Start-upy wierzą w PR, ale nie znają narzędzi

dodano: 
09.05.2017
komentarzy: 
0

Połowa startupowców biorących udział w badaniu agencji Concilio Communications stwierdza, że nie prowadzi w pełni zaplanowanych działań public relations. Uważa je jednak za przydatne.

Agencja Concilio Communications wspólnie z grupą badawczą Mispie wyznaczyli trzy główne cele raportu, jakimi są: zrozumienie postrzegania oraz definiowania PR-u przez polskie start-upy, zbadanie dotychczasowej skuteczności oraz działań PR-owych oraz ustalenie wyzwań i barier do wzrostu kreacji wizerunkowej. W badaniu, trwającym miesiąc, wzięło udział 108 przedsiębiorstw typu start-up.

Za start-upy uznano inicjatywy, która tworzą nowe rozwiązania technologiczne w obszarze IT/ICT lub dla których technologie stanowią jeden z kluczowych elementów modelu biznesowego.

Jakie są wnioski? PR rozumiany jest przez respondentów dość ogólnie – jako nawiązywanie i budowanie z mediami relacji wzmacniających wizerunek firmy. Ogólne rozumienie public relations pokrywa się z przyjętymi definicjami, warto jednak zaznaczyć dużą rozbieżność między odpowiedziami: czasem PR jest dla ankietowanych nawiązywaniem kontaktów i budową relacji, a czasem komunikacją z mediami. Natomiast bardzo często łączony jest z działaniami marketingowymi oraz reklamą.

Najczęstsze i najważniejsze działania, jakie prowadzą firmy w celu zbudowania pożądanego wizerunku wśród odbiorców to aktywność w social mediach, marketing szeptany i mailing.

Z raportu wynika także, że część przedsiębiorstw nie skupia się na tych działaniach, których faktycznie potrzebuje, rozpraszając w ten sposób swoją komunikację. Dlaczego tak się dzieje? Autorzy zwracają uwagę na brak świadomości, podążanie za przyjętymi trendami („moda” na LinkedIn, „konieczność” Facebooka) a być może – brak spójnej, zweryfikowanej i konsekwentnej strategii komunikacji. Podobnie jak w przypadku korzystania z działań PR, cztery na dziesięć portali najczęściej używanych przez start-upy (wśród nich mi.in Facebook, Twitter, LinkedIn, Goldenline, YouTube, Vimeo) notuje wysokie różnice pomiędzy używaniem, a faktyczną oceną przydatności.

Co optymistyczne - respondenci uznają systematyczne działania public relations za wyjątkowo przydatne, jednakże aż połowa z nich przyznaje, że ich firmy nie prowadzą w pełni skutecznych i zaplanowanych działań public relations. Są to często działania przypadkowe i nieustalone przez procedury.

Jak wynika z badania, strategia PR-owa start-upów, zazwyczaj tworzona jest przez właściciela firmy lub wspólnie z pracownikami. Jej wprowadzeniem zajmują się natomiast specjalnie do tego delegowane osoby. 

Ponad połowa ankietowanych kreuje swój wizerunek w naturalnym dla nich środowisku internetowym, ale zaledwie co siódmy badany osiąga ponadprzeciętną liczbę publikacji. Aż 2/3 przedsiębiorstw nie może pochwalić się żadną wzmianką w mediach lub ich liczba jest minimalna.

Za główne bariery utrudniające stworzenie i wprowadzenie strategii PR ankietowani wskazują: brak środków finansowych, brak kontaktów oraz brak czasu.

Całe badanie jest dostępne tutaj. (mw)

Metodologia:

Badanie zrealizowano metodą CATI przez Concilio Communications we współpracy z firmą badawczą Mispie. Trwało ono od 1 do 31 marca 2017 roku. Do udziału w badaniu zaproszono przedstawicieli przedsiębiorstw typu start-up zrzeszonych w polskich parkach technologicznych, funkcjonujących w ramach projektów platform startowych, zrzeszonych w fundacjach tematycznych lub nieformalnych ugrupowaniach społecznych.

 

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin