Świat nowych technologii potrzebuje kobiet

dodano: 
04.10.2019
komentarzy: 
0

PRoto.pl: Od kilku lat Siemens prowadzi program „Inżynierki 4.0” skierowany do studentek uczelni technologicznych. Dlaczego uznaliście, że kobiety potrzebują Waszego wsparcia?

Cezary Mychlewicz, dyrektor ds. marketingu branż przemysłowych, Siemens: Kobiety są grupą, która szczególnie zasługuje na uwagę w kontekście niedoboru kadry inżynierskiej. Komisja Europejska opublikowała ostatnio raport „Women in digital age”, z którego wynika, że zaledwie 6 na 1000 kobiet wybiera pracę związaną z nowymi technologiami. Jednocześnie podkreśla on, że większy udział kobiet w branży pozwoliłby wzmocnić ilościowo i jakościowo kadry w przemyśle. Program „Inżynierki 4.0” ma pomagać młodym, ambitnym studentkom wejść w świat innowacji, technologii i biznesu. Chcemy im pomóc w uwolnieniu ich naturalnego potencjału – jak np. zdolność do wielozadaniowości – i pokazać, że jest dla nich miejsce w świecie nowych technologii. Chcemy je zachęcić, by to miejsce zajęły – z korzyścią dla wszystkich.

Nasz program jest nakierowany na studentki wchodzące dopiero na rynek pracy. Młodzi ludzie są grupą szczególnie cenną, bo nie są skażeni wcześniejszym doświadczeniem zawodowym ani schematycznym myśleniem. Ponieważ nie funkcjonowali jeszcze w środowisku biznesowym danej branży, nie znają ograniczeń związanych z konkretnymi procesami ani nie wiedzą, gdzie te ograniczenia mogłyby wystąpić. Można powiedzieć, że mają bardziej otwarty umysł, gotowy do poszukiwania rozwiązań wychodzących poza przyjęte schematy, a dzięki temu dostarczają firmom możliwość spojrzenia na technologie w inny sposób. Studenci to przyszli liderzy opinii, a my chcemy pokazać im rynek z perspektywy Industry 4.0. Wierzymy, że rolą, czy wręcz obowiązkiem, liderów technologicznych jest otwarte i transparentne przekazywanie wiedzy młodym pokoleniom, wyrównywanie jej poziomu.

PRoto.pl: Na czym polegają prowadzone przez Siemens działania w ramach tego programu?

C.M.: Wybrane studentki kierunków inżynierskich z całej Polski biorą udział w serii specjalnie przygotowanych dla nich warsztatów, sprofilowanych konkretnie pod ich potrzeby i dostosowanych do ich potencjału. W każdej edycji eksperci prowadzą dla nich zajęcia poruszające tematy związane z najnowszymi technologiami w przemyśle oraz z rozwojem osobistym na rynku pracy. Szkolimy je m.in. w zakresie virtual i augmented reality, Industry 4.0, robotyzacji czy design thinking. Naszym głównym założeniem jest przekazywanie im wiedzy teoretycznej w połączeniu z konkretnymi przykładami najnowszych praktyk. Chcemy, żeby uczestniczki mogły nie tylko posłuchać o technologiach, ale też dotknąć ich, nauczyć się obsługi, a także porozmawiać bezpośrednio z ekspertami z branży, zadać im szczegółowe pytania i przedstawić swój punkt widzenia dotyczący konkretnych zagadnień. Podczas warsztatów zachęcamy je też do wzięcia udziału w konkursie, w którym nagrodą jest wyjazd z ekspertami Siemens na największe targi przemysłowe świata – Hannover Messe, gdzie mają okazję jeszcze lepiej poznać technologie z biznesowego punktu widzenia. Jest to dla nich niezwykle cenne doświadczenie, które może procentować w przyszłości. Także po zakończeniu danej edycji programu pozostajemy w kontakcie z naszymi absolwentkami. W tym roku zaprosiliśmy je do udziału w charakterze prelegentek w panelu dyskusyjnym podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego – dla dziewczyn takich jak one jest to wydarzenie bez precedensu.

PRoto.pl: Z jakimi trudnościami najczęściej spotykają się kobiety w branży nowych technologii? Jak to się zmienia z biegiem czasu?

C.M.: Według danych opublikowanych pod koniec 2018 roku przez World Economic Forum (Światowe Forum Ekonomiczne), wciąż jesteśmy daleko od osiągnięcia całkowitej równości szans na rynku pracy. Kobiety z jednej strony muszą zmagać się ze stereotypami, które utrudniają ich start na rynku pracy, a z drugiej są niedostatecznie reprezentowane w rozwijających się zawodach z obszaru STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). W dzisiejszych czasach wciąż nazywamy większość zawodów inżynierskich „męskimi”, a studentki kierunków technicznych są utwierdzane w przekonaniu, że będzie im ciężko i prawdopodobnie sobie nie poradzą.

Na szczęście ten stan rzeczy powoli się zmienia. Coraz więcej kobiet decyduje się na rozwój w kierunkach ścisłych czy technologicznych. Prowadzą swoje badania, zakładają firmy i z sukcesem je rozwijają. Istnieje szereg programów zachęcających młode dziewczyny do podejmowania studiów na politechnikach. Chcemy dołożyć naszą cegiełkę do tego pozytywnego trendu, bo choć zmiany już zachodzą, świat technologii pędzi do przodu znacznie szybciej i musimy dynamicznie się do niego dostosowywać.

PRoto.pl: Jak wygląda sytuacja kobiet zatrudnionych w Siemensie? Czy może Pan przytoczyć statystyki dotyczące zatrudniania i wynagradzania obu płci?

C.M.: Nie możemy podać takich danych, choć oczywiście je mamy. Wiele kluczowych stanowisk w Siemensie jest obsadzonych przez kobiety, począwszy od naszej CEO, Dominiki Bettman, która osobiście bardzo angażuje się we wszelkie inicjatywy dotyczące wyrównywania szans kobiet w branży technologicznej. Jest obecna także w czasie warsztatów „Inżynierki 4.0”, prowadzi z uczestniczkami sesje mentoringowe i osobiście wręcza im certyfikaty uczestnictwa. Można powiedzieć, że kobiety w Siemensie mają szczęście, mając panią prezes, dla której kwestia wspierania rozwoju zawodowego kobiet w obszarze nowych technologii jest tak istotna. Kobiety stoją też na czele kluczowych działów polskiego oddziału Siemensa, takich jak dział HR czy dział księgowości.

PRoto.pl: Czy firma prowadzi też inne programy związane z tą tematyką, np. jakieś działania wewnętrzne, szkolenia?

C.M.: Nasze szkolenia wewnętrzne są prowadzone na zasadzie równouprawnienia, podobnie jak zewnętrzne programy stażowe. Chcemy podnosić kompetencje wszystkich naszych pracowników, bez względu na wiek, płeć czy liczbę lat przepracowanych w firmie. Jednak ze względu na konkretne kompetencje, do udziału w programach stażowych coraz częściej wybierane są kobiety. Program „Inżynierki 4.0” jest w tym sensie unikalny, gdyż jest to nasz jedyny program przeznaczony wyłącznie dla kobiet.

Współpracujemy też z firmą Mercedes-Benz Manufacturing Poland przy okazji projektu „Girls Go Technology”. Jego założenia są podobne do naszych „Inżynierek 4.0”, z tym, że jest on skierowany do młodszych dziewcząt – uczennic szkół średnich. Tak jak w przypadku naszego programu, celem jest inspirowanie i wspieranie młodych kobiet w podnoszeniu kwalifikacji i ciągłym rozwoju. W tym roku zapoznaliśmy je z wiedzą na temat wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz przeprowadziliśmy zajęcia warsztatowe na temat design thinking, podkreślając znaczenie rozwoju umiejętności miękkich.

PRoto.pl: W jaki sposób firma pomaga studentom (niezależnie od płci) wejść na rynek pracy? Jakich umiejętności potrzebują zwykle osoby zaczynające dopiero karierę?

C.M.: Żyjemy w okresie tak dużego przyspieszenia technologicznego, że osoba, która dziś rozpoczyna studia, będzie je kończyć w zupełnie innej rzeczywistości rynkowej. Wszystkie zawody – ale przede wszystkim te związane z nowymi technologiami – nieustannie się zmieniają. Z raportu „Smart Industry Polska 2019” wynika, że na rynku pracy coraz częściej potrzebne są osoby wszechstronne, które cechuje holistyczne podejście do problemów. Nie wystarczy być tylko specjalistą w danej dziedzinie. Potrzebne są nowe kompetencje, które pozwolą na wieloprocesowe spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i wychodzenie poza dotychczasowe schematy. Niezwykle istotne stają się umiejętności miękkie – komunikacja, rozwiązywanie problemów, zarządzanie procesami, elastyczność.

Naszym celem jest wsparcie uczelni wyższych w odpowiednim przygotowaniu młodych ludzi do tego, co ich czeka na rynku pracy. Co roku prowadzimy rekrutację na staże w kilkunastu miastach Polski. W ramach programu stażowego oferujemy ścieżki rozwojowe przeznaczone dla początkujących inżynierów, ale nie tylko. Jest tu też miejsce dla młodych specjalistów innych dziedzin, takich jak finanse, logistyka, zakupy. Chcemy tym młodym ludziom pokazać od środka sposób funkcjonowania globalnej korporacji o charakterze innowacyjnym. Dążymy do przygotowania ich do konkretnych realiów rynkowych, pokazania im autentycznych potrzeb klientów, którym już niebawem będą musieli sprostać.

PRoto.pl: Jak wielu studentów znajdowało stałe zatrudnienie w firmie po odbytych stażach?

C.M.: Zdecydowana większość studentów odbywających programy stażowe zostaje na stałe w Siemens. Przypadki, gdy ktoś decyduje się po stażu odejść z firmy, są incydentalne. Chciałbym jednak podkreślić, że poszukiwanie nowych pracowników dla Siemensa nie jest bezpośrednim celem programu „Inżynierki 4.0”. Zależy nam na podnoszeniu umiejętności młodych kobiet dla całego rynku. Chcemy, żeby stanowiły one przyszłość branży technologicznej – w naszej firmie lub poza nią. Proszę przypomnieć sobie raport Komisji Europejskiej, o którym wspomniałem na początku – wynika z niego, że z większego udziału kobiet w przemyśle skorzysta cała gospodarka. Wspieranie ich rozwoju leży zatem we wspólnym interesie wszystkich firm z naszej branży.

Cezary Mychlewicz – zarządza strategią marketingową dla branż przemysłowych w Siemens, koordynując działania z uwzględnieniem złożoności organizacyjnej i międzynarodowej struktury firmy. W obszar jego obowiązków zawodowych wpisuje się kreowanie strategii w zakresie komunikacji, w tym PR, marketingu, w tym ATL, BTL, planowanie budżetu, zarządzanie zespołem. Odpowiada także za komunikację produktową. Wcześniej, pracował dla URSA Polska, gdzie odpowiadał za strategię i zarządzanie działalnością w Polsce i krajach regionu bałtyckiego, a następnie za zarządzanie portfolio produktowym na polskim rynku dla URSA Central East. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia podyplomowe z zastosowań technologii komputerowych na Politechnice Koszalińskiej na Wydziale Elektroniki. W 2016 roku ukończył International Language Academy of Canada, a wcześniej, w 2009 The Chartered Institute of Marketing.

Rozmawiała Angelika Kalinowska

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin