Cykle

CSR

Możliwość tworzenia relacji z interesariuszami (...) wymaga komunikowania się z nimi. PR i zarządzanie relacjami z interesariuszami są nierozerwalnie połączone...

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 od 1 stycznia 2017 roku wszystkie organizacje zatrudniające powyżej 500 pracowników są zobowiązane do opracowania skonsolidowanego oświadczenia...

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin