Anna Pawłowska

Anna Pawłowska-Pojawa

Obecne stanowisko:

dyrektor Centrum Informacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W czerwcu 2018 roku objęła stanowisko dyrektora Centrum Informacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przeszła tam z Polskiej Agencji Prasowej, w której od lutego 2018 roku pracowała jako dyrektor marketingu. Poprzednio dyrektorem CI MKiDN był od lipca 2016 roku Radosław Różycki.

Do zadań kierowanego przez Pawłowską-Pojawę Centrum należy przede wszystkim koordynowanie relacji z mediami oraz obsługa medialna ministerstwa i ministra kultury. Departament przygotowuje odpowiedzi na pytania kierowane do szefa resortu, organizuje konferencje prasowe, a także prowadzi kampanie informacyjne i promocyjne w mediach oraz sieciach społecznościowych. CI MKiDN dba też m.in. o komunikację wewnętrzną i aktualizuje Biuletyn Informacji Publicznej resortu kultury.

Pawłowska-Pojawa przed MKiDN oraz PAP-em pracowała przez dziesięć lat w PMPG Polskie Media jako PR Manager. Koordynowała tam m.in. udział mediów w Forum Ekonomicznym w Krynicy; zajmowała się też przygotowaniem i realizacją strategii medialnej i relacji inwestorskich pracodawcy.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin