.

Raport wizerunkowy o branży PR - listopad 2008

dodano: 
10.12.2008

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

Na podstawie analizy publikacji przygotowano raport wizerunkowy o branży PR, przedstawiający jej obraz w mediach w listopadzie 2008 roku.

Spostrzeżenia:
• W listopadzie 2008 roku ukazało się 370 publikacji związanych z PR-em. Jest to o ok. 17 proc. mniej niż w październiku tego roku, ale o aż 43 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2007 r.

• Kolejność pierwszych trzech tematów najczęściej poruszanych w kontekście PR-u w listopadzie pozostała taka sama jak miesiąc wcześniej. Pierwsze miejsce zajęła tematyka PR-u Polski (w zestawieniu znajduje się 127 publikacji na ten temat). Na drugim miejscu znalazły się zagadnienia PR-u politycznego – 122 publikacje, a na trzecim - ogólne zagadnienia branży PR, którym poświęcono 45 materiałów. W zestawieniu, podobnie jak miesiąc wcześniej, jako osobny temat uwzględniono wizerunek PZPN-u, któremu to zagadnieniu media nadal poświęcały sporo uwagi (9 materiałów).

• Z analizy zakwalifikowanych do badania publikacji wynika, że zdecydowana większość (302) listopadowych przekazów o branży PR miała wydźwięk neutralny, 40 materiałów miało charakter negatywny, a 28 - pozytywny.

• W listopadzie 141 razy cytowano i 26 razy wzmiankowano osoby w kontekście public relations. Natomiast firmy, instytucje i agencje wzmiankowano w analizowanych publikacjach 100 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji, dlatego ich liczba jest inna niż suma publikacji dotyczących branży PR.

W listopadowym rankingu osób cytowanych w kontekście PR-u nadal prowadzi Piotr Tymochowicz, którego wypowiedzi, głównie na temat wizerunku polityków, media przedstawiały 11 razy. Na drugim miejscu znalazł się, tak samo, jak w październiku, Eryk Mistewicz (8), a na trzecim – Wiesław Gałązka, którego wypowiedzi media przytaczały 7 razy.

• W listopadzie w kontekście PR-u przytaczano pojedyncze organizacje i instytucje. Jedynie Warsaw Destination Alliance pojawiła się w tym kontekście w mediach 3 razy.

• Wśród najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR-u agencji w listopadzie pierwsze miejsce zajęła ponownie Grupa Eskadra wzmiankowana aż 20 razy, najczęściej w kontekście współpracy z władzami różnych miejscowości. Drugą lokatę uzyskała agencja Lighthouse Consultants (3).

Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2005 – listopad 2008 r.

Wykres 1 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2006 – listopad 2008).

Wykres 2. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji


Tabela 1. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PR

Tabela 2. Najczęściej wzmiankowane firmy, organizacje, instytucje


Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR agencje public relations

Wykres 3. Media publikujące informacje o PR

Wykres 4. Zasięg publikacji o PR

Wykres 5. Profil i częstotliwość mediów informujących o PR

Opis publikacji:

Promocja miast
W listopadowym zestawieniu, tak jak miesiąc wcześniej, pierwsze miejsce wśród tematów zajął PR Polski. Zakwalifikowane tutaj zostały przekazy medialne zarówno o wizerunku kraju, jak i o działaniach promocyjnych różnych miejscowości.

W Polsce Dzienniku Łódzkim publicysta Igor Zalewski komentował kontrowersyjną publikację niemieckiego dziennika Die Welt na temat „polskich obozów koncentracyjnych”. Jego artykuł był apelem do PR-owców, aby pomogli w walce z tym nieprawdziwym i „bolesnym” wizerunkiem Polski.

Katarzyna Ostrowska w artykule na łamach Rzeczpospolitej zauważyła, że miasta coraz chętniej i częściej wydają niemałe pieniądze na promocję. I to nie tylko duże miasta, ponieważ na kampanie wizerunkowe spore sumy wykładają także małe miejscowości. Oprócz reklam metropolii, na ulicach coraz częściej widać kampanie mniejszych miast tj, Włocławka, Kielc, Skierniewic, czy Częstochowy. Prowadzą one zazwyczaj kampanie tylko w regionie, a fundusze na promocję pozyskują od lokalnych sponsorów, bądź ze środków europejskich.

Jak politycy dbają o swą medialną twarz
Temat PR-u politycznego na dobre zagościł w polskich mediach. Także w listopadzie zajął wysokie drugie miejsce, od pierwszego w rankingu dzieliło go jedynie 5 publikacji.

Newsweek razem z ośrodkiem badawczym Mareco Polska zapytał mieszkańców polskich miast o to, jakimi cechami powinni wyróżniać się politycy oraz co jest w nich najbardziej denerwujące.

„Wygląda na to, że błękitne koszule i miła aparycja przestają być lepem na polskich wyborców”, komentowała wyniki badania dziennikarka Ewa Szadkowska. Przekonywała, że Polacy coraz bardziej cenią to, co mówią politycy - uznało tak aż 83,5 proc. respondentów. Co ciekawe, jednak dla ponad 20 proc. osób biorących udział w sondażu, u polityków ważne są białe zęby i wysoki wzrost, czytamy w tekście.
Media analizowały też wizerunek prezydenta. W Polsat News mogliśmy obejrzeć na ten temat rozmowę z profesor Leną Kolarską-Bobińską. Jarosław Gugała pytał socjolog, dlaczego mimo starań prezydenckich spin doktorów poparcie dla Lecha Kaczyńskiego wciąż spada.

Kolarska-Bobińska podkreśliła, że w świadomości wyborców utrwalił się negatywny wizerunek prezydenta jeszcze z początków kadencji. Zauważyła także, że społeczeństwo nadal pamięta czasy, gdy rządy w Polsce sprawował Lech Kaczyński wraz z bratem Jarosławem. Według socjolog, miało wtedy miejsce „zlanie się” negatywnego wizerunku obu polityków. Na pogorszenie wizerunku Lecha Kaczyńskiego wpływają również liczne konflikty, w które się wdaje i działania prezesa PiS-u. Poza tym na wizerunek prezydenta wpływ mają jego incydentalne działania takie jak np. niezaproszenie Lecha Wałęsy na galę z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości. Polacy uważają takie zachowania za postawy niegodne męża stanu. W cieniu małostkowości giną zaś – zdaniem Kolarskiej-Bobińskiej działania prezydenta zasługujące na uwagę.

Branża PR w dobie kryzysu
Choć temat branży PR zajął w listopadowym raporcie trzecie miejsce, to jednak od dwójki liderów dzieliło go odpowiednio aż 82 i 77 publikacji. Zagadnienia branży PR dotyczyły m.in. kształtowania wizerunku i komunikowania się firm w czasach kryzysu.

„W ciężkim okresie nie jest łatwo ustalić i realizować politykę informacyjną. Każde źle dobrane słowo w ustach prezesa czy rzecznika może spowodować falę niekorzystnych informacji medialnych” - pisał na łamach Pulsu Biznesu Arkadiusz Bińczyk. W artykule na temat polityki informacyjnej w czasach kryzysu autor podkreślał, że należy mówić o trudnościach, jeśli takie wystąpią i jednocześnie mieć gotową receptę na zminimalizowanie ich skutków. Autor zauważył poza tym, że dużym błędem jest także wycofywanie się z działań CSR-owych w trakcie kryzysu. Daje to do zrozumienia klientom, że społeczna odpowiedzialność biznesu była podyktowana chęcią firmy zaistnienia w mediach.

Opis:
• W listopadzie 2008 roku opublikowano 370 materiałów związanych tematycznie z public relations. 84 z nich to materiały z radia i telewizji, pozostałe - to publikacje prasowe.

• Choć wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską pierwsze miejsce nadal zajmuje Gazeta Wyborcza, to jednak liczba materiałów związanych z PR publikowanych na łamach jej ogólnopolskiego wydania oraz dodatków regionalnych systematycznie spada. Co ciekawe, na drugim miejscu znalazł się w tym zestawieniu Puls Biznesu, który lokatę tę zajął wspólnie z Superstacją – wyjątkowo chętnie poruszającą tematykę PR-u, a szczególnie wizerunku.

• W listopadzie na pierwszym miejscu wśród informacji medialnych związanych z PR-em znalazł się temat PR-u Polski – zagadnieniu temu poświęcono aż 127 materiałów. Większość publikacji pochodzi z mediów informacyjnych.

• W listopadzie częściej o PR pisały media ogólnopolskie, które zamieściły 221 publikacji związanych tematycznie z public relations. Natomiast w mediach regionalnych znalazło się 149 materiałów o tej tematyce.

• Zdecydowanie najczęściej o branży public relations w listopadzie pisały dzienniki – pochodzi z nich aż 218 publikacji uwzględnionych w zestawieniu.
 
Metodologia badania
Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości, - traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR,
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad),
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku, W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane i wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR
Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.

Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin