.

 

Szymczak i Nowak komentują zarzuty Wprost

dodano: 
02.09.2009
komentarzy: 
3

Niedawno pisaliśmy, za magazynem Wprost, o tym, że Agnieszkę Chłoń-Domińczak podejrzewa się o faworyzowanie jednej z polskich agencji - Profili - przy przetargach organizowanych przez Ministerstwo Pracy. Dzisiaj Rafał Szymczak i Krzysztof Nowak, członkowie zarządu agencji Profile, odnoszą się do tekstu opublikowanego na łamach Wprost.

„Artykuł we Wprost »Pani Minister pomaga« zawiera szereg pomówień pod adresem Agnieszki Chłoń- Domińczak, byłej wiceminister pracy. Jednocześnie część z nich dotyczy naszej firmy. Autor nie wskazuje żadnych faktów, które mogłyby być podstawą do konkretnych zarzutów, jednak komentarze zawierają szereg insynuacji, stawiających Agnieszkę Chłoń-Domińczak, nas i inne jeszcze osoby w niekorzystnym świetle.

Autor zestawia fakty, na przykład takie, że pewne osoby się znają, i sugeruje bez żadnego uzasadnienia, że jest to jakiś „układ polityczno-biznesowy” służący wzajemnemu wspieraniu się. Trudno nam polemizować z tego typu insynuacjami. Możemy tylko powiedzieć, że nie jesteśmy częścią żadnego układu. Uczciwie wykonujemy naszą pracę. Raz wygrywamy przetargi, raz przegrywamy – raz my jesteśmy lepsi, innym razem lepszy jest ktoś inny. Jak każdy na rynku, mamy swoje kompetencje i swoje specjalizacje.

Nie zamierzamy prowadzić aktywnej kampanii w tej sprawie. Chcemy jedynie wyrazić żal, że w naszym dyskursie publicznym jest miejsce na tego typu publikacje. Trudno nam też nie wyrazić oburzenia z powodu ataku na Agnieszkę Chłoń-Domińczak, osobę powszechnie szanowaną dla swych kompetencji, uczciwości i rzetelności zawodowej.

Podajemy fakty, które związane są z tematami poruszonymi w artykule.

1. Umowy z Ministerstwem Pracy dotyczące badań - projekt z 2006 r. był wynikiem wygranego otwartego przetargu,

- dwa projekty z 2007 r. zgodnie z prawem nie podlegały trybowi przetargowemu, gdyż były to badania naukowe. Agnieszka Chłoń-Domińczak zresztą w tym czasie pracowała w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Projekty te łącznie z projektami realizowanymi w tym samym czasie przez CASE, IBnGR i Instytut Badań Strukturalnych wchodziły z zakres większego programu badawczego. Zostały one wybrane na podstawie zaproszenia do składania propozycji badawczych i negocjacji.

W projekty badawcze realizowane na rzecz MPiPS zaangażowani byli eksperci zarówno z UW (z Instytutu Socjologii i Wydziału Nauk Ekonomicznych), jak i SGH, w tym tak wybitne autorytety z dziedziny badań rynku pracy jak prof. Urszula Sztanderska i prof. Marek Góra. Badania terenowe ilościowe realizowało SMG/KRC i ARC Rynek i Opinia.

Opracowania wszystkich badań zostały opublikowane i są publicznie dostępne. Były one wykorzystywane do opracowywania rządowych programów polityki społecznej (np. nasze badanie „Kobiety w wieku okołoemerytalnym” było wykorzystane w przygotowywaniu programu 50+).

Od początku działalności Profile realizują projekty badawcze, zarówno o analityczne, jak i związane z przygotowaniem strategii, audytami komunikacyjnymi czy rozwiązywaniem różnego typu problemów społecznych i organizacyjnych.

Jako firma doradcza posiadająca zespół socjologów (Krzysztof Nowak jest doktorem i socjologii i byłym pracownikiem naukowym Instytutu Socjologii UW, był też współzałożycielem agencji badawczej SMG/KRC; w zespole pracuje kilka osób będących po socjologii lub naukach społecznych), ale też współpracująca z wieloma socjologami i psychologami społecznymi wielokrotnie projektowaliśmy i realizowaliśmy badania służące diagnozie problemów społecznych. Przykładowo zrealizowaliśmy duże programy badawcze w ramach następujących projektów:

- kampania reformy emerytalnej (ankiety, fokusy, wywiady, cykliczne sondaże) w latach 1997-1999r.,

- kampania informacyjna reformy ochrony zdrowia (ankiety, fokusy, wywiady z pacjentami i personelem medycznym, cykliczne sondaże) w latach 2000 - 2001 r.,

- program społeczny „Szkoła bez przemocy”: ogólnopolskie badania dotyczące skali i form przemocy w polskich szkołach na próbach uczniów, rodziców i nauczycieli, a od trzech lat - cykliczne audyty diagnozujące przemoc w szkołach uczestniczących w programie (2006 - 2009 r.),

- kampania dla UOKiK: ogólnopolskie badania postaw konsumenckich młodzieży (2005 r.),

W 2003-2004 r. przeprowadziliśmy ewaluację programu INICJATYWA (efektywność instrumentów rynku pracy związanych z restrukturyzacją górnictwa i hutnictwa) na rzecz PARP. Realizowaliśmy różnego typu badania diagnostyczne na rzecz m. in. BRE Banku, Reemtsmy, Eli Lilly, ZE PAK, BAT, UM Wrocław, Złotych Tarasów, GPW, NORDEA, KGHM, PGNiG, Danone i innych.

Część badań realizujemy sami (głównie są to badania jakościowe typu fokusy czy wywiady pogłębione, ale też badania ilościowe z wykorzystaniem narzędzi internetowych), część koordynujemy, opracowując narzędzia badawcze i zlecając ich terenową realizację instytutom badawczym (współpracujemy m.in. z CBOS, SMG/KRC czy ARC Rynek i Opinia).

2. Umowy dotyczące emerytur pomostowych: w obu przypadkach ze względu na wartość (poniżej 14.000 euro) nie stosowano procedur z ustawy o zamówieniach publicznych, jednak MPiPS przeprowadziło procedurę porównania cen. Profile przesłały oferty cenowe i według naszej wiedzy były to oferty najtańsze. Kwotę 57.000 brutto za formalnie czteromiesięczny (a de facto półroczny) kontrakt na obsługę komunikacyjną kluczowej reformy rządu trudno byłoby uznać za zawyżoną. Z zarzutem anonimowego pracownika ministerstwa, że projekty te mogłyby być zrealizowane „siłami ministerstwa”, trudno nam polemizować – możemy jedynie wskazać, że zwykle działy prasowe czy informacyjne są przygotowane do bieżącej obsługi instytucji, zaś przyjęte jest zatrudnianie zewnętrznej agencji do obsługi kampanii, a z tym mieliśmy wówczas do czynienia.

3. Michał Boni i Rafał Szymczak znają się od 1992 roku, gdy pierwszy był sekretarzem stanu, a drugi rzecznikiem prasowym w MPiPS. W 1997 roku wraz z trzema innymi osobami założyli firmę Profile-Dialog. Obaj sprzedali swoje udziały w 2006 roku (czyli ponad rok przed wejściem Michała Boniego do rządu).

4. Nagroda im Andrzeja Bączkowskiego jest przyznawana od 12 lat przez osiemnastoosobową dziś Kapitułę, w której skład wchodzą – o czym autor tekstu we Wprost nie poinformował – m.in. Anna Dymna, Anna Streżyńska, Halina Wasilewska-Trenkner, Leszek Miller, Jerzy Kropiwnicki, Piotr Pawłowski, Bogdan Zdrojewski. Ani Zarząd Fundacji (w którym przez rok zasiadał przez rok mąż Agnieszki Chłoń-Domińczak), ani jej Rada (gdzie zasiada Rafał Szymczak) nie mają żadnego wpływu na decyzje Kapituły. Michał Boni nie „zasiada we władzach” Fundacji, lecz również jest członkiem Kapituły Nagrody. Pracę we władzach Fundacji zarówno Damian Domińczak, jak Rafał Szymczak wykonywali społecznie.”

Krzysztof Nowak i Rafał Szymczak

komentarzy:
3

Komentarze

(3)
Dodaj komentarz
05.09.2009
10:31:48
ze środka
(05.09.2009 10:31:48)
Jest jeszcze gorzej nić pisze WPROST i wszyscy to wiemy. Dość tego ściemniania!
02.09.2009
11:33:30
ja
(02.09.2009 11:33:30)
Chłopaki, trzymajcie się! Wprost chce mieć swoje "Niezgoda gate". Tylko, że robią to maksymalnie nieprofesjonalnie opierając się na insynuacjach. A Trochimiuk, zamiast wspierać swoich, to bez zastanowienia kometuje, przynosząc szkodę środowisku. Pan Żenada!
02.09.2009
11:22:39
Seb
(02.09.2009 11:22:39)
Bardzo się cieszę, że panowie z Profili się ustosunkowali do zarzutów. Powinno to pokazać innym, że niektóre agencje takie oskarżenia traktują niezwykle poważnie, niektóre niestety nie...
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin