.

Zbliża się koniec kadencji Rady Etyki PR

dodano: 
23.07.2019
komentarzy: 
0

Rada Etyki Public Relations we wrześniu 2019 roku rozpocznie kolejną trzyletnią kadencję. Oznacza to, że dotychczasowi członkowie – doc. Ewa Hope, Marcelina Cholewińska, prof. Jerzy Olędzki, Norbert Ofmański i Rafał Czechowski – przestaną pełnić swoje funkcje. Trzy miejsca w Radzie obsadza Związek Firm Public Relations, dwa – Polskie Stowarzyszenie Public Relations. Ostatnia organizacja ogłosiła wybory.

„REPR to nobilitujący i wymagający organ, którego zadaniem jest stanie na straży przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, prawdomówności i właściwego postępowania w branży PR. Przed reprezentantami stowarzyszenia stawiane są bardzo wysokie wymagania zarówno pod względem ich postawy, jak i obiektywności w ocenie zjawisk i działań nieetycznych w branży PR” – pisze w ogłoszeniu o wyborach PSPR.

Swoje kandydatury mogą zgłaszać wszyscy członkowie stowarzyszenia, którzy mają co najmniej 10-letnie doświadczenie. Oprócz życiorysu zawodowego powinni opisać swoją wizję roli REPR w polskiej branży PR, a także uzasadnić, dlaczego to im należy się miejsce w Radzie. PSPR zachęca też do sugerowania zmian w regulaminie REPR – jak informuje stowarzyszenie, rozpoczęły się prace nad „odświeżeniem” tego dokumentu.

Zorganizowanie wyborów to nowość w funkcjonowaniu REPR-u. Obecny skład Rady był w całości mianowany przez zarządy PSPR-u i ZFPR-u. Luiza Jugriel-Żyła, prezeska stowarzyszenia, tłumaczy PRoto.pl, że wybory mają wzmocnić mandat członków branżowego organu, a także zobowiązywać ich do aktywnego uczestnictwa w jego pracach. 

ZFPR natomiast został przy dotychczasowej procedurze – trzech nowych członków będzie wyłonionych w drodze decyzji zarządu. Najbliższe posiedzenie, jak informuje Grzegorz Szczepański, prezes ZFPR-u, planowane jest na 12 sierpnia. Ma wtedy powstać lista kandydatów, z którymi następnie zarząd będzie się kontaktować. „Zakładamy, że procedura wyłonienia członków REPR na kolejną kadencję zakończy się w sierpniu” – pisze w wiadomości do PRoto.pl Szczepański.

Obecny skład Rady w ciągu trzech lat zabierał głos pięciokrotnie. Przez ponad rok REPR jednak milczała, bo nie niemal nie otrzymywała zgłoszeń. W związku z tym jej członkowie zaangażowali się w dodatkowe projekty, takie jak praca nad oświadczeniem dotyczącym content marketingu czy ujednoliconym kodeksem etycznym. REPR chciała przygotować też webinary. (mp)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin