.

Raport wizerunkowy o branży PR - grudzień 2009

dodano: 
13.01.2010

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

Znowu głośniej o lobbingu
Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branży PR mediach w grudniu 2009 roku.

Spostrzeżenia:

• W grudniu 2009 roku w prasie ogólnopolskiej oraz stacjach telewizyjnych i radiowych, w tym tych o zasięgu regionalnym, ukazało się 260 publikacji związanych z PR-em. To prawie tyle samo publikacji co w listopadzie 2009 roku (259) i o 34 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2008 roku.

• W opisywanym miesiącu, najczęściej poruszanym tematem był PR polityczny, o którym pisano 75 razy. Media chętnie zajmowały się również tematem lobbingu (48) i PR-u Polski (56). Rzadziej natomiast poruszano temat branży PR, bo tylko 21 razy.

• Analiza zakwalifikowanych publikacji wykazała, że zdecydowana większość grudniowych przekazów (225) o branży PR miała wydźwięk neutralny, ale aż 29 materiałów było nacechowanych negatywnie, a tylko 6 - pozytywnie. Najwięcej materiałów negatywnych pochodziło z telewizji (15).

• W grudniu 131 razy cytowano i 8 razy wzmiankowano osoby w kontekście public relations. Natomiast nazwy firm, instytucji i agencji w analizowanych publikacjach były przytaczane 90 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji.

• W opisywanym miesiącu ekspertem najczęściej proszonymi o komentarz PR-owski był Eryk Mistewicz, których cytowano 13 razy. Drugie miejsce zajął dr Wojciech Jabłoński(6), a trzecie Wiesław Gałązka (5) i Kinga Kubiak (5).

• Osobą, która najczęściej wzmiankowano w kontekście PR-u był Jacek Prześluga, jego nazwisko wymieniono w mediach 3 razy.

• Wśród najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR-u agencji w grudniu pierwsze miejsce zajęła firma Ciszewski PR, którą wymieniono 3 razy.

• Najczęściej przytaczaną w temacie PR-u organizacją/ instytucją/ firmą, było PRoto (7), a następnie POT (4).

Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2007 – grudzień 2009 r.

Wykres 1 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2007 – grudzień 2009).


Wykres 2. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji


Tabela 1. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PR


Tabela 2. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR firmy, organizacje, instytucje


Wykres 3. Media publikujące informacje o PR


Wykres 4. Profil i częstotliwość mediów informujących o PROpis publikacji:

Kłopoty z Palikotem
W grudniu media chętnie poruszały temat przygotowań poszczególnych partii politycznych i ich kandydatów do tegorocznych wyborów prezydenckich. Duże zainteresowanie, szczególnie Gazety Wyborczej i Superstacji, wzbudziła komisja sejmowa pod przewodnictwem Janusza Palikota, jej związki z lobbystami i plany tego polityka co do stanowiska premiera. Dziennikarze Gazety Wyborczej podkreślali, że omawiana komisja proponuje lobbystom, by to oni pisali projekty ustaw. Grażyna Kopińska z Fundacji Batorego zaznaczała, że takie projekty powinni pisać posłowie z sejmowymi ekspertami. „Jeśli jedna z grup interesu przynosi komisji gotowy projekt, może to prowadzić do patologii” – przyznała ekspertka.

Miasta nie rezygnują z promocji
Tradycyjnie już, sporo informacji dotyczyło promocji miast. W grudniu mogliśmy dowiedzieć się o promocyjnych działaniach Szczecina, Katowic, Łodzi i Rzeszowa. Gazety donosiły także o paryskiej kampanii Podkarpacia, niemieckiej kampanii Śląska oraz próbach otworzenia Domu Polski Wschodniej w Brukseli.

Opis:

• W grudniu 2009 roku, w mediach ogólnopolskich, opublikowano 260 materiałów dotyczących branży public relations 99 z nich, to przekazy z telewizji i radia (odpowiednio: 74 i 25), pozostałe 161 to teksty z prasy.

• Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską liderem okazał się dziennik Polska (36). Na drugim miejscu uplasował się Polsat News (24), a następnie dziennik Rzeczpospolita (21).

• W grudniu na pierwszym miejscu wśród informacji medialnych związanych z PR-em znalazł się PR polityczny – zagadnieniu temu poświęcono 75 publikacji. Większość z nich (72) była nacechowana neutralnie i wszystkie pochodzą z mediów ogólnoinformacyjnych.

• W październiku najczęściej temat branży PR pojawiał się w ogólnopolskich dziennikach (101).

Metodologia badania

Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów prasowych jedynie o zasięgu ogólnopolskim oraz stacji telewizyjnych i radiowych w tym także o zasięgu regionalnym, aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości,
- traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR,
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad),
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane i wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR

Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.

Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin