VI Konferencja Nienieodpowiedzialni już za nami

dodano: 
13.11.2018
komentarzy: 
0

7 listopada 2018 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbyła się VI Konferencja Nienieopowiedzialni, która była poświęcona odpowiedzialności, jej roli w biznesie i życiu społecznym. W wydarzeniu wzięło udział 430 osób.

Podczas tegorocznej edycji eksperci ze świata biznesu i nauki próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania, czy zachłanność jest źródłem nieodpowiedzialności oraz jak odróżnić, co jest kłamstwem, a co prawdą.

W ramach wydarzenia zorganizowano m.in. debatę w stylu oksfordzkim, poświęconą tematowi „kłamstwa jako najskuteczniejszego narzędzia sprzedaży”, podczas której wypowiadały się dwie strony: za i przeciw podobnym taktykom. Debatę poprzedzono głosowaniem, w którym 34 proc. uczestników zgodziło się z tą tezą. Debatę poprowadził Grzegorz Nawrocki. W dyskusji udział wzięli m.in. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, socjolog dr Tomasz Sobierajski, dr Małgorzata Bonikowska, politolog, prezes ośrodka THINKTANK, oraz Przemek Gdański,  prezes zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Dr Bonikowska zaproponowała, aby słowo „kłamstwo” zamienić na „prawdę hybrydową”, bo jak argumentowała, pragniemy przekazywać jedynie część wiedzy, z pominięciem niektórych szczegółów. Według dyskutujących konsumenci chcą być okłamywani, ale się do tego nie przyznają. „Weźmy przykład dwóch banków – gdyby jeden z nich mówił: kliencie jesteś wyjątkowy, a drugi: kliencie, jesteś jednym z sześciu milionów, większość z nas wybrałaby pierwszy bank, nawet wiedząc, że i tak będzie jednym z sześciu milionów. Chcemy się czuć wyjątkowo” – powiedziała Agnieszka Wachnicka, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

Osoby, które sprzeciwiały się podobnemu podejściu, tłumaczyły, że kłamstwo może być skutecznym narzędziem sprzedaży, ale tylko na krótką metę, ponieważ w biznesie liczą się długotrwałe relacje z klientem oparte na wiarygodności. Dodali także, że klient, który dowie się o oszustwie, nie tylko zerwie współpracę, ale także przekaże opinię innym osobom.

„Wyobraźcie sobie sytuację – jest rodzina Neandertalczyków. Jeden z nich mówi do drugiego: tam jest mamut, spokojny jak baranek, wyjdziesz, rzucisz w niego kamieniem i sukces gwarantowany. Gdyby rzeczywiście kłamstwo było najskuteczniejszym narzędziem i spajało społeczeństwo, żadnego z nas nie byłoby na tej sali” – mówił Krzysztof Kwiatkowski.

Pojawiło się stwierdzenie, które sformułował Przemek Gdański, że „ekonomiczne kłamstwo jest nieopłacalne”. „Na dłuższą metę uczciwa, pokorna sprzedaż jest dużo bardziej uzasadniona pod względem etycznym i ekonomicznym” - mówił.

Po debacie powtórzono głosowanie. Za drugim razem za tezą jakoby kłamstwo było najskuteczniejszym narzędziem sprzedaży opowiedziało się 36 proc. głosujących, przeciw 64 proc.

Źródło: Nienieodpowiedzialni

Podczas konferencji zaprezentowano również wyniki badania przeprowadzonego dla Nienieodpowiedzialnych przez butik badawczy Maison&Partners „Chciwy, zachłanny czy zagubiony?”. Jego wyniki przedstawiła prof. Dominika Maison. Respondenci zostali zapytani, jakimi konsumentami są oni sami. 45 proc. odpowiedziało, że są rozsądni, 36 proc. uważa, że ma kontrolę nad swoimi decyzjami zakupowymi, a 1/3 twierdzi, że jest odpowiedzialna lub oszczędna. 13 proc. pytanych przyznało, że „potrafi w tej kwestii zaszaleć”, a 7 proc. uważa siebie za konsumenta impulsywnego, jedynie 2 proc. odpowiedziało, że są w tej kwestii zachłanni.

Inaczej procentowo wyglądały odpowiedzi na pytanie, jakimi zdaniem respondentów konsumentami są Polacy. 29 proc. badanych uważa, że ich rodacy są rozrzutni, 26 proc., że zachłanni, a 12 proc. uznało, że polscy konsumenci są rozsądni.

W dalszej części Konferencji Nienieodpowiedzialni odbyły się spotkania m.in.z prof. Andrzejem Falkowskim, który tłumaczył, że informowanie konsumentów o wszelkich opłatach związanych z zakupem produktu finansowego wpływa na wzrost zaufania do firmy, oraz Zuzanną Skajską, która uznała, że w niedługim czasie fintechy mogą zastąpić pośredników i zamiast posiadać, konsumenci będą woleli się dzielić, a produkty zostaną zastąpione projektami internetowymi, które każdy będzie mógł wydrukować na drukarce 3D.

Kolejni prelegenci skupili się w głównej mierze na odpowiedzialności – prof. Przemysław Czapliński przedstawił historię słowa „odpowiedzialność” oraz konteksty, w jakich jest ono obecnie używane. Prof. Dariusz Doliński natomiast opowiedział o odpowiedzialności w kontekście Eksperymentu Milgrama. Okazuje się, że jeżeli nasza rola polega na pośredniczeniu w wykonywaniu jakiegoś zadania, to czujemy się zwolnieni z odpowiedzialności za nasze czyny, co jest szczególnie niebezpieczne, jeśli wykonujemy polecenia wydawane przez autorytety deontyczne, czyli nieoparte na kompetencjach, a na samej władzy. Prof. Olaf Żylicz przedstawił mechanizmy oraz cechy, jakie charakteryzują tego typu fałszywe autorytety.

Na koniec VI Konferencji Nienieopowiedzialnych głos zabrał ks. Adam Boniecki, który uznał, że w człowieku istnieje mechanizm rosnących potrzeb, który jest także motorem napędzającym postęp, powodem nieumiarkowania jest natomiast pragnienie szczęścia.

Źródło: Nienieodpowiedzialni

PRoto.pl było patronem medialnym wydarzenia. (pm)

Źródło:

zdjęcie główne: Nienieodpowiedzialni
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin