.

Apteka bez barier

dodano: 
19.04.2007

Rodzaj:

case'y firm

Firma:

Torfarm

Projekt „Apteka bez barier” został opublikowany w raporcie przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2005. Dobre przykłady”

Podmiot realizujący program:
Program jest organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji; całość kosztów związanych z kampanią pokrył Torfarm.

Grupa docelowa:
- aptekarze

Analiza sytuacji:
Torfarm jest ogólnopolskim dystrybutorem farmaceutycznym. Firma chce być postrzegana jako społecznie odpowiedzialna i zaangażowana w problemy swoich klientów i społeczności, w których działa. Jedną z metod służących temu celowi jest przygotowanie i prowadzenie programu „Apteka bez barier”.

Cele kampanii:
Likwidacja barier architektonicznych i mentalnych w aptekach oraz uwrażliwienie aptekarzy na problemy osób niepełnosprawnych.

Przeprowadzone działania:
W ramach kampanii pokazywane są możliwości i sposoby usunięcia barier dla niepełnosprawnych oraz informacje, jak powinna wyglądać profesjonalna opieka farmaceutyczna nad niepełnosprawnym pacjentem. Torfarm wydał „Przewodnik dla aptekarzy”, w którym znajdują się informacje dotyczące dostosowania apteki oraz obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo. W publikacji znajduje się także skrót przepisów prawa budowlanego i farmaceutycznego dotyczących likwidacji barier. Co roku realizowany jest również ogólnopolski konkurs o tym samym tytule, podczas którego wyróżniane oraz promowane są apteki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz aptekarze działający na ich rzecz. Wyróżnione apteki otrzymują mosiężne tablice pamiątkowe, dyplomy gratulacyjne oraz prenumeratę pism tematycznych. Ponadto apteki te promowane są w lokalnych mediach, a także w prasie branżowej.
W ramach projektu firma prowadzi szeroko zakrojone działania informacyjne i promocyjne, m.in.:
- zamieszcza informacje i praktyczne wskazówki dotyczące dostosowywania aptek m.in. w branżowych pismach farmaceutycznych, prasie lokalnej, magazynie firmowym, a także podczas spotkań przy Okręgowych Izbach Aptekarskich oraz Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym;
- wydaje ulotki reklamowe i prowadzi listy mailingowe; - zamieszcza dodatek w Newsweeku.

Rezultaty:
Kampania tworzy wizerunek firmy zaangażowanej społecznie, dbającej o dobro innych, pomagającej swoim klientom, działającej na rzecz społeczeństwa lokalnego. Okazuje się, że wydawanie magazynu bądź gazetki może być skutecznym i stosunkowo niedrogim sposobem służącym popularyzacji tego typu projektów.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin