.

 

Trendy HR w 2018 roku

dodano: 
05.02.2018

Autor:

Anna Częścik, GoldenLine
komentarzy: 
0

Jak wynika z najnowszego badania GoldenLine, 2018 rok będzie rokiem testowania nowych rozwiązań rekrutacyjnych oraz większej transparentności w procesie rekrutacji. Poszukiwanie nowych pracowników poprzez direct search stanie się niezbędnikiem w pracy rekrutera, a bez strategii employer branding firmom będzie coraz trudniej rekrutować i utrzymać pracowników – to główne wnioski z corocznego badania serwisu GoldenLine na temat trendów na rynku HR.

Czytaj też: Najaktywniejsi pracodawcy w branży PR ponownie pokazują siatkę wynagrodzeń

#1 Poszukiwanie nowych rozwiązań w rekrutacji
Jak wynika z badania GoldenLine, HR-owcy przewidują, że w tym roku rekrutacja zajmie im jeszcze więcej czasu i pochłonie więcej pieniędzy niż w 2017. Dobra koniunktura gospodarcza powoduje, że firmy planują przeprowadzić więcej rekrutacji niż w zeszłym roku, co deklaruje 63 proc. badanych. Rynek pracownika sprawia, że procesy rekrutacyjne zajmują coraz więcej czasu. 64 proc. pracowników HR przewiduje, że w tym roku poświęci więcej godzin na to zadanie. Zarazem ponad połowa badanych deklaruje, że na rekrutację przeznaczy więcej pieniędzy. Czasochłonność tego typu zadań wymusi testowanie nowych metod rekrutacji, wykraczających poza tradycyjne ogłoszenie o pracę. 43 proc. badanych planuje poświęcić więcej czasu, a 59 proc. również więcej środków finansowych na poszukiwanie i testowanie nowych narzędzi rekrutacyjnych.

Czytaj też: Codzienność PR-owca. Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna w agencji PR?

#2 Direct search wchodzi do niezbędnika narzędzi rekrutera  
W 2018 roku ponad 75 proc. rekruterów zamierza korzystać z rekrutacji metodą direct search. Wyniki wskazują, że przestaje ona być ostatnią deską ratunku dla HR-owców, a staje się niezbędnym narzędziem do prowadzenia skutecznych procesów rekrutacyjnych. Serwis GoldenLine oferuje nie tylko dostęp do Wyszukiwarki Kandydatów, gdzie pracodawca samodzielnie może wyszukać i skontaktować się z wybranymi osobami, ale również usługę rekrutacyjną Jobile, gdzie direct search w imieniu pracodawcy wykonuje doświadczony HR Researcher.

#3 Większa transparentność w rekrutacji
Rynek pracownika wymusza większą transparentność w procesie rekrutacji. Jak wynika z badania GoldenLine, w 2017 roku w każdym ogłoszeniu widełki wynagrodzeń umieszczało 9 proc. badanych rekruterów, w 2018 roku zrobi to 13 proc. z nich. Przy rekrutacji na niektóre stanowiska wysokość wynagrodzenia w ubiegłym roku była publikowana przez 38 proc. badanych rekrutujących, z kolei w 2018 roku zamierza robić to 45 proc. z nich.

Czytaj też: „Gwarantujemy stałą pensję”. Dlaczego firmy nie podają kwot wynagrodzeń w ofertach?

Większa otwartość będzie również tematem wiodącym w samej komunikacji z kandydatami. 47 proc. badanych chce w przyszłym roku poświęcić więcej czasu na komunikację z kandydatem, a 39 proc. rekrutujących zamierza spędzić więcej czasu na przygotowaniu opinii zwrotnej dla kandydata. Transparentność obejmie również osoby starające się o daną posadę – ponad 80 proc. rekruterów deklaruje, że w tym roku przed zatrudnieniem kandydata sprawdzi jego profil zawodowy w serwisach rekrutacyjnych lub społecznościowych. Warto więc zadbać o aktualny profil zawodowy na GoldenLine.pl, jak i o właściwe ustawienia prywatności w naszych prywatnych kanałach social media.

„W 2018 roku bez wątpienia czeka nas postępująca transparentność na rynku pracy. Aby prowadzić skuteczne rekrutacje, pracodawcy będą musieli postawić na większą otwartość w relacjach z kandydatami” – komentuje Karol Traczykowi, prezes GoldenLine. 

„W procesach rekrutacyjnych cały czas brakuje wymiany informacji. Pracodawcy nie wiedzą, z jakiego powodu kandydaci nie aplikują, zaś kandydaci, dlaczego nie są zapraszani do kolejnego etapu. W 2018 roku priorytetem będzie położenie akcentów właśnie na wymianę informacji zwrotnych i komunikację między rekruterami a kandydatami oraz na większą transparentność całego procesu rekrutacyjnego” – dodaje Traczykowski.  

Czytaj też: Większe wymagania, ale też większa otwartość. Jak millenialsi rozmawiają o wynagrodzeniach

#4 Strategiczne podejście do employer brandingu
Ponad połowa badanych deklaruje, że na działania z zakresu employer brandingu przeznaczy w tym roku więcej pieniędzy, a ponad 58 proc. badanych również więcej czasu. Rośnie też rola strategicznego podejścia do budowania wizerunku pracodawcy, 40 proc. ankietowanych deklaruje, że ich firma ma już taką strategię, a 35 proc. planuje stworzyć strategię employerbrandingą w tym roku.

„W 2018 roku nadal będziemy obserwować rosnące zainteresowanie działaniami z zakresu employer branding. Pracodawcy skupią uwagę przede wszystkim na komunikacji wewnętrznej, programach rozwoju i ograniczaniu rotacji, która w Polsce jest relatywnie wysoka” – komentuje Adam Wąsik z Pracowni EB GoldenLine.

„Aby te działania były skuteczne, konieczne będzie stworzenie klarownej strategii employerbrandingowej, której celem będzie m.in. spójny wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny firmy jako pracodawcy. W marketingu rekrutacyjnym zapewne będziemy obserwować coraz większą transparentność organizacji. Będzie się to przejawiać choćby jawnością wynagrodzeń w ofertach pracy czy pokazywaniem autentycznej kultury organizacyjnej” – dodaje Wąsik.

Raport Trendy HR 2018” na podstawie badania przeprowadzonego przez GoldenLine na 360 pracownikach HR, którzy w ciągu ostatniego roku prowadzili przynajmniej jedną rekrutację, badanie ankietowe online, styczeń 2018 rok.

Anna Częścik, Marketing & PR Manager GoldenLine

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin