Polskim firmom z odpowiedzialnością jest do twarzy

dodano: 
18.03.2013
komentarzy: 
0

W międzynarodowych kor­poracjach CSR – zarówno na poziomie globalnym, jak i lo­kalnym –  stał się nieodłączną częścią biznesowej strategii firmy. W ostatnich la­tach ten trend widać także w Polsce – informuje Rzeczpospolita.

Jak czytamy w dzienniku, niemal każda ze znanych, dbających o swój wizerunek firm na świecie, obok rapor­tów finansowych publikuje dziś specjalne raporty CSR. Z analizy firmy dorad­czej KPMG wynika, że w 2011 r. już 95 proc. międzynarodowych korporacji mogło się pochwa­lić taką publikacją. Rok wcześniej –  83 proc. Według Anity Błaszczak z Rz nie powinno to dziwić, „bo duże spółki mają zarówno zagra­nicznych inwestorów, jak i kontrahentów, którzy pytają także o ich społeczną odpo­wiedzialność”. Pozytywne zmiany najlepiej obrazuje jej zdaniem kon­kurs na najlepsze polskie ra­porty społeczne, który od 2007 r. organizuje Forum Od­powiedzialnego Biznesu wraz z firmą doradczo-audytorską PwC. W ostatniej, piątej już edycji, rywalizowało 28 firm, podczas gdy na samym początku (1 edycja) startowało ich zaledwie 11. Jak zauważa autorka tekstu, firmy coraz chętniej chwalą się swoimi działaniami CSR – i to nie tylko przed jury konkursu. Spółka Danone opublikowała np. niedawno audiobook „CSR dla zabiega­nych” z krótszą, mobilną wer­sją swego raportu społeczne­go, który w ostatniej edycji konkursu zdobył nagrodę internautów. Wysłuchało go kilkaset osób – donosi dziennik.

Pol­ska Agencja Rozwoju Przed­siębiorczości przygotowała raport, zgodnie z którym polskie firmy za najważniejsze dla swego rozwoju, spośród sied­miu obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu, uznają re­lacje z konsumentami, pra­cownikami, oraz organizację pracy w firmie i uczciwe praktyki rynkowe. Mniej istot­ne okazały się kwestie praw człowieka, ochrona środowi­ska, czy zaangażowanie spo­łeczne. Czym najchętniej zajmują się firmy? Zazwyczaj an­gażują się w działania społecz­ne, biorą też na siebie rolę mecenasów kultury lub edukują. W tej ostatniej dziedzinie najaktywniejsze są banki, na czele z NBP, który m.in. prowadzi specjalny portal edukacji ekonomicznej i finan­suje dodatki ekonomiczne w prasie. W siłę rośnie także ostatnio wolontariat pracow­niczy, który łączy zaangażowa­nie pracowników z konkretną działalnością na rzecz lokal­nych środowisk. (es)

Źródło:

Rzeczpospolita, Odpowiedzialność przebija się do strategii polskich firm, Anita Błaszczak, 18.03.2013
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin