Kultura a style przywództwa, Bjorn Bjerke

dodano: 
20.07.2006

Autor recenzji:

Maria Matusiewicz
komentarzy: 
0

Bez znajomości zwyczajów innych narodów, nie można osiągnąć sukcesu w biznesie międzynarodowym. I choć na przyswojenie ich potrzeba dużo czasu, studiów i obserwacji, ignorancja może kosztować nas dużo więcej.

Książka „Kultura a style przywództwa” obrazuje wpływ kultury na styl zarządzania. Autor zestawia kultury narodowe z pojęciem kultury organizacji. Publikacja zawiera rozdziały: zrozumieć kulturę, kultura przedsiębiorstwa, przywództwo w organizacji a kultura narodowa. Następnie Bjerke opisuje kultury: amerykańską, arabską, chińską, japońską, skandynawską, z których każdej poświęca odrębną część książki. Ponieważ jest to pięć różnych obszarów kulturowych, autor prezentuje swoistą analizę porównawczą typów przywództwa w organizacji.

Bjorn Bjerke zaczyna od kompleksowego opisania wyróżników danych kultur i ich wpływu na zarządzanie, klasyfikując go wg kilkunastu kryteriów.

Specjalnie dla polskich czytelników dodane zostały wyniki badań prowadzonych wśród polskich studentów MBA i menedżerów. Dzięki temu zauważyć możemy ciekawe prawidłowości i spojrzeć na własną kulturę przez pryzmat odmiennych.

Książka w bardzo szczegółowy sposób prezentuje związki między kulturą a podejściem do biznesu, dzięki czemu jest wciągająca. Porusza fascynujące zagadnienia zaskakujących różnic międzykulturowych, co w dobie globalizacji i integracji jest sprawą kluczową dla prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej.

Teoretycy mogą wstępnie zapoznać się z kulturami różnych kontynentów, a praktycy sprawdzić w życiu zasady, jakimi kierują się ich partnerzy biznesu.

Czytając książkę, studenci mogą nauczyć się wiele nowego o bliskich i dalekich, ale coraz mniej obcych kulturach. Praktycy biznesu mogą natomiast dowiedzieć się więcej o swych obecnych i potencjalnych partnerach, jako że w otwartej gospodarce kontakty z całym światem są przecież niezbędnym warunkiem rozwoju każdej organizacji.

Publikacja jest efektem wieloletniej pracy, wniosków wyciągniętych z przeprowadzonych badań i tez z tekstów źródłowych światowych autorytetów dziedziny; kompiluje obszerną wiedzę socjologiczną – z antropolologii kultury i etnologii. Jest ciekawa, potrzebna i profesjonalna.

Maria Matusiewicz
majaguara@yahoo.com

Wydawnictwo:

Oficyna Ekonomiczna

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin