.

Raport wizerunkowy o branży PR - listopad 2004

dodano: 
14.01.2005

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0


Informacje i wykresy uzyskane na podstawie analizy:

• Liczba publikacji na temat branży PR w listopadzie – 31 tekstów;

• Publikacje zostały zaklasyfikowane do następujących kategorii tematycznych:
- czarny PR
- lobbying
- narzędzia PR
- PR dla Polski
- PR dla PR
- PR dla różnych grup społecznych - porady
- PR polityków
- PR-owcy i dziennikarze
- reklama a PR
- rynek PR
- spis agencji
- wydarzenia/kalendarium

• Wykres 1. Media publikujące informacje o PR


• Wykres 2. Zasięg publikacji o PR


• Wykres 3. Profil i częstotliwość mediów informujących o PR


• Tabela 1. Dziennikarze i publicyści najczęściej informujący o PR


• Wykres 4. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji


• Liczba publikacji cytujących lub wzmiankujących osoby i firmy w kontekście PR – 105 tekstów.

• Tabela 2. Najczęściej cytowane / wzmiankowane osoby w kontekście PR


• Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR firmy, organizacje, instytucje


• Tabela 4. Najczęściej wzmiankowane agencje PR


• Wykres 5 – porównanie liczby publikacji z pism regularnie piszących o PR w ostatnich trzech miesiącach (wrzesień – listopad 2004)


Opis
• W listopadzie 2004 ukazało się 31 publikacji poświęconych branży PR.
• Spośród 31 przekazów po 2 informacje związane z tematyką public relations podały: Radio PiN oraz TVN24.
• Najwięcej informacji o PR publikowały media o profilu informacyjnym (14 publikacji – 45,1% tekstów) oraz gospodarczym (9 – 29%).
• 87% publikacji pochodziło z mediów ogólnopolskich, zaś w lokalnych środkach przekazu ukazało się 13% artykułów.
• Wśród pism najczęściej poruszających tematykę PR na pierwszym miejscu znajduje się Marketing w Praktyce, który zamieścił 3 publikacje. Po 2 informacje ukazały się w: Gazecie Prawnej, Gazecie Ubezpieczeniowej, Gazecie Wyborczej, Nie, Pressie, Radiu PiN i TVN24. W listopadzie odnotowano 14 pojedynczych publikacji.
• Najczęściej o branży public relations w październiku 2004 pisały dzienniki – materiały z gazet codziennych stanowią prawie jedną trzecią publikacji.
• Najwięcej materiałów związanych z PR to teksty o sytuacji na rynku branży PR (29%) oraz porady dotyczące działań public relations różnych grup społecznych (12,9%).
• W listopadzie nie było wielu publikacji o PR autorstwa tych samych osób. Po dwa artykuły w analizowanym miesiącu przygotowali redaktorzy magazynu Marketing Mix z Radia PiN – Mariusz Piaseczny i Adam Rafalski.
• W ciągu trzech miesięcy (wrzesień – listopad 2004) 5 tytułów prasowych regularnie publikowało artykuły o public relations – były to: Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, Press, Marketing w Praktyce oraz Gazeta Samorządu i Administracji.

Spostrzeżenia:
• Publikacje z kategorii „rynek PR” ( 29% przekazów) przedstawiały aktualną sytuację branży PR oraz jej zarobki, a także poruszały temat działań public relations koncernów farmaceutycznych.
• W poradach z zakresu PR dla różnych grup społecznych można było znaleźć teksty podające niezbędne informacje dla menedżerów oraz doradzające w kwestii wizerunku przedsiębiorstw.
• Trzy artykuły były poświęcone wizerunkowi Polski oraz działaniom Wally’ego Olinsa. Również trzy publikacje odnotowano w kategorii „narzędzia PR” – opisywały one blogi, ePR i system identyfikacji wizualnej firm.
• Temat czarnego PR poruszały 3 teksty – doniesienia dotyczyły działalności PAP, pracy dziennikarskiej Anny Marszałek z Rzeczpospolitej oraz nieetycznych praktyk koncernów farmaceutycznych.
• W kategorii „wydarzenia/kalendarium” znalazły się informacje o wykładzie na SGH organizowanym przez agencję On Board i Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, a także o konferencji PR pod patronatem Poland Monthly.
• Dwie informacje o akcji „Czyste informacje” wraz z opiniami o wizerunku polskiej branży PR zaklasyfikowane zostały do kategorii „PR dla PR”.
• Po 1 artykule odnotowano w kategoriach: „lobbying”, „PR polityków”, „reklama a PR”, „PR-owcy i dziennikarze” i „PR wewnętrzny”, „spis agencji”.
• Z analizy publikacji wynika, że większość przekazów o branży PR miała pozytywny wydźwięk (54,8%). Jako negatywnie przedstawiające polski PR zostało uznanych 5 tekstów (16,1%). Wśród nich znalazł się tekst „Rozmowy kontrolowane” z Gazety Bankowej, porównujący PR do cenzury PRL.
• Liczba publikacji cytujących lub wzmiankujących osoby i firmy w kontekście PR w październiku 2004 to105 tekstów. Niektóre z tych publikacji odnoszą się do branży PR, jednak wiele materiałów porusza inne tematy, dlatego liczba ta jest inna.
• Najczęściej cytowaną/wzmiankowaną w kontekście PR osobą w październiku 2004 roku był Wally Olins, który zajmuje się kreowaniem marki Polski.
• Spośród firm, organizacji i instytucji w kontekście PR najczęściej był wzmiankowany PKN Orlen (czterokrotnie) – analizowano m.in. wizerunek firmy w obliczu tzw. afery Orlenu.
• Najczęściej wymienianymi w analizowanych przekazach agencjami PR były: On Board i Rowland Communications, o których można było przeczytać w 3 publikacjach.Metodologia badania
Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).


Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości,
- traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat; np. Press – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad)
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.


W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.


część II – Najczęściej cytowane/wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR


Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
 - opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR,


Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin