.

Raport wizerunkowy o branży PR - listopad 2007

dodano: 
12.12.2007

Autor:

PRoto
komentarzy: 
0

Rekordowy miesiąc PR-u w mediach

Na podstawie analizy publikacji przygotowano raport wizerunkowy o branży PR, przedstawiający jej obraz w mediach w listopadzie 2007 roku.

Spostrzeżenia:
• W listopadzie 2007 roku ukazało się 210 publikacji związanych z PR, jest to rekordowy miesiąc, ponieważ nigdy w historii raportu (przygotowywanego od września 2004 roku) media niebranżowe nie zamieściły się aż tylu materiałów o tej tematyce.
• W opisywanym miesiącu najczęściej poruszanym tematem był PR Polski – w zestawieniu znajdują się 104 publikacje o tej tematyce. W listopadowym raporcie wyszczególniono dwa nowe tematy, które często pojawiały się w przekazach medialnych: relacje inwestorskie i temat nieudanej współpracy krakowskiej Straży Miejskiej z agencją Event Factory. Firma ta jednocześnie znalazła się wśród najczęściej wzmiankowanych w listopadzie agencji. Co ciekawe, temat CSR-u, bardzo popularny w poprzednich miesiącach, został w listopadzie poruszony zaledwie dwa razy.
• Z analizy 210 publikacji wynika, że większość (156) listopadowych przekazów o branży PR miała wydźwięk neutralny, 21 materiałów było pozytywnych, a 33 publikacje miały charakter negatywny.
• W listopadzie 77 razy cytowano i 31 razy wzmiankowano osoby w kontekście public relations. Natomiast firmy, instytucje i agencje wzmiankowano w analizowanych publikacjach 67 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji, dlatego ich liczba jest inna niż suma publikacji dotyczących branży PR.
• Trzy najczęściej cytowane osoby w listopadzie to: Piotr Czarnowski, Adam Łaszyn i Mateusz Zmyślony, w mediach powoływano się na każdego z nich po trzy razy. Wśród osób najczęściej wzmiankowanych w kontekście PR-u znalazła się Agnieszka Liszka, rzeczniczka nowego rządu, o której wspominano 9 razy. • Wśród najczęściej cytowanych/wzmiankowanych w kontekście PR-u agencji zwyciężyła Grupa Eskadra PR, która była wzmiankowana cztery razy i wyprzedziła Event Factory, Liberty Group oraz ITBC Communication - wszystkie wzmiankowane po trzy razy. Wśród firm i instytucji najczęściej wymieniano Polską Organizację Turystyczną (siedem razy), PAIiIZ i ZFPR – po cztery razy.

Opis:
• W listopadzie 2007 roku opublikowano 210 artykułów dotyczących branży public relations. 22 z nich to materiały z radia i telewizji, pozostałe - to publikacje prasowe.
• Wśród mediów najczęściej poruszających tematykę PR-owską na pierwszym miejscu znalazła się ponownie Gazeta Wyborcza, która na łamach swojego ogólnopolskiego wydania oraz dodatków regionalnych opublikowała 38 artykułów związanych tematycznie z branżą PR.
• W listopadzie informacje w mediach związane z PR-em zdominował temat PR-u Polski – zagadnieniu temu poświęcono aż 104 materiały.
• Większość publikacji pochodzi z mediów informacyjnych.
• Prawie równo rozłożył się podział na media regionalne i ogólnopolskie, które w swoich publikacjach odnosiły się do tematyki PR – tych pierwszych było 104, a drugich – 106.
• Zdecydowanie najczęściej o branży public relations w listopadzie 2007 pisały dzienniki – pochodzi z nich aż 160 publikacji.

• Informacje i wykresy uzyskane na podstawie analizy:

Wykres 1. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji


Tabela 1. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PR


Tabela 2. Najczęściej wzmiankowane firmy, organizacje, instytucje


Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR agencje public relations


Wykres 2. Media publikujące informacje o PR


Wykres 3. Zasięg publikacji o PR


Wykres 4. Profil i częstotliwość mediów informujących o PR Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 2005 – listopad 2007 r.


Wykres 5 – Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 2005 – listopad 2007).


Opis publikacji:

Kiepski PR Polski
Takim zdaniem można podsumować większość listopadowych publikacji poruszających tę tematykę. O wizerunku Polski mówił ponownie Wally Olins m.in. w dzienniku Polska: „Dużo powiedziano na temat pogarszania się wizerunku Polski za granicą. Nie sądzę jednak, by zjawisko to miało tak dramatyczny przebieg, jak sądzi wielu komentatorów”. Zdaniem eksperta nie można jednoznacznie powiedzieć, że wizerunek Polski jest zły. „Odnośnie kultury, sportu, gospodarki i całego szeregu innych dziedzin wizerunek Polski pozostał znakomity”, ale uległ jednak znacznemu pogorszeniu przez zamieszanie polityczne.

Burzę wokół PR-u Polski wywołały starania Wrocławia o przyznanie mu organizacji Expo 2012. O samotnej walce miasta pisał m.in. dziennik Polska. Natomiast Eryk Mistewicz w Gazecie Krakowskiej oceniał, że w promocji kraju brakuje „myślenia i strategii”. Ekspert narzekał też, że nie odpowiedziano sobie na pytanie, czemu promocja kraju ma służyć, czy „powinna być podporządkowana przyciąganiu inwestycji zagranicznych, a może prowadzić do podbudowania szacunku do nacji, służyć godności Polski”.
 
W mediach opisywano działania promocyjne miast, w tym dyskusje i spory wokół wybieranych strategii wizerunkowych i nowych logotypów m.in. Torunia i Krakowa, a także konkurencji pomiędzy Łodzią i Warszawą w ubieganiu się o przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. „Obraz zaskoczył swoją treścią większość widzów. Obok migawek z festiwalu Chopinowskiego czy Jazz Jamboree pojawia się w nim olbrzymie pole kapusty, dziki brzeg prawobrzeżnej Wisły, praskie blokowiska, bary wietnamskie oraz mężczyzna, który na plecach ma wytatuowany Pałac Kultury i Nauki” – pisał o zaprezentowanym filmie promującym stolicę Dziennik. Natomiast lokalne wydanie Gazety Wyborczej łódzki film „Łódź – miasto kultury” oceniało „Wszystkie wątki splatają się ze sobą, tworząc nieco chaotyczną, ale wpisującą się w forsowany wizerunek tętniącej metropolii, całość”.

Branża PR nadal ciekawa
Temat ten został wywołany m.in. przez drugą edycję raportu PRoto na temat wynagrodzeń polskich PR-owców. O wynikach pisały m.in. Dziennik Bałtycki i Puls Biznesu, cytując Ryszarda Solskiego, który stwierdził: „Odsetek osób otrzymujących niskie wynagrodzenia maleje, a wysokich - rośnie, bo branża PR błyskawicznie się rozwija i firmy, by pozyskać pracowników, gotowe są płacić im znacznie więcej niż rok temu”.

Pisano także o zmianach personalnych oraz nowym kodeksie etyki radców prawnych. Gazeta Prawna informowała o jego regulacjach zasad komunikowania się kancelarii prawnych z otoczeniem. Co ważne, kodeks duże znaczenie nadaje pojęciu godności w podejmowanych działaniach komunikacyjnych. Jak zaznaczono w tekście, zasady etyczne będą regulować jedynie zakazane praktyki, do których zaliczono m.in. „informowanie niezgodne z rzeczywistością, czyli ewidentne kłamstwa typu: kancelaria zatrudnia 20 prawników z uprawnieniami, gdy tymczasem są to tylko magistrowie po studiach prawniczych”. Możliwe jest natomiast stosowanie takich praktyk marketingowych, które są dozwolone prawem, czyli promocji, public relations, a nawet reklamy.

Po wyborach PR polityków i partii wciąż ważny
W listopadzie trzecia pod względem liczebności grupa informacji medialnych związanych z PR-em, dotyczyła tematu PR-u politycznego. Media informowały o rzeczniczce nowego rządu Agnieszce Liszce, a także o wizerunku Donalda Tuska. Anna Gilewska i Karol Manys przeprowadzili na łamach Rzeczpospolitej rozmowy ze specjalistami ds. marketingu politycznego, PR i byłymi rzecznikami rządu. Pytali o to, co – zdaniem Joanny Gepfert, Eryka Mistewicza, Michała Tobera, Krzysztofa Lufta, Konrada Ciesiołkiewicza i prof. Wawrzyńca Konarskiego - przesądzi o powodzeniu koalicyjnego gabinetu. Specjaliści zgodnie stwierdzili, że będzie to sprawna polityka informacyjna.

Od niej będą zależeć losy rządu, źle prowadzona może skutkować poważnymi kryzysami. Działania Donalda Tuska, które mają wpłynąć na sposób jego postrzegania opisywał materiał stacji TVN24. Autor reportażu, Krzysztof Skórzyński, zadał pytanie, czy nowy premier buduje rzeczywistą polityczną koncepcję, czy jedynie swój wizerunek. Dr Jarosław Och, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego stwierdził, że to typowe działania wszystkich polityków na początku kadencji, kiedy to starają się oni stworzyć „korzystny klimat PR-owski, aby jeżeli jeszcze brakuje treści, była chociaż forma”.

Metodologia badania
Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach „PR” i „wizerunek”. Pochodzą one z tytułów aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).

Część I – PR w mediach
Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje:
- o branży PR jako całości,
- traktujące o zmianach w branży (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki – nowi klienci),
- o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR,
- o akcjach PR na dużą skalę, w które zaangażowane są stowarzyszenia branżowe PR
- dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej,
- poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie 1 firmy, np. wywiad)
- o publikacjach (książek, artykułów) lub imprezach związanych z PR,
- opisujące proces kreowania wizerunku przez różne grupy społeczne.

W badaniu nie są uwzględniane przekazy:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp.,
- wzmiankujące jedynie tematykę PR,
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.
W badaniu nie są uwzględniane media branżowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Marketing w Praktyce, Press.

Część II – Najczęściej cytowane i wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR
Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje:
- opisujące jedną firmę lub agencję PR,
- opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR,
- wzmiankujące tematykę PR.
Pomijane są natomiast przekazy:
- zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branżą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm,
- dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin