie informacji dotyczących najpopularniejszych tematów (styczeń – czerwiec 2008).


Wykres 3. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji


Tabela 1. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PR


Tabela 2. Najczęściej wzmiankowane firmy, organizacje, instytucje


Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR agencje public relations


Wykres 4. Autorzy tekstów o PR oraz tematy przez nich poruszane


Wykres 5. Media publikujące informacje o PR


Wykres 6. Zasięg publikacji o PR


Wykres 7. Profil i częstotliwość mediów informujących o PR


Opis publikacji:

PR Polski – lider już od trzech miesięcy

Czerwiec i zbliżająca się pora urlopowa spowodowały coraz większe zainteresowanie mediów zagadnieniami promocji polskich miejscowości i regionów. Autorzy analizowali najlepsze pomysły na promocję miast, oceniali podjęte inicjatywy. „Przy kształtowaniu marki miasta zdecydowanie lepiej wydać dużą kwotę na jedną imprezę rozpoznawalną w Polsce, a nawet w Europie, która będzie jednoznacznie kojarzyła się z miastem” – twierdził, na łamach Gazety Wyborczej Płock, Sebastian Chachołek. Natomiast Gazeta Wyborcza Lublin opublikowała artykuł Marcina Bielesza na temat konkursu na najlepsze hasła promocyjne miast. Spośród 42 haseł eksperci Press (Gabriela Lesser, korespondentka niemieckojęzycznych mediów, sekretarz generalny PIT Józef Ratajski, dyrektor kreatywny agencji Euro RSCG 4D Jacek Maciejewski) wybrali 10 najlepszych.

Specjaliści kierowali się wytycznymi prof. Andrzeja Szromnika z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który założył, że hasła promocyjne powinny być: krótkie, zrozumiałe, oryginalne, ponadczasowe, przetłumaczalne, wieloznaczne, dowcipne, łatwe do zapamiętania, zaskakujące oraz adekwatne do całości komunikatu werbalnego i pozawerbalnego.

Eksperci wskazali, które miasta posiadają najlepsze hasła promocyjne: Gdańsk (Gdańsk, morze możliwości), Wrocław (Wrocław - miasto spotkań) i Kraków (Magiczny Kraków).

PR polityczny – nadal popularny

Drugie miejsce w zestawieniu tematów zajęły zagadnienia PR-u politycznego, głównie dzięki informacjom o dymisji Agnieszki Liszki z funkcji rzecznika prasowego rządu. Dziennikarze najpierw spekulowali, czy do rezygnacji dojdzie, a później analizowali jej przyczyny i ewentualne następstwa.

Gazeta Wyborcza oraz TVN24.pl przekonywały, że powodem dymisji były nieporozumienia oraz gęstniejąca atmosfera wokół rzeczniczki w kancelarii premiera. Premier miał być bardzo niezadowolony z działań Liszki przy okazji wizyty w Ameryce Płd., mówiło się także o niejasnym podziale kompetencji i rywalizacji wokół obsługi medialnej Tuska.

Natomiast sama Liszka podkreślała w mediach, że jej praca miała charakter kontraktu menadżerskiego, który dobiegł końca. „Moim zadaniem było stworzenie biura prasowego z prawdziwego zdarzenia. Po ośmiu miesiącach uważam, że zadanie to jest już wykonane”, przekonywała na łamach Newsweeka.
 
Branża PR – jaka jest naprawdę

Temat branży PR wywołał w mediach m.in. opublikowany przez magazyn Home&Market ranking najlepszych firm PR, w którym większość agencji PR-owskich wypadła znacznie gorzej niż w roku ubiegłym. Z danych zebranych przez magazyn wynikało, że względem 2007 roku nastąpiło spore przetasowanie.

O wskazanie najlepszych speców od komunikacji poproszono największe firmy znajdujące się w bazie Instytutu Analiz Gospodarczo-Ekonomicznych. W sondzie telefonicznej pytano respondentów o ocenę firm PR-owskich w 17 kategoriach. Po zsumowaniu wyników dla każdej agencji i wyciągnięciu z nich średniej, okazało się, że tegorocznymi zwycięzcami są firmy zajmujące rok temu odległe lokaty. Co ciekawe, zeszłoroczni liderzy – Primum PR i NBS Public Relations spadli o kilka miejsc.

Ciekawy tekst ukazał się w dzienniku Parkiet, w którym Ewelina Wójcik przekonywała, że PR przeżywa obecnie dobry okres, a przed branżą cały czas są tłuste lata. Główną przyczyną PR-owskiej prosperity ma być zaangażowanie firm public relations w debiuty giełdowe na warszawskim parkiecie.

Wzrost rynku PR szacowany jest przez pytanych przez dziennikarkę przedstawicieli branży na 25 proc. rocznie. Warto podkreślić, pisała dziennikarka, że branża reklamowa może oczekiwać jedynie 9 proc. wzrostu w ciągu tego samego okresu.

Opis:
• W czerwcu 2008 roku opublikowano 269 artykułów dotyczących branży public relations. 21 z nich to materiały z radia i telewizji, pozostałe - to publikacje prasowe.
• Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską na pierwszym miejscu znalazła się tradycyjnie już Gazeta Wyborcza, która na łamach swojego ogólnopolskiego wydania oraz dodatków regionalnych opublikowała 30 artykułów związanych tematycznie z branżą PR.
• W czerwcu, podobnie jak w poprzedzających dwóch miesiącach, informacje w mediach związane z PR-em zdominował temat PR-u Polski – zagadnieniu temu poświęcono aż 96 materiałów. Różnica między pierwszym a drugim miejscem (PR polityczny) w zestawieniu tematów najczęściej poruszanych w mediach w kontekście PR-u była znaczna i wynosiła aż 57 publikacji.
• Większość publikacji pochodzi z mediów informacyjnych.
• Wśród dziennikarzy piszących o PR największym powodzeniem cieszyły się tematy: ogólnie branży PR, narzędzi PR, porad PR, PR-u politycznego oraz PR-u Polski. W mediach ukazało się najwięcej materiałów autorstwa Michała Fury, Anity Błaszczak, Katarzyny Ostrowskiej oraz Łukasza Warzechy.
• W czerwcu częściej o PR pisały media ogólnopolskie, które zamieściły 146 publikacji związanych tematycznie z public relations. Natomiast w mediach regionalnych znalazły się 123 materiały o tej tematyce.
• Zdecydowanie najczęściej o branży public relations w czerwcu pisały dzienniki – pochodzi z nich aż 175 na 269 wszystkich publikacji uwzględnionych w zestawieniu.

Metodologia badania

Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości,
- traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad)
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.
W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane i wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR
Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.
Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin