.

 

Rośnie zaangażowanie branży PR w działalność pro bono

dodano: 
10.08.2021
komentarzy: 
0

3500 godzin, 21 projektów – to liczby z najnowszego raportu Związku Firm Public Relations, podsumowującego zaangażowanie pro bono zrzeszonych agencji. Zwiększył się procent stałych partnerstw agencji z organizacjami pozarządowymi: stanowią one już 40 proc. zgłoszeń.

Jednym z powodów, dla których agencje angażują się w działania pro bono, jest poczucie sprawczości, budowanie tożsamości zawodowej i etosu branży PR – zwraca uwagę Hanna Waśko, CEO Big Picture, która w ZFPR odpowiada za promocję praktyk pro bono. „Kiedyś jeden z represjonowanych sędziów, dla mnie osobiście bohater, powiedział mi też, że dzięki temu, że z nim jesteśmy – wolontariusze, tłumacz, adwokat czy my, dający prostą obsługę prasową – wie, że nigdy nie jest sam. I to mu daje siłę, ta obecność, opieka – pozwala mu wchodzić na kolejne sprawy dyscyplinarne, stawać przed TSUE w obronie praw obywateli, iść do przodu. Jeśli moja godzina, dziesięć czy sto, mogą naprawdę pomóc takim osobom – wolontariuszom, nauczycielom, protestującym lekarzom czy liderom NGOs – ludziom, którzy walczą o prawa nas wszystkich, uważam, że mam obowiązek dać im ten swój czas. Tylko tyle i aż tyle możemy my, ludzie komunikacji i PR, zrobić. Informacja to koło zamachowe dla czynienia dobra, ta nasza cegiełka jest ważna” – dodaje Waśko.

Czytaj też: Po co agencje robią coś pro bono

Zestawienie opublikowane w sierpniu 2021 roku obejmuje okres ponad 12 miesięcy – od początku 2020 do wiosny 2021 roku.

Pierwszy raport ZFPR-u poświęcony działaniom pro bono obejmował aktywności z trzech lat (2016-2019) i opisywał 30 przykładowych projektów, których inwestycja czasowa szacowana była na ok. 10 tys. godzin. Nowe zestawienie pokazuje tendencję wzrostową, mimo trwającej pandemii COVID-19: związkowe firmy nie tylko nie osłabiły, ale wręcz zwiększyły intensywność działań społecznych.

Najczęściej podejmowane działania na rzecz NGOs to doradztwo komunikacyjne oraz media relations, a przy ponad połowie kampanii agencje odpowiadały także za social media. Ponadto, w kilkunastu przypadkach, w tym poufnych, agencje zajmowały się obszarem public affairs, monitoringiem legislacyjnym oraz zarządzaniem kryzysowym. W zakresie działań agencji często pojawiały się też relacje z influencerami czy wsparcie organizacyjno-eventowe.

Jak czytamy w badaniu, średnio na projekt poświęcono ok. 172 godziny. Najkrótsze projekty (najczęściej o charakterze consultingowym) pochłonęły ok. 30 godzin, a stałe współprace zajmują średnio 250 godzin rocznie. Największe inicjatywy to z kolei nawet do 400 godzin w roku.

„Podstawowym wnioskiem na temat zaangażowania pro bono w ramach agencji członkowskich ZFPR pozostaje fakt, iż znaczna większość indywidualnych PR-owców zainteresowanych projektami społecznymi już dziś wspiera wybrane organizacje i inicjatywy pozarządowe” – czytamy w badaniu. Okazuje się, że właściwie w każdej agencji są konsultanci, którzy wykonują społeczną pracę i wspierają potrzebujących swoją zawodową wiedzą i czasem. Z raportu wynika, że w przypadku 30 proc. firm należących do ZFPR-u jest to zinstytucjonalizowana polityka (całe agencje wspierają trzeci sektor w sposób zorganizowany, poświęcają mu czas za darmo w godzinach pracy).

Co istotne, raport – podobnie jak pierwsze zestawienie – nie prezentuje całej skali zjawiska, bo część agencji i inicjatyw nie została w nim ujęta m.in. ze względu na przykład na poufność (dotyczy to m.in. wsparcia kryzysowego dla NGOs, projektów monitoringu legislacyjnego i public affairs czy obrony osób publicznych przed hejtem, ochrony prywatności).

Jak czytamy w badaniu, tematami, w które PR-owcy najchętniej się angażowali, są przede wszystkim ochrona zdrowia i praw pacjenta, ochrona praw dzieci, a także tematyka praw kobiet i wyrównywanie szans na rynku pracy.

Wśród opisywanych projektów są m.in. działania Be Communications, które wspierało walkę z cukrzycą, niepłodnością oraz psychologicznymi skutkami pandemii. Agencja MSL realizowała projekt Fundacji K.I.D.S. „Zmieniajmy szpitale na dobre!” i poświęciła mu blisko 400 godzin w skali roku. D*fusion communication podjęło się z kolei promocji transplantologii. Procontent Communication było zaangażowane w tematykę ochrony praw dzieci, a konkretnie przeciwdziałania przemocy – agencja przez niemal dwa lata współpracy przeznaczyła ponad 360 godzin na projekt „Świat Przyjazny Dziecku”.

W 2021 roku pojawiły się także projekty poświęcone wyrównywaniu ról. Agencja 24/7Communication była autorem dwóch inicjatyw z tego zakresu: projektu mentoringowego „Dare IT” oraz konferencji „Kobiety w PR”. Cohn & Wolfe zaczęło natomiast współpracę z Fundacją Share the Care, która działa na rzecz równouprawnienia, partnerskiego modelu rodziny oraz zapobieganiu dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Agencja ta wsparła jeszcze dwa projekty – consultingowo Polski Alarm Smogowy (raport „Razem o Czyste Powietrze”), a także – nie po raz pierwszy – organizację pacjencką, tym razem Fundację Hospicjum Onkologiczne. Tematykę oswajania śmierci podjęło też 38 Content Communication, realizując autorskie projekty dla Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio.

W raporcie znalazły się także inicjatywy na rzecz standardów w przestrzeni medialnej i komunikacji – wśród nich był m.in. poradnik FleishmanHillard poświęcony temu, „jak mówić i pisać o grupach narażonych na dyskryminację”. Hill+Knowlton Strategies po raz kolejny zaangażowało się w walkę z mową nienawiści – wspólnie z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich agencja zrealizowała kampanię „Zgłoś.to”, poświęconą narażeniu dzieci na szkodliwe treści w internecie.

Lighthouse w trakcie pandemii pro bono wsparło strategicznie Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług w walce o ocalenie tysięcy miejsc pracy. W zestawieniu pojawiają się też oczywiście kampanie, w których agencje PR pomagały organizacjom pozarządowym w zbiórkach 1% lub innych środków dla potrzebujących – wymienić tu można m.in. projekt Budimex „Dom z serca – Budujemy dom dla Pani Magdy”, który wsparły agencje Procontet Communication oraz Grupa Komunikacja Plus. Grupa Komunikacja Plus po raz kolejny działała także na rzecz „Poland Business Run”. Big Picture wspierało natomiast zbiórki dla Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich i Fundacji Centaurus, a także organizacje prodemokratyczne, w tym roku przede wszystkim walczących o praworządność polskich sędziów.

„Wątek aktywnego zaangażowania PR-owców we wsparcie non profit ważnych kwestii społecznych towarzyszy branży od lat. Podobnie jak prawnicy, PR-owcy obecni są na co dzień pro bono w wielu inicjatywach i kampaniach, towarzysząc im od etapu planowania strategii komunikacji, przez prowadzenie biura prasowego i relacji z mediami czy organizację eventów, po działania takie jak pomoc w sytuacjach kryzysowych lub prowadzenie szkoleń z wystąpień publicznych” – czytamy w raporcie. W efekcie projekty dotyczące ważnych spraw zyskują większy rozgłos, a społecznicy częściej zabierają głos w mediach, co pozwala im na bardziej efektywną walkę w dobrej sprawie, docieranie do ludzi i zmienianie rzeczywistości.

„Wrażliwość i aktywność społeczna to cechy, które większość PR-owców po prostu ma, naturalnie – nikogo nie dziwi, że masa ludzi w branży angażuje się non profit. Tak mocny odzew instytucjonalny i formalne zaangażowanie agencji w promowanie pro bono, jako elementu trwałej strategii firmy, cieszy jednak szczególnie. Po pierwsze: jako konkretny wkład branży w budowanie lepszego, bardziej wrażliwego biznesu – takich postaw potrzebujemy w XXI wieku. Po drugie: cieszy mnie to po ludzku. Każdy case, każda historia tego, jak nasi ludzie, poświęcając 10, 50 czy 300 godzin, pomogli ratować pacjentów, dzieciaki czy seniorów, rozniecili ważną społecznie dyskusję, uratowali miejsca pracy lub stanęli w obronie pokrzywdzonych, przypomina mi, jaką nasz zawód ma moc” – komentuje Sebastian Stępak, CEO MSL, prezes Związku Firm PR. „Tak rozumiem prawdziwe public relations – jako relacje, zawsze etyczne i zawsze w dobrej sprawie” – dodaje.  

Projekty, które znalazły się w raporcie, zostały zrealizowane przez agencje pro bono, czyli bez billingu – czas pracowników poświęcony ich obsłudze został opłacony przez firmy.

Pełny raport można znaleźć na stronie. (mb)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin