.

Głęboki oddech

dodano: 
21.06.2006

Rodzaj:

case'y agencji

Firma:

On Board PR

Nazwa kampanii
Głęboki Oddech

Firma
On Board Public Relations

Opis programu
„Głęboki Oddech” to program edukacyjny, który ma uświadomić społeczeństwu zagrożenie, którym jest Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP). O istnieniu choroby, która każdego roku zabija ponad 3 mln ludzi na całym świecie wie zaledwie 6% Polaków. Odpowiedzią na ten problem jest kampania edukacyjna zainicjowana przez Polskie Towarzystwo Chorób Płuc we współpracy z firmą farmaceutyczną Adamed. Polskie Towarzystwo Chorób Płuc jest organizacją non-profit zrzeszającą lekarzy specjalizujących się w chorobach płucnych. Program „Głęboki Oddech” został zainicjowany przez Towarzystwo i jest realizowany przez firmę On Board Public Relations. Partnerem programu, wspierającym jego realizację jest polska firma farmaceutyczna Adamed. Program obejmuje działania edukacyjne i bezpłatne badania profilaktyczne w całej Polsce.

Problem
Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) to jedna z najpoważniejszych chorób płuc. Wg danych WHO, corocznie umiera z jej powodu 3.000.000 ludzi na całym świecie. Jednocześnie bardzo niewielu mieszkańców Polski wie o jej istnieniu i podejmuje jakiekolwiek działania, które mogą ich przed nią ustrzec.
Impulsem do podjęcia działań edukacyjnych było badanie opinii społecznej przeprowadzone w kwietniu 2004 r. przez TNS. Wg uzyskanych danych:
- 94% Polaków nie zna terminu Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc,
- 67% Polaków nie wie, że POChP jest chorobą śmiertelną,
- 80% Polaków nie ma pojęcia, jakie działania należy przedsięwziąć w przypadku zagrożenia chorobą POChP.
Największe przeszkody według Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w walce z POChP to:
- niski poziom świadomości Polaków na temat choroby POChP potwierdzony badaniami opinii społecznej,
- trudny dostęp do badań spirometrycznych

Cele
- uświadomienie społeczeństwa na temat istnienia POChP i zagrożeń związanych z tą chorobą.
- stworzenie możliwości przeprowadzenia bezpłatnych badań spirometrycznych i uzyskania porad lekarza specjalisty.

Strategia

Przyjęte założenia strategii działań:
- Podjęcie działań edukacyjnych opartych na ścisłej współpracy z mediami i przygotowywaniu z pomocą ekspertów Towarzystwa Chorób Płuc materiałów popularyzatorskich na temat POChP. Wskazywanie w przekazach roli wczesnej diagnostyki i zagrożeń związanych z chorobą.
- Zainicjowanie przy wsparciu partnerów programu cyklu bezpłatnych badań diagnostycznych w mniejszych ośrodkach, ułatwienie dostępu do nich możliwie dużej części mieszkańców Polski. Realizacja Program jest realizowany przy dużym zaangażowaniu mediów, które wspierają go od strony informacyjnej. Wśród patronów medialnych są m.in. tygodnik Wprost i Pani Domu. Nawiązano również współpracę z organizacjami zrzeszającymi pacjentów – m.in. Stowarzyszeniem Osób Chorych na POCH. - „Oddech”.

Bezpłatne badania diagnostyczne w całej Polsce
Na terenie całej Polski organizowane są bezpłatne badania profilaktyczne. Badanie trwa około 5 minut, jest całkowicie bezbolesne i polega na wykonywaniu głębokich oddechów do małego aparatu – spirometru. Specjaliści programu odwiedzili już miasta i mniejsze ośrodki na terenie całej Polski, organizując badania także w miejscach nie kojarzących się z pomocą medyczną (w lato w miejscowościach nadmorskich, np. na molo). Łączna liczba przebadanych osób to prawie 50.000. Badania są organizowane przy zaangażowaniu lokalnych mediów i ośrodków zdrowia.

Pierwszy poradnik edukacyjny o POChP
Każdy, kto chciałby dowiedzieć się więcej na temat tej choroby może otrzymać bezpłatny poradnik edukacyjny wydany w ramach programu. W pierwszych miesiącach kampanii poradnik trafił do rąk ponad 10.000 osób. Poradnik można otrzymać podczas bezpłatnych badań w miastach w całej Polsce, jest też dystrybuowany przez media. Istnieje również możliwość zamówienia go przez Internet i infolinię.

Umożliwienie bezpośredniego kontaktu z ekspertami – infolinia, www
Żeby umożliwić osobom zainteresowanym problemem POChP bezpośrednie dotarcie do ekspertów i zasięgnięcie informacji na temat bezpłatnych badań, uruchomiono bezpłatną telefoniczną infolinię oraz stronę internetową www.glebokioddech.pl.

Praca biura prasowego
Wszystkie działania były wsparte intensywnymi działaniami biura prasowego. Oprócz informacji prasowych i organizacji spotkań warsztatowych z mediami dotyczących kolejnych działań, przygotowywano też materiały dla mediów elektronicznych – np. cykl audycji radiowych na temat choroby przekazany ok. 80 radiowym rozgłośniom lokalnym w całej Polsce.

Wyniki
- Dotarcie do ponad 20 mln Polaków z informacjami na temat choroby.
- Ponad 500 publikacji w mediach ogólnopolskich i regionalnych poruszających temat choroby i opisujących sposoby diagnostyki i leczenia.
- Duże zainteresowanie dziennikarzy tematem i ich zaangażowanie we wsparcie programu. Tylko w 2005 r. 15 regionalnych i ogólnopolskich oddziałów TVP wyemitowało programy dotyczące POChP i Programu „Głęboki Oddech”, a 48 regionalnych i ogólnopolskich stacji radiowych przygotowało programy dotyczące problematyki POChP i Programu „Głęboki Oddech”.
- Dotarcie do prawie 50.000 Polaków z bezpośrednią pomocą przez serię bezpłatnych badań. Popularyzacja wiedzy na temat choroby i badań spirometrycznych – najprostszej metody diagnostycznej POChP.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin