.

 

Wynagrodzenia w PR rosną

dodano: 
10.06.2024
komentarzy: 
0

Ile można zarobić w branży PR – to jedno z najczęściej zadawanych pytań wśród osób rozważających pracę w tym sektorze. Związek Firm PR prezentuje wyniki badania, które pozwala zorientować się w stawkach oferowanych przez agencje PR.

Wynagrodzenia pracowników branży PR wzrosły średnio o 8 proc. na poziomie płacy gwarantowanej w porównaniu do ubiegłego roku – wynika z najnowszego badania wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Związek Firm Public Relations. Stawki cennikowe agencji PR zwiększyły się przeciętnie o 7 proc.

ZFPR opublikował wyniki badania wynagrodzeń i stawek godzinowych za usługi firm z sektora public relations 10 czerwca 2024 roku. W badaniu, zrealizowanym w lutym i marcu, udział wzięło 26 agencji zrzeszonych w ZFPR. Uzyskane metodą kwestionariuszową dane ponad 700 osób zostały opracowane i zweryfikowane przez firmę WTW Consulting.

Wynagrodzenia w agencjach poszły w górę

Z badania wynika, że wynagrodzenia pracowników agencji PR wzrosły średnio o 8 proc. na poziomie płacy gwarantowanej w porównaniu z danymi z 2023 roku. „Na tę sytuację w dużej mierze wpłynął wzrost płacy minimalnej, który znacząco podniósł uposażenie oferowane na początkowych szczeblach kariery” – zauważa Daria Tworek, wiceprezeska ZFPR.

„Stawki cennikowe dla klientów wzrosły analogicznie – średnio 7 proc. w stosunku do ubiegłego roku i o ok. 21 proc. w stosunku do roku 2022 r. co zważywszy na poziom inflacji oraz wzrost kosztów operacyjnych jest sytuacją naturalną” – dodaje Tworek.

Jak zauważa Daria Tworek, praca w agencjach PR jest „niezwykle atrakcyjna dla osób rozpoczynających karierę zawodową w komunikacji”. Okazuje się, że 68 proc. badanych firm prowadzi programy stażowe, a przeciętnie 60 proc. stażystów podejmuje dalszą, stałą pracę w tej samej firmie, a także kontynuuje w niej zatrudnienie po roku. „Obserwujemy także rosnące zapotrzebowanie klientów na profesjonalne usługi PR - połowa badanych agencji planuje wzrost liczby zatrudnionych pracowników w roku 2024” – podsumowuje wiceprezeska ZFPR.

ZFPR prezentuje wartości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń gwarantowanych brutto z umów o pracę (rynkowa mediana) dla typowych stanowisk w branży PR (dopasowanie stanowisk do modelu badania oparto na wzorcowych opisach poszczególnych stanowisk, a każda z ról została opisana pod względem głównych obowiązków, by było możliwe ich porównanie). Jak zaznaczają autorzy badania, nie brano pod uwagę składników zmiennych, takich jak premie, prowizje czy nagrody uznaniowe.

Najwyższym stanowiskiem przedstawionym w raporcie jest Unit Director, czyli osoba zarządzająca samodzielną strukturą (dział/departament), raportująca do dyrektora zarządzającego lub prezesa, nadzorująca zespoły projektowe lub stałe z menedżerami i specjalistami. Jej wynagrodzenie wynosi średnio 17950 zł brutto.

Z kolei Account Director (Group Account Manager) może liczyć na średnio 13800 zł brutto.

Wynagrodzenie Senior Account Managera (Senior Consultanta) wynosi średnio 11225 zł brutto, Account Manager (Consultant) otrzymuje przeciętnie 9200 zł brutto, a Junior Account Manager –8260 zł brutto.

Pensja Senior Account Executive’a (Junior Consultanta) to średnio 7197 zł brutto, Account Executive zarabia przeciętnie 6425 zł brutto, a Junior Account Executive może liczyć na 5000 zł brutto.

Assistant, czyli osoba prosto po stażu, otrzymuje średnio 4400 zł brutto (w tym przypadku ze względu na specyfikę stanowiska zaprezentowano miesięczne wynagrodzenie gwarantowane brutto w PLN, dla wszystkich typów umów łącznie, tj. umów o pracę, cywilno-prawnych oraz B2B).

„W roku 2024 wyniki analizy płac w sektorze PR odpowiadają trendom w siostrzanych sektorach usług profesjonalnych, w tym w zakresie wskaźników wzrostu wynagrodzeń”– komentuje Krzysztof Gugała z WTW Consulting. Jak mówi, „płaca zasadnicza pozostaje głównym elementem, wpływającym na skuteczność pozyskiwania i utrzymania w organizacji kompetentnych pracowników”.

Stawki cennikowe też ze wzrostem

Badanie ZFPR obejmowało również określenie wartości stawek cennikowych, czyli stawek pokrywających wszystkie koszty związane z realizacją projektu oraz zawierających marżę, które są prezentowane klientom na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu. Dane prezentują stan na 1 kwietnia 2024 roku.

W tabeli przedstawiono mediany oraz średnie wartości stawek za godzinę pracy poszczególnych  stanowisk wyrażone w PLN (netto).

„Duża różnorodność agencji zrzeszonych w ramach ZFPR sprawia, że posiadają one odmienną strukturę, w różny sposób określają doświadczenie wymagane na poszczególnych stanowiskach i oferują inne narzędzia i benefity swoim pracownikom, co wpływa na ostateczną cenę dla klienta. W związku z tym zaobserwowaliśmy, że posługiwanie się wyłącznie środkową wartością (medianą) jest niewystarczające w tym przypadku, gdyż z uwagi na specyfikę tego miernika – wyklucza on skrajne wartości ze zbioru” – wyjaśnia Daria Tworek. Jak dodaje, by jak najdokładniej zobrazować sytuację rynkową w tegorocznym badaniu poza medianą pokazano także średnią stawkę godzinową oferowaną klientom za pracę poszczególnych osób w agencjach PR. (mb)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin