Forum Odpowiedzialnego Biznesu wybrało nowego członka zarządu

dodano: 
11.06.2019
komentarzy: 
0

4 czerwca 2019 roku podczas walnego zgromadzenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu wybrało nowego członka zarządu. Do zespołu dołączył Michał Gajewski, CEO Santander Bank Polska. Tak jak pozostali członkowie zarządu (poza dyrektorką generalną) Gajewski reprezentuje firmy współpracujące z organizacją – Santander Bank Polska (wcześniej Bank Zachodni WBK) od 12 lat jest parterem strategicznym FOB.

„Członkinie i członkowie zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu mają do odegrania kluczową rolę w działaniach na rzecz CSR w Polsce, wspierając zespół i rozwój naszej organizacji na poziomie strategicznym. (…) Pan Prezes Michał Gajewski reprezentuje branżę bardzo aktywną pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu, która ze względu na swój szczególny wpływ na zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny i środowiskowy ma jednak wciąż ogromny potencjał do dalszego rozwoju i działania w zakresie CSR” – komentuje Dominika Bettman, prezeska zarządu FOB.

„Mam nadzieję, że będę miał możliwość nie tylko pozytywnie wpływać na rozwój i promocję idei odpowiedzialnego biznesu wśród firm w Polsce, ale także będzie to okazja do wymiany wiedzy i inspiracji w gronie najlepszych” – mówi Michał Gajewski.

Kadencja obecnego zarządu FOB potrwa do 2020 roku. W jego skład wchodzą: Dominika Bettman (CEO Simens Polska), Anetta Jaworska-Rutkowska (External Communication, CSR, Senior Manager w Jeronimo Martins Dystrybucja Warszawa), Monika Kulik (ekspert ds. CSR w Orange Polska), Irena Pichola (szef zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte Polska) i Marzena Strzelczak (dyrektorka generlana FOB). (ak)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin