.

Rekordowa liczba działań CSR w 18. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

dodano: 
17.04.2020
komentarzy: 
0

16 kwietnia 2020 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) opublikowało raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” – przegląd całorocznych działań firm w obszarze CSR-u, których przykłady tworzą mapę pozytywnego oddziaływania biznesu. W 18. już edycji raportu znalazła się rekordowa liczba działań – 214 firm zgłosiło 1696 praktyk. To o 10 proc. więcej w stosunku do ubiegłego roku.

FOB zwraca uwagę, że wprowadzone w tym roku ograniczenie możliwości zgłaszania nowych praktyk do dziesięciu spowodowało, że ich liczba zmalała z 826 do 712. Zmniejszyła się również liczba firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – z 60 do 55. Zwiększyła się za to liczba działań długoletnich – z 723 do 983. Najliczniej reprezentowanymi branżami w tegorocznym raporcie są finanse, usługi i handel.

Największy wzrost odnotowano w przypadku praktyk związanych z troską o środowisko (35 proc.). 129 firm zgłosiło 321 działań m.in. z zakresu ograniczenia zużycia plastiku, gospodarki obiegu zamkniętego, ochrony bioróżnorodności, edukacji środowiskowej i przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

Co trzecia praktyka dotyczyła obszaru zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej – łącznie 564 działania nowe i długoletnie. Najczęściej dotyczyły one działań charytatywnych i filantropijnych oraz edukacji dzieci i młodzieży. Najrzadziej był to rozwój przedsiębiorczości i zrównoważonych miast.

FOB odnotował istotny spadek w obszarze praktyk pracowniczych – 185 nowych działań, w porównaniu do 237 z zeszłego roku. Odwrotnie jest w przypadku praktyk długoletnich, których w tym roku zgłoszono 288, a w zeszłym 180. W porównaniu z 17. edycją raportu największe zmiany zaszły w kategoriach zdrowie pracowników oraz wolontariat pracowniczy, gdzie ich liczba zmniejszyła się o kilkanaście.

W obszarze zagadnień konsumenckiech 41 firm zgłosiło 95 praktyk. Działania podzielono na sześć kategorii: edukacja konsumentów (14 praktyk), dostępność produktów i usług (siedem praktyk), ułatwienia dla klientów (trzy praktyki), partycypacja konsumentów (dwie praktyki), odpowiedzialna konsumpcja (jedna praktyka), zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów (jedna praktyka).

96 praktyk zakwalifikowano w obszarze ładu organizacyjnego. Blisko 40 proc. z nich dotyczyło etyki. W kategorii zarządzanie wskazano na trend, mający na celu wprowadzanie dodatkowych regulacji czy polityk środowiskowych, które służą uporządkowaniu kwestii związanych z gospodarką obiegu zamkniętego i aktywnością w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Jak zwraca uwagę FOB, tak jak w poprzedniej edycji najmniej działań pojawiło się w obszarach praw człowieka i uczciwych praktyk operacyjnych – odpowiednio 74 i 73 praktyki. Prawa człowieka to w dużej mierze działania z zakresu zarządzania różnorodnością, wspierające budowanie włączającej kultury organizacyjnej. Firmy, których praktyki znalazły się w uczciwych praktykach operacyjnych w zdecydowanej większości dotyczą działań z zakresu edukacji rynku oraz kształtowania relacji z dostawcami.

Praktyki ujęte w raporcie przedstawione są również w kontekście Celów Zrównoważoneego Rozwoju, ogłoszonych w 2015 roku przez ONZ. Tak jak w poprzednich latach, najwięcej działań wspiera realizację celu trzeciego – dobrego zdrowia i jakości życia – oraz czwartego – dobrej jakości edukacji. O 100 proc. zwiększyła się za to liczba praktyk odpowiadająca celowi piątemu – równości płci – oraz dziesiątemu – mniej nierówności. O około 60 proc. wzrósł też odsetek działań odpowiadającym celowi 12 – odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji.

„Rok 2019 można uznać za rok środowiska naturalnego, a najnowsza edycja Raportu »Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki« potwierdza tę tezę. Odnotowaliśmy wyraźny wzrost liczby praktyk w obszarze »środowisko«, mimo wprowadzenia ograniczenia w zgłaszaniu nowych działań do raportu. Firmy postawiły na rozwiązania prośrodowiskowe, bo też dla szerokiego grona interesariuszy stał się to wręcz kluczowy temat. To pozytywna zmiana, która wierzymy, że będzie kontynuowana przez firmy” – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna FOB.

„Oczywiście pierwszy kwartał 2020 roku ukazał, że przed biznesem stoją kolejne, pilne wyzwania o charakterze społecznym. Kryzys związany z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 dowiódł, że firmy potrafią reagować szybko, niosąc pomoc i wsparcie. (…) Już widać, że zachodząca na naszych oczach zmiana jest wielowymiarowa. To oznacza, że pojawią się nowe wyzwania, ale też pilniejszymi mogą okazać się te, znane już wcześniej, takie jak np. kwestia wykluczenia cyfrowego czy przeciwdziałania przemocy, bezdomności. Są one ściśle związane z sytuacją ekonomiczną i społeczną, spodziewanymi zmianami na rynku pracy oraz specyficznymi formami pracy, takimi, jak – obecnie szeroko praktykowana – praca zdalna. Bardzo ważna będzie oczywiście kwestia rozwiązań propracowniczych w kontekście przeciwdziałania możliwym redukcjom zatrudnienia. (…) Jednak nie mniej istotne, są też kwestie środowiskowe – ważne, by nie zeszły na dalszy plan. Największy test na odpowiedzialność firm i potwierdzenie, że zrównoważony rozwój jest faktycznie w ich DNA, dopiero przed nami. Ograniczenie jest jednak często, zwłaszcza w biznesie, impulsem dla wyjątkowej kreatywności, tworzenia rozwiązań, które wielowymiarowo odpowiadają na potrzeby: społeczne, ekonomiczne i środowiskowe” – dodaje Strzelczak.

Z pełnym raportem można zapoznać się na stronie. (ak)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin