O etycznej reputacji firmy

dodano: 
14.04.2005
komentarzy: 
1

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią 99 proc. firm w Unii Europejskiej i tworzą 2/3 miejsc pracy mają idealne warunki, aby osiągać korzyści z odpowiedzialnego prowadzenia biznesu – czytamy w Gazecie Prawnej, która porusza temat CSR przy okazji konferencji w Krajowej Izbie Gospodarczej. Prof. Wojciech Gasparski z ISIZ PAN zwraca uwagę na fakt, że etyka i społeczna odpowiedzialność odgrywają ważną rolę przy „zapewnianiu wysokiej jakość produktów i usług”. Prof. Gasparski podaje również definicję odpowiedzialnego biznesu, który według niego „realizuje cel firmy powiększając jej wartość i dostarczając produktów i usług odpowiedniej jakości, czyniąc to w dłuższym horyzoncie czasowym, co jest zapewniane przez należyte kształtowanie relacji z pracownikami, menedżerami, klientami, konsumentami, dostawcami, lokalną społecznością oraz środowiskiem naturalnym”.

Cały artykuł

ODPOWIEDZIALNY BIZNES. KONFERENCJA W KIG

Jak buduje się reputację firmy

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią aż 99 proc. firm w Unii Europejskiej, tworzą 2/3 miejsc pracy. Dzięki elastyczności są najbardziej nowatorskie i dynamiczne. Mają mniej środków finansowych i zatrudniają mniej ludzi, ale są lepiej zintegrowane z lokalną społecznością, nawiązują więcej osobistych relacji z pracownikami, klienta mi i dostawcami. Ma to kapitalne znaczenie przy osiąganiu korzyści z odpowiedzialnego prowadzenia biznesu - powiedziała Joan Pearce, l radca przedstawicielstwa UE w Polsce.

- Takie działania mogą przyczynić się do poprawy konkurencyjności firm w Unii, a więc i w Polsce, oraz zapewnić jej harmonijny rozwój, zabiegając o spójność społeczną i ochronę środowiska. Komisja Europejska chce, aby jak najwięcej firm zdało sobie sprawę z możliwości, jakie odpowiedzialna przedsiębiorczość kryje w sobie - dodała.

Koniec z mantrą

Na istotny aspekt zwrócił uwagę prof. Wojciech Gasparski z (Centrum Etyki Biznesu IFIS PAN). Otóż w ustawie o swobodzie gospodarczej z 2 lipca 2004 r. zawarto dwa ważne artykuły, nadające wolności gospodarczej właściwe ramy. Są to artykuły 17 i 18 traktujące o uczciwości, dobrych obyczajach oraz moralności publicznej. - Artykuły te kładą wreszcie kres powtarzanemu niby mantrą przekonaniu, że „co nie zakazane, to dozwolone". Od wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nieuczciwa konkurencja oraz brak poszanowania dobrych obyczajów i interesów konsumentów są nie tylko - jak zawsze było - nieetyczne, ale także nielegalne. Nielegalne jest także prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zagrażający moralności publicznej. Tak więc koniec z mantrą - dodał. Zwrócił też uwagę na fakty jak ważną rolę odgrywa etyka i aspołeczna odpowiedzialność przy zapewnianiu wysokiej jakości produktów i usług. - Etyczni ludzie mogą zejść na manowce, pracując w złych firmach, natomiast w firmach dobrych ludzie nawet o;:wąt-pliwej reputacji mogą stać się lepszymi, albo przynajmniej być-pod kontrolą - zauważył. Odpowiedzialny biznes jego zdaniem to taki, który realizuje właściciel firmy powiększając jej wartość i dostarczając produktów i usług odpowiedniej jakości, czyniąc to w dłuższym horyzoncie czasowym, co jest..zapewniane przez należyte kształtowanie relacji z pracownikami, menedżerami, klientami, konsumentami, dostawcami i lokalną społecznością oraz środowiskiem naturalnym. Musi to być ponadto czynione w toku postępowania zgodnego z prawem i społecznie przyjętymi normami etycznymi. Wymaga zaś wprowadzenia infrastruktury etycznej na wszystkich poziomach funkcjonowania firmy, a przede wszystkim programów etycznych wraz z kodeksami etycznymi. Powyższe programy powinny zawierać wszystko to, co jest cenione w firmie najbardziej, ustalenia misji firmy oraz opracowane kodeksy etyczne, tj. zbiory norm i standardów firmy. Ponadto programy kształcenia etycznego pracowników, promowanie zachowania etycznego (nagrody i sankcje), stałe monitorowanie przestrzegania norm etycznych i standardów zawodowych oraz okresowo przeprowadzane audyty. - Zaangażowanie się pracowników firmy w kwestie etyki i kultury nie powinno mieć charakteru przypadkowego, lecz być autentyczne. Istotna jest też wola i zaangażowanie kierownictwa w tworzenie systemu etyki firmy - podkreślił W. Gasparski.

Na przykład Natalia

Następnie zaprezentowano narzędzia niezbędne dla wdrożenia standardów etycznych w sektorze MSP wraz z projektem wzorca kodeksu etycznego. Konferencja, która odbyła się pod egidą Krajowej Izby Gospodarczej, umożliwiła kilku firmom przedstawienie swej drogi do bycia społecznie odpowiedzialnym biznesem. Józef Czerniejewski, prezes i właściciel firmy Natalia Gold, producenta ekskluzywnej biżuterii z metali szlachetnych z Piaseczna pod Warszawą, który zatrudnia 16 osób, zwrócił uwagę nie tylko na dobry kontakt z pracownikami i stałą troskę o ich rozwój, ale i właściwe stosunki z kontrahentami. Zaliczył do nich bezwzględne dotrzymywanie terminów płatności i dostaw, jasne warunki kooperacji, preferowanie współpracy długoterminowej oraz sprawny przepływ "informacji". Do tego doszła aktywna działalność w Ogólnopolskim Cechu Rzemiosł Artystycznych, udział w wystawach i konkursach oraz wspieranie lokalnych szkół i domów dziecka, aktywny udział w życiu kulturalnym Piaseczna jako mecenasa kultury. - Wpłynęło to na kształtowanie korzystnego wizerunku naszej firmy, naszych towarów i usług oraz wzmocnienie więzi zawodowych, tak w samej firmie, jak i na zewnątrz - powiedział prezes Czerniejewski.

Firma samorządowa

Działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku, zatrudniającego 244 osoby, omówiła prokurent Stanisława Jakubowska. Firma spełnia normy nie tylko europejskie (ISO), ale i światowe (WHO), obsługuje 7,9 tyś. odbiorców oraz dysponuje 315 km sieci wodociągowej i 200 km kanalizacyjnej. Dba o wysoką jakość świadczonych usług oraz rozwój pracowników. W ramach ochrony środowiska modernizuje za pomocą pro-jejctu ISPA urządzenia oraz aktywnie uczestniczy w zespołach doradczych na rzecz miasta. Wspiera nie tylko lokalne szkoły, parafie i fundacje, ale pomaga tworzyć nowe miejsca pracy, wyposażając np. w sprzęt Zakład Robót Publicznych. Aktywni są zarząd, kadra inżynieryjno-techniczna oraz pracownicy spółki. - Konkretne korzyści ekonomiczne, jakie osiągnęliśmy, to zmniejszenie kosztów działalności spółki, oszczędna gospodarka zasobami wody ze źródeł nieodnawialnych, racjonalizacja zatrudnienia. Korzyści ekologiczne to efektywna ochrona wód i powietrza oraz gleby, uzyskanie standardów europejskich w ściekach. Przyrodnicze wykorzystanie odpadów, np. osadów pościekowych, oraz profesjonalna utylizacja pozostałych odpadów. Stąd informacje o naszej działalności w lokalnych mediach. Obecnie bierzemy udział w konkursie Polska Nagroda Jakości - dodała Stanisława Jakubowska.

Zbigniew Żakowski

Co to jest kodeks etyczny
Kodeks etyczny to niebędący prawem, ale spisany zbiór.zasad, których - zdaniem jego autorów - powinien przestrzegać rzetelny przedsiębiorca. Kodeksy są w firmach wdrażane nie na mocy ustawy czy jakiegokolwiek innego przepisu, ale w wyniku indywidualnej decyzji konkretnego przedsiębiorcy. Kodeksy nie są polską, lokalną, specyfiką, ale zjawiskiem ogólnoświatowym. Współczesnych podstaw „ruchu kodeksowego" można się doszukiwać w środowiskach akademickich uczelni zachodniej Europy i USA. Z początkiem lat 80. szkoły te kształciły przyszłych menedżerów, a ci przenosili zdobytą na studiach wiedzę z teorii do praktyki. Z czasem przełożono to na międzynarodowe programy, których celem jest kształtowanie postaw prospołecznych wśród przedsiębiorców. Bodaj najbardziej znaną inicjatywą jest zapoczątkowany przez ONZ ruch global compact. W Europie z kolei działa np. European Business Ethics Network (Europejska Sieć Etycznego Biznesu).

Źródło:

Gazeta Prawna, Jak buduje się reputację firmy, 14.04.05, s. 18
komentarzy:
1

Komentarze

(1)
Dodaj komentarz
05.05.2005
10:18:51
TANKKILLER
(05.05.2005 10:18:51)
szalenie jestem ciekawa na jakiej podstawie powstał artykuł. Pan Józef Czerniejewski od lat nie jest producentem biżuterii a jedynie jej sprzedawcą - np biżuteria firmy "YES". Co do etyki...Cóż, publiczne obiecywanie Kierownikowi Wydziału Inwestycji w Piasecznie- Urządu Gminy-- że go, cytuję " obesra i obsika " - warto poczytać lokalną prase szanowni Państwo. Nie pisze o detalach typu niepłacenie za nadgodziny, sprawy w Sądzie Grodzkim o wyrzucanie klientów ze sklepu itp itd. FAKTYCZNIE- PR TO POTĘGA
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin