.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu

dodano: 
13.03.2009

Rodzaj:

case'y CSR

Firma:

Ricoh Polska

Projekt „Przeciwdziałanie zmianom klimatu” firmy Ricoh Polska został wyłoniony w konkursie na najlepszą praktykę z zakresu współpracy z biznesem na rzecz społeczeństwa przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz zaprezentowany podczas Targów Dobrych Praktyk w październiku 2008. Materiały pochodzą z Targów Dobrych Praktyk CSR organizowanych przez FOB

Podmiot realizujący
Ricoh Polska

Tytuł projektu
Przeciwdziałanie zmianom klimatu

Sytuacja/Problem
Ricoh Polska jest przedstawicielstwem japońskiego koncernu prowadzącego swoje działania w ponad 150 krajach i zatrudniającego 75 tysięcy osób. Biorąc pod uwagę rozmiar i specyfikę swojej działalności firma wywiera dość duży wpływa na środowisko naturalne. Dbając o dobre imię i relacje z milionami osób na całym świecie związanymi z działaniami koncernu, kierownictwo Ricoh w Japonii podjęło decyzję o wprowadzeniu działań prośrodowiskowych, których celem jest m. in. przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez redukcję emisji CO2 w działaniach operacyjnych korporacji.

Opis dobrej praktyki rozwiązanie
W 2005 roku kierownictwo koncernu zainspirowane postanowieniami protokołu w Kyoto, postanowiło wprowadzić długoterminowe działania, których celem jest zredukowanie wpływu na środowisko wszystkich operacji biznesowych koncernu do 1/8 w 2050 r. Aby osiągnąć ten cel każda z jednostek operacyjnych otrzymała swoje indywidualne cele do realizacji, których celem jest zredukowanie tzw. „zintegrowanego wpływu środowiskowego" (w skład którego wchodzą m.in. emisje CO2, zużycie zasobów i substancji chemicznych) o 20% do 2010 r.

W związku z realizacją tego projektu globalnego, w ramach działań ograniczających emisje CO2, Ricoh Polska wprowadziło program indywidualnych rozliczeń za paliwo przez użytkowników samochodów służbowych, dokonała wymiany floty samochodowej (zmiana samochodów z silnikami benzynowymi na wysokoprężne) oraz wprowadziła system rejestracji podróży służbowych. Oprócz wymienionych działań wprowadzone zostały doraźne i cykliczne akcje promocyjne, których celem był wzrost świadomości środowiskowej pracowników Ricoh Polska.

Korzyści
Dla firmy:
- zmniejszone koszty zużycia paliwa o ponad 55 tyś zł w 2007 r,
- efektywniejsze zarządzanie podróżami służbowymi,
- dobry wizerunek wewnątrz korporacji (mierzony na podstawie Environmental Accounting System - Systemu Bilansu Środowiskowego
- zwiększenie świadomości środowiskowej pracowników
- umocnienie wizerunku firmy jako odpowiedzialnego partnera biznesowego.

Wyzwania
Poces zbierania i przetwarzania danych jest pracochłonny i nie daje rzeczywistego obrazu, lecz stan przybliżony. Dla firm wynajmujących biura w dużych miastach problematyczna jest często możliwość uzyskania informacji o faktycznych poziomach zużycia energii elektrycznej i gazu ze względu na częste zawarcie tych opłat w czynszu budynku. Trudno jest też przyjąć dobrą metodę szacowania emisji CO2 z paliw (zazwyczaj podawane są dane uśrednione dla danego rodzaju pojazdu, faktyczny obraz może odbiegać od szacowanego ze względu na różnice jednostkowe - nie jest widoczny wpływ serwisu).

Nagrody:

Projekt został wyłoniony w konkursie na najlepszą praktykę z zakresu współpracy z biznesem na rzecz społeczeństwa przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz zaprezentowany podczas Targów Dobrych Praktyk w październiku 2008. Materiały pochodzą z Targów Dobrych Praktyk CSR organizowanych przez FOB

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin