.

86 proc. agencji nie planuje dalszych zwolnień. Wyniki badania ZFPR-u o sytuacji branży w czasie pandemii

dodano: 
31.07.2020
komentarzy: 
0

30 lipca 2020 roku Związek Firm Public Realtions opublikował raport „PR 2020”. Znalazł się w nim ranking firm public relations według fee income za 2019 rok, a także analiza kondycji branży w czasie pandemii koronawirusa i prognozy ekspertów o przyszłości rynku. Jak czytamy w raporcie, choć koronakryzys dotknął wszystkie agencje, to najbardziej ucierpiały przez niego mniejsze firmy (zatrudniające do 20 osób) – częściej doszło w nich do redukcji etatów, odnotowano spadek przychodów czy stracono klientów.

Z badania ZFPR-u wynika, że największe spadki przychodów odnotowały najmniejsze agencje – w co piątej (18 proc.) o powyżej 50 proc. W przypadku średnich firm (zatrudniających od 21 do 45 osób) sytuacja wygląda lepiej – 38 proc. ankietowanych z tej grupy wskazało, że przychody spadły o 10-25 proc. W porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim, w drugim kwartale 2020 roku co dziesiąty podmiot prognozuje utratę przychodów o ponad 50 proc., z kolei co czwarty – strat nie spodziewa się wcale.

wykres

Źródło: zfpr.pl

Przedstawiono też dane dotyczące utraty klientów lub ograniczenia zakresu współpracy z nimi. Okazuje się, że najgorszy pod tym względem był maj – jako najbardziej kryzysowy miesiąc wskazało go 38 proc. badanych. Najczęściej (63 proc.) respondenci stracili w maju 10-25 proc. obsługiwanych budżetów komunikacyjnych. ZFPR zwraca jednak uwagę, że agencje patrzą w przyszłość z optymizmem – 71 proc. ankietowanych uważało, że w czerwcu 2020 roku nie dotkną ich już redukcje klientów; w przypadku małych firm było to 64 proc. Połowa badanych agencji szacuje, że całościowo w okresie pandemii straci do 10 proc. stałych umów.

Firmy zapytano także o prognozy strat wpływów z powodu COVID-19. Ponad dwie trzecie badanych nie przewiduje tego rodzaju trudności, a finansowe skutki koronawirusa odczuwa co piąta pytana agencja. Również w tym przypadku ZFPR zauważa optymizm respondentów – 80 proc. z nich nie spodziewa się utraty płynności finansowej (problem z utrzymaniem się zgłasza jedynie 5 proc. ankietowanych). Jak czytamy, porównując wyniki ankiet przeprowadzanych przez całą wiosnę (marzec-czerwiec), można stwierdzić, że pozytywne podejście w tym temacie rosło z miesiąca na miesiąc (w marcu 2020 roku odpowiedź tę wskazywało 65 proc. badanych, a w czerwcu – 80 proc.). Autorzy zwracają też uwagę, że od maja do czerwca nieznacznie wzrósł odsetek agencji, których przychody pozostały bez zmian (maj – 12 proc., czerwiec – 24 proc.).

wykres

Źródło: zfpr.pl

Respondenci pytani byli również o redukcję etatów. Zwolnienia pojawiły się w 38 proc. agencji – ZFPR zaznacza jednak, że w większości (62 proc.) było nie więcej niż 10 proc. pracowników. 86 proc. badanych firm wskazało także, że nie planuje dalszych zwolnień w związku z pandemią.

Obniżenie wynagrodzeń miało miejsce w prawie 30 proc. firm z branży – w tylu z nich zmieniono zespołowi wymiar pracy. Z kolei w co dziesiątej agencji pracodawca zmienił pracownikom formę zatrudnienia.

Czytaj także: 40 proc. PR-owców boi się utraty pracy w związku z koronakryzysem. Wyniki ankiety PRoto.pl

Agencje spytano także o ich przewidywania dotyczące powrotu branży do stanu sprzed pandemii. Okazuje się, że zdania są podzielone – po 38 proc. firm uważa, że będzie to początek lub połowa 2021 roku; co piąty badany wskazywał z kolei, że będzie to już moment po tegorocznych wakacjach. Autorzy raportu zaznaczają, że w tym przypadku nastawienie zmieniło się negatywnie – w marcu tego roku aż 43 proc. ankietowanych uważało, że sytuacja wróci do normy jesienią 2020 roku.

wykres

Źródło: zfpr.pl

ZFPR opublikował  też swoje przywidywania dotyczące sytuacji branży w 2021. Czytamy, że z badania przeprowadzonego przez związek w lipcu wynika, że większość (70 proc.) osób zarządzających agencjami należącymi do ZFPR-u dobrze ocenia perspektywy na przyszłość swoich firm. „Nie wiemy oczywiście, jak dalej będzie rozwijała się epidemia COVID-19, a co za tym idzie, jaka będzie sytuacja w polskiej gospodarce. Jednak optymistyczne perspektywy zawarte w naszym badaniu pozwalają sądzić, że branża public relations z kryzysu podniesie się szybko i już w 2021 roku wróci na drogę rozwoju” – piszą autorzy.

Zdaniem ZFPR-u w 2021 roku nie zniknie popyt na profesjonalną komunikację. Czytamy, że czołowe przedstawicielki i przedstawiciele branży przekazywali, że klienci już w 2020 roku wykazywali większą chęć do długofalowej współpracy, polegającej na opracowaniu polityki informacyjnej firmy, wprowadzeniu narzędzi komunikacji zewnętrznej czy antykryzysowej. Autorzy raportu oceniają, że takich zleceń będzie przybywać w przyszłym roku ze względu na niepewność sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie.

Czytamy także, że w 2021 roku spodziewać się można dalszego wzrostu zainteresowania klientów digitalem – zwłaszcza przez fakt, że eventy, targi czy konferencje mogą nadal być objęte obostrzeniami sanitarnymi. Związek zwraca też uwagę, że konieczność pracy zdalnej będzie wymagała od klientów większej biegłości w prowadzeniu komunikacji wewnętrznej online.

Kolejnym elementem, jaki ważny będzie w roku 2021, będzie elastyczność w planowaniu. Związek ma to przede wszystkim z prawdopodobną drugą falą pandemii, która będzie wpływać na sytuację rynkową. „Top management stanie przed nie lada wyzwaniem w ocenach tego, z jakimi wynikami zakończy się rok 2021. Być może konieczne będzie planowanie nie na rok, ale na pół roku do przodu? Lub na kwartał? Planowanie nie będzie proste (choć przyznajmy uczciwie, przed pandemią też takie nie było), ponieważ doszły czynniki zależne w bardzo małym stopniu od człowieka, jego wkładu pracy i otoczenia rynkowego, w jakim funkcjonował” – wyjaśnia ZFPR.

Związek opisuje też zmianę definicji kryzysu – doświadczenia wcześniejszego roku 2020 nauczą branżę, że to, co kiedyś media nazywały kryzysem, w roku 2021 już nim nie będzie.

Pełny raport można znaleźć na stronie.

O badaniu:

Badanie przeprowadzono w okresie marzec-czerwiec 2020 roku wśród agencji należących do ZFPR.

(ak)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin