Lafarge Cement i KB Pretendent z FOB

dodano: 
01.07.2010
komentarzy: 
0

Forum Odpowiedzialnego Biznesu przyjęło firmę Lafarge Cement  do grona swoich partnerów strategicznych oraz KB Pretendent do grona partnerów wspierających.

Program partnerstwa to kompleksowy program współpracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu z firmami, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Obecnie grono Partnerów FOB liczy 48 firm, z czego aż 38 z nich jest uczestnikami Programu na poziomie strategicznym, a 10 firm to partnerzy wspierający. (bs)

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin