.

Dziennikarze - profesjonalni i etyczni? - raport PRoto

dodano: 
21.11.2008

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

Co najbardziej interesuje dziennikarzy? Czy są dociekliwi, odważni i dokładni? Czy potwierdzenia swoich informacji szukają u kilku źródeł? Na co mogą liczyć z ich strony PR-owcy? Czy bywali stawiani wobec propozycji korupcyjnych?

Niedawno szansę oceny pracy PR-owców daliśmy dziennikarzom. Tym razem głos oddaliśmy drugiej stronie. Anonimową ankietę, do której link był dostępny w serwisie PRoto, wypełniło 352 specjalistów ds. komunikacji.

31% z nich przyznało, że najbardziej nie lubi, gdy dziennikarz jest nieprofesjonalny. 25% respondentów jako najbardziej nielubianą cechę dziennikarzy uznało ich nieprzygotowanie, a 15% - niepunktualność. Po 11% PR-owców biorących udział w badaniu drażni niewiarygodność przedstawicieli mediów oraz ich nachalność.

Wykres 1.


Materiały prasowe są pilnie śledzone przez PR-owców. Jedna czwarta respondentów uznała jednak, że autorzy przekazów medialnych nie weryfikują podawanych przez siebie faktów. Dla 23% wypełniających ankietę specjalistów ds. komunikacji największym błędem dziennikarzy jest powierzchowne traktowanie tematu, a dla 22% - niedbałość o poprawność podawanych przez siebie nazw i nazwisk.

PR-owcy, którzy wzięli udział w badaniu narzekali też na: mijanie się z prawdą (17%) oraz tendencyjność informacji podawanych w mediach (11%).

Wykres 2.


Zapytaliśmy PR-owców o ich doświadczenia z kontaktach zawodowych z dziennikarzami. 29% z respondentów przyznało, że spotkało się z praktyką przeklejania przez dziennikarzy treści otrzymanej informacji prasowej, 25% - uznało, że dziennikarze nie stosują prawa autoryzacji.

16% z PR-owców biorących udział w badaniu przyznało, że miało do czynienia z przypadkami, kiedy dziennikarze nie podawali nazw firm, które reprezentowali eksperci, których opinie przytaczali w swoich materiałach.

Wykres 3.


Tylko 20% respondentów stwierdziło, że nigdy nie spotkało się ze strony przedstawicieli mediów z korupcyjną propozycją. Korupcyjną oznacza w tym wypadku uzależnianie pojawienia się informacji od wykupienia reklamy w danym medium. 27% specjalistów ds. komunikacji przyznało, że taki warunek przedstawiano im często, a 13% - bardzo często.

Wykres 4.


Pomimo tego aż 62% respondentów uznało, że dziennikarze szukają u nich informacji (48% - często, 14% - bardzo często).

Wykres 5.


Ponad połowa (51%) respondentów oceniła, że rzadko spotyka w swoim życiu zawodowym profesjonalnych i kompetentnych dziennikarzy. Z drugiej strony 47% biorących udział w badaniu uznało, że z takimi właśnie przedstawicielami mediów ma do czynienia często.

Wykres 6.


A jakich cech, zdaniem respondentów najbardziej brakuje polskim dziennikarzom? Wiedzy merytorycznej (22%), czasu (20%), pasji (15%), wiarygodności (13%) oraz dociekliwości (12%).

Wykres 7.


Wojciech Waglowski z agencji Fleishman-Hillard ocenia wyniki ankiety: „Dziennikarze i PR-owcy są na siebie skazani. Jedna strona dostrzega błędy drugiej, wytyka je i miłość wciąż trwa. Bo i jedni i drudzy wiedzą, że sami niewiele zdziałają. Choć przed lustrem stoi dziennikarz, to odbija się w nim PRowiec. Z badania wynika, że dziennikarze nie stosują prawa autoryzacji. To od razu rodzi pytania czy o tą autoryzację prosimy?

Dziennikarzom brakuje wiedzy merytorycznej i czasu. Czy z PR-owcami nie jest podobnie? To pytanie oczywiście retoryczne, bo najczęściej podnoszony przez dziennikarzy zarzut w stosunku do PR-owców to właśnie nieznajomość tematu i nieumiejętność dostarczenia materiałów na czas. Najbardziej cieszy jednak to, że 51% dziennikarzy, to profesjonalni i kompetentni specjaliści. To może oznaczać, że także nieco więcej niż połowa specjalistów PR jest kompetentna, a to już powód do radości”. (psp)
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin