.

Badanie rynku monitoringu mediów

dodano: 
27.03.2007

Autor:

Slipstream Group LLC
komentarzy: 
0

Niezależna firma badawcza Slipstream Group LLC przeprowadziła badanie na temat rynku monitoringu mediów. Sponsorem badania była firma monitorująca media Cyber Alert. Analiza miała na celu zdefiniowanie oczekiwań i potrzeb osób zainteresowanych monitoringiem mediów, w tym:
1. Ocenę obecnie funkcjonujących serwisów.
2. Ocenę percepcji rynku dotyczącą słabych i mocnych stron związanych z głównymi kategoriami usług monitoringu mediów oraz dostawcami monitoringu.
3. Określenie zadowolenia z usług monitoringu mediów.
4. Zidentyfikowanie oczekiwań klientów.

Metodologia

Badanie oparto na odpowiedziach 1443 respondentów związanych z marketingiem i public relations. Wysłano 100 000 emaili z linkiem do ankiety online. Badanie rozpoczęto 27 lipca 2004 roku, a zakończono 23 sierpnia. Procent odpowiedzi wyniósł 1,44%. Margines błędu próby wynosi 2,6% przy 95% poziomie wiarygodności.

Informacje na temat respondentów

a) doświadczenie – najwięcej respondentów (33%) posiada 11-20 letnie doświadczenie,
b) stanowisko – 26% to manager i inne, 25% - dyrektor,
c) kraj - 71% badanych pochodziło ze Stanów Zjednoczonych,
d) miejsce pracy - najwięcej (27%) badanych pracuje w agencjach PR i reklamowych, druga grupa to specjaliści z firm zatrudniających mniej niż 500 pracowników.

Rynek monitoringu mediów

Badanie wykazało, że rynek jest podzielony, przeważa niepewność i wciąż bardziej popularne są tradycyjne metody monitoringu angażujące w dużej mierze czynnik ludzki. Pomimo znacznego postępu, w dalszym ciągu wśród PR-owców przeważają stare metody oparte na papierowym clippingu i „domowych metodach”. 69% z nich używa właśnie takich sposobów, 22% wskazuje, że jest to dla nich główna metoda. Nowoczesne serwisy online są używane przez 42% specjalistów, a 13% twierdzi, że jest to w ich przypadku dominujące narzędzie.

Specjaliści PR nie są przekonani, że jakikolwiek rodzaj serwisu może spełniać ich wszystkie oczekiwania. W konsekwencji często korzysta się z monitoringu wykorzystując trzy lub cztery źródła. Większość spodziewa się dostarczania wycinków ze wszystkich mediów do wczesnych godzin porannych następnego dnia. 39% specjalistów sygnalizuje, że dostęp do elektronicznie przechowywanych wycinków jest bardzo istotny.

19% badanych twierdzi, że jest bardzo zadowolonych z dotychczasowego dostawcy. Wśród tych, którzy nie są zadowoleni, większość oczekuje albo zmiany firmy, albo planuje rozpoczęcie jednoczesnej współpracy z nowym dostawcą usług. Bardziej zadowoleni ze współpracy z firmami monitorującymi (w zakresie rodzaju i liczby monitorowanych źródeł) wydają się ci, którzy korzystają z nowoczesnych serwisów.

Wyniki wskazują, że rynek monitoringu mediów wymaga ciągłego doskonalenia. Autorzy badania zwracają uwagę na fakt, że klienci powinni przywiązywać większą uwagę do wyboru serwisu, który będzie odpowiadał ich potrzebom. Prawie połowa (45%) respondentów twierdzi, że otrzymują mniej niż 10 wycinków dziennie. 29% respondentów przyznaje się, że sprawdza wycinki najczęściej raz w tygodniu, 41% korzysta z serwisu nieregularnie.
 
Oczekiwania klientów a rzeczywistość

Podczas gdy respondenci chcą otrzymywać wycinki szybko i tolerują pomijanie w granicach 5% i mniej, wielu polega na serwisach, które pomijają do 35% wycinków. Dostawa często trwa 2 lub więcej tygodni. Wydatki na monitoring mediów Średnio na monitoring mediów wydaje się miesięcznie $808 lub poniżej $10.000 rocznie. Biorąc pod uwagę fakt, że firmy często korzystają z trzech lub czterech serwisów, na pojedynczy serwis przypada od 3 do 5 tys. dolarów rocznie. Respondenci wskazują, że koszty serwisu są bardzo istotne. Jednak wielu z nich korzysta głównie z firm, które wyceniają usługę za wycinek i nie stosują abonamentów, co jest coraz częściej spotykane w przypadku monitoringu online.

Jednym z wniosków, jakie autorzy badania wyciągnęli jest fakt, że rynek monitoringu mediów potrzebuje zmian. Potrzeba taka jest widoczna zarówno po stronie odbiorców, jak i dostawców usług monitoringu.

Pełna wersja wyników badania dostępna jest na stronie http://www.cyberalert.com/surveypromo.html i kosztuje $99.95

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin