Rzeszów stawia na lifting wizerunku i zatrudnia specjalistę

dodano: 
13.08.2013
komentarzy: 
0

Prezydent Rzeszowa, Tadeusz Ferenc, stworzył nowe stanowisko ds. liftingu wizerunku miasta. Aplikacje można było składać do wczoraj. Już wkrótce dowiemy się, kto zajmie się m.in. kampaniami informacyjnymi i komunikacją z mieszkańcami.

Do tej pory za wizerunek miasta odpowiedzialne były: Wydział Promo­cji i Współpracy Międzynarodowej oraz Biuro Prasowe. W zakresie obowiązków nowego specjalisty ds. komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Rzeszowa jest m.in. kreowanie pozytywnego wizerunku miasta, w tym koordynowanie informacji wypływających z urzędu. W ogłoszeniu czytamy ponadto o: „dba­łości o spójność, zrozumiałość i jedno­znaczność informacji zawartych w ma­teriałach informacyjnych przekazy­wanych na zewnątrz urzędu przez wy­działy i jednostki organizacyjne, w szczególności przez Biuro Prasowe, Wydział Promocji i Współpracy Mię­dzynarodowej, Wydział Kultury, Spor­tu i Turystyki oraz Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańców".

Jak informuje Gazeta Wyborcza, stworzone przez prezydenta no­we stanowisko ma być samodzielne, zatrudniony na nim pracownik nie bę­dzie podlegać pod żaden z wydziałów, ale bezpośrednio prezydentowi. Jed­nym z wymagań, jakie postawiono kandydatom, jest umiejętność pracy w stresie. Inne wymagania to: dosko­nała znajomość planów inwestycyj­nych i rozwojowych miasta oraz „peł­na wiedza na temat dotychczasowych osiągnięć i przedsięwzięć podejmo­wanych w celu rozwoju”. „Zawsze zależało nam na wizerun­ku miasta i wsłuchiwaniu się w opinię mieszkańców na temat miasta, po to, by odpowiadać na oczekiwania” – podkreśla na łamach gazety Katarzyna Pawlak z biura prasowe­go Urzędu Miasta Rzeszowa. (es)

Źródło:

Własny/Gazeta Wyborcza Rzeszów, Rzeszów szuka specjalisty od wizerunku. Potrzebny lifting?, 13.08.2013
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin