.

Czyste Informacje

dodano: 
03.06.2005
komentarzy: 
1

O powszechnym zjawisku uzyskiwania publikacji dziennikarskich w zamian za ukryte opłaty i o metodach zwalczania takich praktyk dyskutowali przedstawiciele organizacji branżowych i zawodowych podczas konferencji zorganizowanej przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Związek Firm Public Relations. Konferencja „Czyste Informacje – czy jest możliwe skuteczne zwalczanie ukrytej reklamy i przekupstwa w mediach?” odbyła się 1 czerwca 2005 roku w Multimedialnym Centrum w Warszawie. Gospodarzem spotkania była Pani Barbara Rogalska – wiceprezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

O ukrytej reklamie w mediach rozmawiali m.in. Magdalena Bajer – przewodnicząca Rady Etyki Mediów, Stanisław Celmer – dyrektor departamentu reklamy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Maciej Hoffman – dyrektor generalny Izby Wydawców Prasy, Magdalena Karpińska – radca prawny w Salans, Anna Lubowska – członek rady nadzorczej Stowarzyszenia Agencji Reklamowych oraz Rafał Szymczak – prezes Związku Firm Public Relations. Dyskusję prowadziła Danuta Przywara – wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Na wstępie przedstawiciele kancelarii Salans zaprezentowali główne wątki swojej ekspertyzy „Ukryta reklama – wybrane zagadnienia prawne”, omawiając pokrótce obowiązujące przepisy prawa polskiego, regulacje unijne i konsekwencje ich wprowadzenia w Polsce oraz kwestie związane z wewnętrznymi regulacjami organizacji branżowych. Po przyjęciu Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych (spodziewane w połowie tego roku) ogromnie wzrośnie znaczenie kodeksów zawodowych – w przypadku łamania zapisów kodeksu przez firmę możliwa będzie interwencja na drodze prawnej. W pierwszej części spotkania paneliści omawiali skalę i formy występowania zjawiska ukrytej reklamy, podając konkretne przykłady nieetycznych praktyk oraz deklarując, że z punktu widzenia ich branż takie praktyki są nie tylko nieetyczne, ale również niekorzystne biznesowo.

Drugą część dyskusji poświęcono możliwościom i sposobom zwalczania ukrytej reklamy i przekupstwa. Przedstawiciele kancelarii Salans raz jeszcze podkreślili znaczenie tworzenia wewnętrznych kodeksów branżowych oraz – przede wszystkim – egzekwowania zapisów kodeksowych. Zdaniem ekspertów konieczne jest rozpatrywanie poszczególnych przypadków nieetycznych zachowań przez sądy koleżeńskie (lub inne uprawnione ciała), orzekanie o winie / niewinności oraz informowanie o decyzji opinii publicznej. Opisywanie przykładów dobrej i złej praktyki branżowej, wzmocnione odpowiednim orzeczeniem będzie miało nieocenioną wartość edukacyjną. Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że – aby coraz skuteczniej przeciwdziałać nieetycznym zachowaniom w mediach – wszystkie zainteresowane środowiska powinni wymieniać się informacjami, tworzyć własne, jak najlepsze kodeksy i pracować na mechanizmami egzekwowania zapisów kodeksowych. W najbliższej przyszłości inicjatorzy kampanii Czyste Informacje będą dążyć do podpisania deklaracji współpracy przez wszystkie organizacje, w których interesie leży czystość informacji i wiarygodność mediów.

komentarzy:
1

Komentarze

(1)
Dodaj komentarz
03.06.2005
11:33:05
observer
(03.06.2005 11:33:05)
Co za ironia, tego samego dnia zespół należący dotąd do struktur ZFPR dokonał najbardziej skandalicznego zaboru mienia firmowego w historii polskiej branży PR. Dokonały tego osoby, które od lat dyskutowały w Związku o zasadach i normach etycznych w branży? Kto będzie teraz chciał podpisać z taką organizacją "deklarację współpracy"? Posprzątajcie Państwo najpierw u siebie!
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin