.

Osoby z niepełnosprawnościami wciąż spotykają się z dyskryminacją i barierami architektonicznymi

dodano: 
25.05.2023
komentarzy: 
0

24 maja 2023 roku Fundacja Avalon opublikowała pierwszą część raportu z badań „Dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami”. Ich celem było nakreślenie obszarów, w których dochodzi do zjawiska dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Ponad 80 proc. badanych przyznaje, że przynajmniej w niewielkim stopniu ma poczucie przynależności do grupy dyskryminowanej ze względu na niepełnosprawność. 65 proc. respondentów wskazuje, że w takich placówkach jak szkoły, urzędy, szpitale czy zakłady pracy spotykają się z barierami architektonicznymi.

Respondenci zwracali również uwagę na kwestię niskiego poziomu obsługi, kiedy odwiedzają wspomniane placówki (59 proc.). Badani wskazywali m.in. na za małą empatię, kwestię zwracania się tylko do osoby towarzyszącej oraz traktowanie ich przez personel medyczny nieadekwatnie do wieku (40 proc.).

Twórcy raportu podkreślają, że brak dostępu do wielu budynków mocno utrudnia codzienne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj też: Fundacja Avalon chce walczyć z dyskryminacją osób z niepełnosprawnościami. Ruszyła kampania społeczna

Z badania wynika również, że prawie 50 proc. osób doświadczyło dyskryminujących zachowań kolegów i koleżanek na różnych etapach edukacji. Ankietowani wspominają sytuacje, gdy byli np. wykluczani przy organizacji wycieczek szkolnych.

Z kolei 53 proc. osób z niepełnosprawnościami doświadczyło w pracy braku odpowiedniego przygotowania przełożonych.

„Temat dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami jest bardzo szeroki i nie sposób wyczerpać go w jednym badaniu. Osoby z niepełnosprawnościami spotykają się z wieloma przejawami dyskryminacji na różnych polach. Takie doświadczenia często przyczyniają się do wycofywania się z życia, zamykania w domach lub gronie znajomych – najczęściej także doświadczających niepełnosprawności. To powoduje, że ludzie bez niepełnosprawności nie znają ich i w kontaktach bazują na stereotypach oraz uprzedzeniach, a przy projektowaniu usług, produktów, miejsc pracy czy przestrzeni o nich zapominają” – podsumowuje Katarzyna Szustak, zastępczyni kierowniczki działu komunikacji i promocji Fundacji Avalon.

Druga część raportu będzie dostępna w pierwszej połowie czerwca. (bs)

O badaniu:
Badanie zostało zrealizowane w okresie od kwietnia do maja 2023 roku przez Fundację Avalon metodą wywiadów on-line (CAWI) z użyciem programu Microsoft Forms. W ramach badania przeprowadzono 906 ankiet z osobami deklarującymi przynależność do grupy osób z niepełnosprawnościami. Kwestionariusz badawczy został przygotowany przez Fundację Avalon i zawierał 42 pytania – zamknięte oraz otwarte.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin