.

Reading Companion

dodano: 
21.05.2009

Rodzaj:

case'y CSR

Firma:

IBM Polska

Projekt „Reading Companion” firmy IBM POLSKA został wyłoniony w konkursie na najlepszą praktykę z zakresu współpracy z biznesem na rzecz społeczeństwa przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz zaprezentowany podczas Targów Dobrych Praktyk w październiku 2008. Materiały pochodzą z Targów Dobrych Praktyk CSR organizowanych przez FOB.

Podmiot realizujący
IBM Polska 

Tytuł projektu
Reading Companion

Sytuacja/Problem
Firma IBM stworzyła program Reading Companion, aby podnieść poziom umiejętności mówienia i czytania w języku angielskim w społecznościach anglojęzycznych. Po kilku latach od pierwszego wdrożenia programu okazało się, iż stanowi on doskonałe narzędzie do nauki języka angielskiego także w krajach, gdzie język angielski nie jest językiem ojczystym. W Polsce poziom umiejętności posługiwania się językiem angielskim, szczególnie wśród osób dorosłych, jest nadal bardzo niski, dlatego w 2007 roku firma IBM rozpoczęła wdrażanie programu Reading Kompanion właśnie w Polsce.

Opis dobrej praktyki/ rozwiązanie
Celem programu Reading Companion jest poprawa umiejętności w zakresie czytania i mówienia w języku angielskim osób rozpoczynających naukę języka angielskiego. Beneficjentem Programu są organizacje/instytucje niedziałające dla zysku, którym IBM przekazuje bezpłatny dostęp do oprogramowania Reading Companion. Beneficjenci uzyskują tym samym możliwość włączenia lekcji angielskiego on-line do prowadzonych przez siebie kursów języka angielskiego dla dzieci i dorosłych. Program oparty jest na nowoczesnej technologii firmy IBM służącej do rozpoznawania głosu.
To innowacyjne narzędzie „słucha" głosu czytającego i po analizie przekazuje informacje zwrotne.

Kurs odbywa się interaktywnie za pomocą Internetu. Uczestnik kursu loguje się na odpowiednią stronę i pracuje ze swoim własnym komputerem. Dzięki temu rozwiązaniu program stanowi doskonałe uzupełnienie standardowych zajęć dydaktycznych. Uczeń może pracować w domu, w dowolnym czasie, nad tekstami zadanymi przez nauczyciela. Program zawiera także bogatą bibliotekę multimedialnych książek, z których mogą korzystać wszyscy, zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Obecnie na stronach programu funkcjonuje ponad 100 książek przeznaczonych dla osób dorosłych oraz około 100 książek dla dzieci.

Korzyści
Dla firmy:
- utrwalenie wizerunku IBM, jako firmy specjalizującej się w wykorzystaniu nowoczesnych technologii, również w celu rozwiązywania problemów społecznych.

Dla adresatów programu:
- poprawa umiejętności uczestników programu w zakresie czytania/mówienia w języku angielskim,
- poprawa umiejętności uczestników programu w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami, - umożliwienie uczestnikom podnoszenia swoich umiejętności językowych z dowolnego miejsca o dowolnej porze,
- poszerzenie/uatrakcyjnienie oferty organizacji pozarządowych oraz szkół non-profit.

Wyzwania
Pilotażowa faza wdrażania programu wykazała, iż jednym z najtrudniejszych elementów jest przekonanie nauczycieli do korzystania z nowoczesnych technologii w procesie nauczania języka. Zbudowano system wspierania nauczycieli w procesie włączania zajęć e-learningowych do tradycyjnych kursów nauczania języka angielskiego. Zorganizowano warsztaty dla nauczycieli z organizacji aplikujących do programu w edycji 2008. Wyznaczono także koordynatora merytorycznego na Polskę, którego zadaniem jest udzielanie wszelkich wyjaśnień związanych z zasadami działania programu oraz udzielanie pomocy organizacjom w przygotowaniu aplikacji.

Nagrody:

Projekt „Reading Companion” firmy IBM POLSKA został wyłoniony w konkursie na najlepszą praktykę z zakresu współpracy z biznesem na rzecz społeczeństwa przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz zaprezentowany podczas Targów Dobrych Praktyk w październiku 2008. Materiały pochodzą z Targów Dobrych Praktyk CSR organizowanych przez FOB

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin