.

KPRM szuka agencji do obsługi komunikacyjnej programu GovTech Polska

dodano: 
07.07.2020
komentarzy: 
0

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła przetarg na świadczenie całościowych usług komunikacyjnych programu GovTech Polska. Zespół GovTech Polska został powołany, aby opracować pakiet innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla administracji publicznej, pełni również m.in. funkcję koordynatora działań instytucji sektora publicznego wspierających innowacje i jest punktem kontaktowym dla instytucji zagranicznych oraz międzynarodowych o zbliżonych celach.

Celem współpracy z agencją jest wsparcie GovTech Polska w strategicznym planowaniu oraz realizacji zaplanowanych działań komunikacyjnych „w zgodzie z najnowszymi trendami oraz zapewnienie ich spójności wizualnej i treściowej”. Grupą docelową GovTech jest szeroko pojęta opinia publiczna, a działania jednostki sektora publicznego są skierowane do obywateli w kraju i poza jego granicami.

Jak tłumaczy KPRM, komunikacja przyczynia się do budowania marki Polski za granicą, więc zakłada przygotowywanie jej części w języku angielskim. Wybrana firma zajmie się stałą obsługą komunikacyjną – każdego miesiąca odbywać się będzie spotkanie taktyczne, na którym planowane będą działania na następny miesiąc; agencja przygotowywać będzie m.in. treści do mediów społecznościowych i komunikaty prasowe oraz doradzać strategicznie. Dodatkowe działania komunikacyjne obejmują m.in. przygotowanie identyfikacji wizualnej programu GovTech Polska, księgi identyfikacji znaku, mailingu i bazy mailingowej, konferencji prasowej oraz relacji z wydarzeń. Do zadań agencji należeć będzie również m.in. emisja kampanii w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter) oraz doradztwo zewnętrzne w wyszczególnionych obszarach merytorycznych (działania promocyjne na portalach dla innowatorów i specjalistów, ogólnopolskie kampanie społeczne czy kampanie technologiczne).

Od oferentów wymaga się m.in. zdolności technicznej lub zawodowej – wykazania, że w ostatnich trzech latach (lub w okresie prowadzenia działalności, jeśli jest krótszy) wykonywali usługi polegające na zapewnieniu obsługi marketingowej lub public relations (wykonane na podstawie maksymalnie trzech odrębnych umów) o wartości m.in. 500 tys. zł brutto. Wykonawcy muszą także zapewnić zespół, w którym znajdą się: koordynator projektu (który w okresie ostatnich trzech lat pełnił funkcję kierownika/koordynatora lub równoważną w co najmniej dwóch projektach z zakresu public relations, marketingu lub reklamy) oraz doradca strategiczny (który w ciągu ostatnich trzech lat doradzał w zakresie planowania z min. roczną perspektywą w co najmniej 15 projektach z zakresu public relations, marketingu lub reklamy lub zarządzał firmą z zakresu public relations, marketingu lub reklamy przez cały ten okres).

Szacunkowa wartość zamówienia brutto to 1,5 mln zł. Kancelaria Premiera wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 tys. zł. Umowa potrwa do 30 czerwca 2022 roku lub do wyczerpania środków.

Oferty można składać za pośrednictwem strony do 11 sierpnia 2020 roku do godziny 10:00.

Więcej szczegółów na temat przetargu można znaleźć na stronie. (ak)

Zdjęcie główne: Kancelaria Premiera – Mateusz Morawiecki [Public Domain] via Flickr

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin