.

Związek Firm PR dołączył do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

dodano: 
15.04.2020
komentarzy: 
0

Związek Firm Public Relations poinformował o przystąpieniu do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Misją tej organizacji jest „eliminowanie nieetycznego i nieuczciwego przekazu reklamowego oraz promowanie najwyższych standardów komunikacji poprzez upowszechnianie Kodeksu Etyki Reklamy oraz nadzór nad przestrzeganiem jego zapisów”.

ZFPR realizuje w ten sposób przyjętą politykę spójności, która zakłada promowanie profesjonalnych standardów public relations we wszystkich środowiskach związanych z branżą PR. To kolejny krok w tym kierunku – po przyjęciu we wrześniu 2019 roku Kodeksu Etyki PR i w lutym 2020 Kodeksu Dobrych Praktyk – wyjaśnia związek. Działania ZFPR mają na celu stworzenie możliwie szerokiej platformy współpracy między podmiotami, które chcą promować i przestrzegać dobrych praktyk w relacjach biznesowych ze swymi interesariuszami.

„Jako organizacja reprezentująca profesjonalną praktykę public relations poszukiwaliśmy możliwości jeszcze większego zbliżenia ze środowiskiem naszych klientów i z szerzej pojmowaną branżą komunikacji marketingowej. Rada Reklamy otwiera przed nami taką perspektywę. Liczymy na szczery i otwarty dialog na temat kształtowania etycznych standardów i reguł fair play w naszych wzajemnych relacjach” – komentuje Adam Jarosz, prezes ZFPR.

„ZFPR, będąc największą w Polsce branżową organizacją zrzeszającą agencje i firmy doradcze z rynku PR, wnosi do Rady wzmocnienie organizacyjne oraz kompetencyjne. Dopełni nasze forum i inicjatywy o głos bardzo ważnej branży związanej z komunikacją marketingową, jaką bez wątpienia jest public relations” – mówi Agnieszka Kępińska-Sadowska, prezes Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. „W podejściu ZFPR do kwestii etyki cieszy nas zarówno duża waga, jaką branża przykłada do tego aspektu działalności, jak i nowe perspektywy, które mogą wnieść jej eksperci – np. w obszarze dobrych praktyk współpracy z liderami opinii, przedstawicielami mediów, odpowiedzialności za rzetelność i transparentność informacji” – dodaje.  

Jak podaje ZFPR, decyzja o dołączeniu do Rady Reklamy zapadła podczas walnego zgromadzenia, które odbyło się 27 lutego 2020 roku. ZFPR przystępuje do organizacji na prawach członka zwyczajnego. (mb)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin