.

Polityka alkoholowa Grupy Żywiec

dodano: 
11.10.2007

Rodzaj:

case'y CSR

Firma:

Grupa Żywiec

Projekt „Polityka alkoholowa Grupy Żywiec” został opublikowany w raporcie przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2006. Dobre przykłady”.

Podmiot realizujący
Grupa Żywiec

Tytuł projektu
Polityka alkoholowa Grupy Żywiec

Przyczyny
Grupa Żywiec, poprzez profil swojej działalności, jaką jest branża alkoholowa, czuje się zobowiązana do działań promujących odpowiedzialne wzorce konsumpcji. Kluczowe znaczenie dla firmy - jako producenta piwa - ma podejście do alkoholu zatrudnionych w niej pracowników. W firmie panuje przekonanie, że ze względu na specyfikę miejsca pracy, wszyscy pracownicy powinni być ambasadorami odpowiedzialnej konsumpcji.

Założenia
Założeniem projektu „Polityka alkoholowa Grupy Żywiec” jest edukacja pracowników, związana z zagrożeniami i skutkami nieodpowiedzialnego spożywania alkoholu. Program ten jest podstawowym elementem uzupełniającym strategię odpowiedzialnego biznesu firmy Żywiec. U podstaw wszystkich podejmowanych działań firmy leży przekonanie, że to właśnie edukacja jest najlepszym sposobem na ograniczenie negatywnych zjawisk związanych z nadmierną konsumpcją alkoholu.

Grupy docelowe
Projekt „Polityka alkoholowa Grupy Żywiec” skierowany jest do wszystkich pracowników firmy i koncentruje się na przybliżeniu zatrudnionym następujących zagadnień: co oznacza w rozumieniu firmy pojęcie „odpowiedzialne spożywanie alkoholu”, dlaczego tak ważne jest współtworzenie przez pracowników odpowiedzialnych wzorców konsumpcji we własnym środowisku, czym jest alkohol i co powoduje. Obalenie popularnych mitów związanych z konsumpcją alkoholu, a także zaznajomienie pracowników z sytuacjami, kiedy niewskazane jest spożywanie nawet najmniejszych dawek alkoholu.

Narzędzia komunikacyjne
Głównymi narzędziami komunikacyjnymi były:
- broszura informacyjna,
- film szkoleniowy,
- prezentacja wprowadzająca na spotkaniach bezpośrednich 
- listy od prezesa 
- program cool@work

Program cool@work ma przybliżyć pracownikom zagadnienia odpowiedzialnego spożywania alkoholu. Podczas całodziennego szkolenia pracownicy szczebla kierowniczego mają okazję zweryfikować popularne mity na temat alkoholizmu: kim jest alkoholik, jakie są objawy uzależnienia od alkoholu, poznają na czym polega pułapka współuzależnienia, dowiadują się, w jaki sposób prowadzone jest leczenie. Terapeuci tłumaczą również, dlaczego tak trudno jest zerwać z nałogiem oraz wyjaśniają, w jaki sposób pomóc osobie z problemem alkoholowym. Integralną częścią programu jest również pokazanie zachowania osoby uzależnionej w środowisku zawodowym m.in.: poznanie symptomów, które mogą świadczyć o problemie alkoholowym w pracy, a także część warsztatowa, czyli nauka konstruktywnej rozmowy z osobą uzależnioną lub osobą, co do której mamy przypuszczenia, że może mieć problem z alkoholem. Pracownicy niższego szczebla uczestniczą w krótszej wersji szkolenia, która ma charakter wykładu z wykorzystaniem różnych form interaktywnych, również prowadzonego przez pracowników ośrodków terapeutycznych.

Wewnętrzne przepisy
W ramach projektu „Polityka alkoholowa Grupy Żywiec” powstał również „Wewnętrzny kodeks komunikacji marketingowej” – zbiór wewnętrznych przepisów i regulacji, do których przestrzegania zobowiązani są szczególnie pracownicy działów marketingu i sprzedaży. Zapisy tego kodeksu określają sposób prowadzenia przez firmę działalności, rozszerzając tym samym ograniczenia, nałożone w tym obszarze przez prawo.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin