ZFPR, SAR, SMB i IAA ze wspólnymi projektami i pod jednym dachem

dodano: 
07.06.2013
komentarzy: 
0

Większa koordynacja działań i efektywniejsza współpraca – na to liczą: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, Związek Firm Public Relations oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy IAA, które od czerwca mają wspólne biuro na Czerskiej w Warszawie. O planach, projektach i wyzwaniach rozmawiamy z Pawłem Tyszkiewiczem i Rafałem Szymczakiem.

PRoto.pl: Zaznaczają Państwo, że teraz współpraca ma być efektywniejsza i lepiej skoordynowana. Co do tej pory sprawiało problemy?

Paweł Tyszkiewicz, pełnomocnik zarządu Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR: Nasze organizacje jako reprezentanci rynku komunikacji marketingowej, z jednej strony, mają swoją specyfikę (zrzeszamy trochę inne firmy), a z drugiej strony, zajmują się zbliżonymi zagadnieniami, które w dużej mierze dotyczą tych samych klientów: reklamodawców, odbiorców usług PR czy marketingowych. Wydaje się, że część inicjatyw się powiela, powstają podobne projekty, które mogłyby być prowadzone razem lub w koordynacji.

Rafał Szymczak, prezes Związku Firm Public Relations: Również można powiedzieć, że za rzadko się spotykaliśmy.

PRoto.pl: Co chcą Państwo usprawnić przede wszystkim?

P.T.: Myślę, że w tych obszarach, które się pokrywają, możemy wiele działań zintegrować i przez to wzmocnić. Mam na myśli m.in.: standardy współpracy na linii klient-agencja, standardy przetargowe, w tym dobre praktyki w zakresie organizacji przetargów publicznych, kwestie wynagradzania agencji związane z terminami płatności.

R.S.: Bezpośrednie sąsiedztwo również zdecydowanie pozytywnie przyczyni się przepływu informacji pomiędzy naszymi organizacjami w zakresie podejmowanych przez nie działań, inicjatyw.

PRoto.pl: W planie mają Państwo również wspólne projekty oraz działania w obrębie platformy przetargowej. Jakie plusy z tego płyną dla wszystkich razem i osobno?

P.T.: Najważniejsze jest obecnie, żeby cała branża komunikacji razem artykułowała potrzebę poprawienia standardów współpracy z klientami. SAR zajmuje się tym w sposób ciągły od 10 lat szczególnie dla agencji fullservice’owych, mediowych i brand design – dzisiaj słyszymy, że standardy w tych obszarach są wyższe niż np. w przetargach na usługi marketingu internetowego. Nie ma powodu, żeby ta sama firma miała inne standardy we współpracy dla agencji fullservice, PR, marketingu bezpośredniego czy eventowej. To nie jest łatwe zadanie, ale trzeba spróbować o tym mówić razem. Nasze projekty współpracy trzeba wypełnić treścią, ale np. platforma przetargowa, którą przed laty podzieliliśmy się z ZFPR wymaga odświeżenia – zrobienie tego razem byłoby z oczywistych względów korzystne dla obu organizacji.

R.S.: Myślę, że w pierwszej kolejności właśnie skoncentrujemy się na tych i innych wspólnych przedsięwzięciach. Moim zdaniem na platformie przetargowej skupimy się w późniejszym okresie ze względu na odmienną naturę przetargów i różnice w stosowanych narzędziach.

PRoto.pl: Chcą Państwo w imieniu całej branży komunikacji marketingowej podejmować się projektów związanych ze standardami B2B. Czy mają Państwo w tym względzie wystarczającą legitymację od przedstawicieli z branży?

P.T.: Każda z naszych organizacji zrzesza kilkadziesiąt wiodących firm na rynku, które się zasadniczo nie pokrywają, razem jest to pewnie około 300 podmiotów i parę tysięcy pracowników. Reprezentujemy obszar komunikacji marketingowej, czyli usługi B2B i w imieniu przedsiębiorstw z tego obszaru się wypowiadamy, ale rozmawiając o CSR, właśnie w kontekście relacji B2B, nie sposób zamknąć się w silosie. Może np. wspólnie z innymi branżami – dostawcami usług dla biznesu uda nam się wzmocnić świadomość wagi CSR-u w relacjach między firmami?

R.S.: Będziemy podejmowali (i już to robimy) przedsięwzięcia dotyczące relacji szeroko rozumianego sektora z klientami. Udział naszych członków w rynku daje dobrą legitymację do takich wystąpień, chociaż nie mamy pomysłu wzbraniania komukolwiek podobnych inicjatyw. Na pewno jednak będziemy zachęcali inne podmioty do uczestnictwa w naszych przedsięwzięciach.

PRoto.pl: Czy pracują już Państwo nad jakimś konkretnym projektem? Współpraca tych organizacji ma już pewną historię…

P.T.: Tak jak wspominałem, z ZFPR-em prowadzimy równolegle platformy przetargowe, działamy w Radzie Promocji Polski w koalicji Masz Głos, Masz Wybór. Razem z SMB działamy w Lewiatanie i w związku Rady Reklamy, razem z IAA, ale i osobno organizujemy spotkania w poprzek branż, czyli właśnie staramy się budować lepsze relacje między agencjami a klientami. Myślę, że wszystkie te inicjatywy będą przedmiotem naszego wspólnego namysłu i czas pokaże, co nam się uda razem zrobić – na razie mamy przed sobą zadanie ułożenia sobie stosunków w tak prozaicznych kwestiach, jak korzystanie ze wspólnych zasobów biurowych, sal konferencyjnych i szkoleniowych, drukarek, sekretariatu, kuchni – to też będzie ciekawe doświadczenie, które zbliży te organizacje.

R.S.: Pracujemy również nad innymi projektami, ale wolelibyśmy na ten temat komunikować, gdy przedsięwzięcia te będą w bardziej zaawansowanym stadium.

PRoto.pl: Nowa siedziba to według Macieja Wielkopolana (prezesa Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB) szansa na szybszą integrację środowiska. W jakich kwestiach było ono najbardziej podzielone?

P.T.: Te środowiska nie zostały podzielone, gdyż nieczęsto były razem i rzadko wspólnie podejmowały tematy ważne dla środowiska.

R.S.: Potrzeba integracji wynika głównie z tego, że ludzie z poszczególnych organizacji się nie znają, a nie dlatego, że są podzieleni. Oczywiście w organizacjach zrzeszających konkurencyjne podmioty napięcia są naturalne, ale trudno byłoby wskazać kwestie, w których jesteśmy podzieleni.

Rozmawiała: Edyta Skubisz

Nowy, pełny adres wszystkich czterech organizacji branżowych to: ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa. Wszystkie pozostałe dane, takie jak: adresy mailowe, numery telefonów, NIP, numer konta bankowego nie ulegają zmianie.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin