.

Raport wizerunkowy o branży PR - listopad 2009

dodano: 
09.12.2009

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

Afery ucichły – znacznie mniej informacji o PR i lobbingu

Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branży PR mediach w listopadzie 2009 roku.

Spostrzeżenia:

• W listopadzie 2009 roku w prasie ogólnopolskiej oraz stacjach telewizyjnych i radiowych, w tym tych o zasięgu regionalnym, ukazało się 259 publikacji związanych z PR-em. To aż o 130 proc. publikacji mniej niż w październiku tego roku i o 30 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2008 roku.

• W opisywanym miesiącu, najczęściej poruszanym tematem był PR polityczny, o którym pisano 88 razy. Media chętnie zajmowały się również tematem branży PR (47) i PR-u Polski (42).

• Analiza zakwalifikowanych publikacji wykazała, że zdecydowana większość listopadowych przekazów (242) o branży PR miała wydźwięk neutralny, 13 materiałów było nacechowanych negatywnie, a tylko 4 - pozytywnie.

W listopadzie 175 razy cytowano i 14 razy wzmiankowano osoby w kontekście public relations. Natomiast nazwy firm, instytucji i agencji w analizowanych publikacjach były przytaczane 115 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji.

• W opisywanym miesiącu ekspertami najczęściej proszonymi o komentarz PR-owski byli Paweł Trochimiuk i Piotr Tymochowicz, których cytowano po 12 razy. Drugie miejsce zajął dr Bartłomiej Biskup (11), a trzecie dr Wojciech Jabłoński (10).

• Osobą, która najczęściej wzmiankowano w kontekście PR-u był Igor Ostachowicz, jego nazwisko wymieniono w mediach 3 razy.

• Wśród najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR-u agencji w listopadzie pierwsze miejsce zajęła firma Partner of Promotion, którą wymieniono 10 razy. Na drugim miejscu uplasowała się agencja Euro RSCG Sensors (5).

• Najczęściej przytaczaną w temacie PR-u organizacją/ instytucją był ZFPR (13), a następnie PZPN (5) , POT (4) i Fundacja Batorego (4).

Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2007 – listopad 2009 r.

Wykres 1 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2007 – listopad 2009).


Wykres 2. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji

Tabela 1. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PR

Tabela 2. Najczęściej wzmiankowane firmy, organizacje, instytucje

Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR agencje public relations 

Wykres 3. Media publikujące informacje o PR

Wykres 4. Profil i częstotliwość mediów informujących o PR

Opis publikacji:

W polityce ciszej po aferach

Po październikowej ekscytacji aferą hazardową i sprawami związanymi z lobbingiem media znacznie rzadziej poruszały tę tematykę. W kontekście PR-u politycznego najczęściej debatowano nad planami zmiany image’u i powołania „prerządu” przez PiS, o problemach wizerunkowych lewicy i nowo powstałej w Sejmie komisji hazardowej.

O kondycji branży PR

Prasa rozpisywała się chętnie na temat branży PR, jej kondycji i powiązań z polityką. Cezary Gmyz na łamach Rzeczpospolitej opisał kontrowersje związane z osobą Macieja Grabowskiego i działalności agencji United PR dla firmy Casinos Poland. Autor doszukiwał się związków między współpracą agencji z siecią kasyn, a działalnością Grabowskiego jako doradcy PO.

W TVN CNBC Biznes zastanawiano się nad kondycją branży PR w kryzysie. Karolina Prosiecka w programie Bilans przytaczała wyniki badania Fahrenheit PR, z którego wynika, że coraz częstszym źródłem dochodu dla polskich PR-owców jest współpraca z sektorem publicznym. Potwierdzał to brytyjski znawca tematu Peter Chadlington, który zwrócił uwagę na to, że obecnie występuje duże zapotrzebowanie na usługi komunikacyjne w procesie prywatyzacji polskich spółek.

Michał Fura na łamach Dziennika Gazety Prawnej Forsal informował natomiast, że wydatki na usługi PR mogą zmniejszyć się w tym roku o ponad 14 proc. z 210 mln na 180 mln zł. Autor zwracał uwagę, że większość firm obcięła wydatki na PR i promocję już na początku roku, a o 60 proc. zmalały wydatki na organizacje imprez promocyjnych.

Opis:

• W listopadzie 2009 roku, w mediach ogólnopolskich, opublikowano 259 materiałów dotyczących branży public relations 102 z nich, to przekazy z telewizji i radia (odpowiednio: 80 i 22), pozostałe 157 to teksty z prasy.

• Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską liderem okazał się ponownie dziennik Polska (29). Na drugim miejscu uplasowała się telewizja Superstacja (27) następnie Polsat News (25) i dziennik Rzeczpospolita (24)

• W listopadzie na pierwszym miejscu wśród informacji medialnych związanych z PR-em znalazł się PR polityczny – zagadnieniu temu poświęcono 88 publikacji. Większość z nich (85) była nacechowana neutralnie, a wszystkie pochodziły z mediów ogólnoinformacyjnych.

• W listopadzie najczęściej temat branży PR pojawiał się w ogólnokrajowych dziennikach (118).

Metodologia badania

Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów prasowych jedynie o zasięgu ogólnopolskim oraz stacji telewizyjnych i radiowych w tym także o zasięgu regionalnym, aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości,
- traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR,
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad),
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane i wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR

Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.

Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin