Aleksander Stępkowski nowym rzecznikiem prasowym Sądu Najwyższego

dodano: 
27.05.2020
komentarzy: 
0

26 maja 2020 roku Aleksander Stępkowski został rzecznikiem prasowym Sądu Najwyższego. Na stanowisko powołała go nowa Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego – Małgorzata Manowska.

Poprzednio, od 15 maja 2020 roku, Stępkowski pełnił funkcję p.o. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Na urząd sędziego Sądu Najwyższego został powołany 20 lutego 2019 roku. Wcześniej pracował m.in. jako podsekretarz stanu ds. prawno-traktatowych i praw człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz pierwszy prezes Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Aleksander Stępkowski jest doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, kierownikiem Katedry Socjologii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW. W 1997 roku ukończył studia prawnicze na WPiA UW, a w 2001 roku studia doktoranckie z dziedziny nauk prawnych. W 2011 roku uzyskał również stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku i rozprawy „Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej. Sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie”. Był też stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, University of Manchester, University of Oxford oraz Katholieke Universiteit Leuven.

Poprzednim rzecznikiem Sądu Najwyższego był Michał Laskowski, który zrezygnował z pełnienia tej funkcji w kwietniu 2020 roku. 25 maja 2020 roku prezydent Andrzej Duda powołał Laskowskiego na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Karnej. (ak)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin