.

Ekologiczny Obywatel

dodano: 
13.04.2007

Rodzaj:

case'y CSR

Firma:

DHL Express (Polska)

Projekt „Ekologiczny Obywatel” został opublikowany w raporcie przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2005. Dobre przykłady”.

Podmiot realizujący projekt
DHL Express (Polska)

Tytuł projektu
„Ekologiczny Obywatel”

Cel projektu
Ze względu na charakter działalności (usługi logistyczne i transportowe) firma chce zapewniać efektywny przepływ towarów w zgodzie z zasadą równowagi ze środowiskiem.

Opis projektu/rozwiązanie
Przyjęty program jest publiczną deklaracją i zobowiązaniem firmy do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Zakłada włączenie myślenia proekologicznego w codzienne operacje DHL Express oraz wspiera systematyczne działania i dążenia do zachowania równowagi ze środowiskiem naturalnym. Ze względu na rozległy charakter i kompleksowość projektu, całość działań rozbito na kilka etapów:
• Opracowanie polityki środowiskowej;
• Wdrożenie procedury postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych;
• Edukacja pracowników;
• Zdefiniowanie systemu zarządzania środowiskiem i włączenie celów środowiskowych do budżetu; określenie wskaźników efektywności działań na rzecz środowiska i dialog z zainteresowanymi podmiotami z otoczenia firmy;
• Komunikacja wyników działań. W proces przygotowywania i wdrażania projektu zaangażowani byli przedstawiciele wszystkich pionów firmy, co zagwarantowało skuteczne wprowadzenie programu w całej firmie.
Opiekunem i gwarantem realizacji projektu ze strony firmy był prezes zarządu, zapewniło to prowadzonym działaniom wysoką rangę oraz środki na realizację projektu. Skuteczna komunikacja miała miejsce nie tylko w kierunku projekt - firma. Prace zostały wzbogacone o pomysły i idee powstałe poza grupą projektową. Uświadomieni ekologicznie pracownicy zaczęli zauważać możliwości wprowadzenia na własnym obszarze działania rozwiązań dających wymierny środowiskowy efekt. Z ich inicjatywy powstały m.in. naklejki namawiające do działań proekologicznych, np. Żarówka też musi odpocząć, nie marnuj wody, itp. Firma mierzy i monitoruje skalę swojego oddziaływania na środowisko za pomocą wskaźników tzw. „środowiskowych”, które pozwalają określić, np. zużycie papieru na pracownika (w ryzach na miesiąc), zużycie energii elektrycznej na pracownika, wody, poszczególnych rodzajów paliw w przeliczeniu na samochód, itp. Wdrożeniu projektu towarzyszyła intensywna kampania informacyjna. Program posiada swoje logo i hasło: „Nie dziedziczymy ziemi po przodkach, lecz pożyczamy od naszych dzieci”.

Korzyści
• uzyskanie certyfikatu ISO14001;
• wzrost świadomości społecznej pracowników w zakresie ekologii;
• zaangażowanie pracowników w szukanie rozwiązań, związanie z firmą;
• obniżenie kosztów działalności: segregacja odpadów do 50% poprzednich kosztów; system oszczędności energii ok. 70 000 PLN w stosunku do roku poprzedniego; system automatycznego zużycia gazu - oszczędności rzędu 40 000 PLN;
• poprawa konkurencyjności firmy i zmiana wizerunku na przyjazną środowisku - zaspokojenie wymagań klientów korporacyjnych oraz dostosowanie do coraz wyższych wymagań klientów krajowych.

Największe wyzwania związane z realizacją projektu
• zmieniające się przepisy oraz ich różna interpretacja przez urzędników; problem rozwiązano przeprowadzając liczne audyty prawne, a także śledząc przepisy na bieżąco i kontaktując się z wydawcami dokumentów (ministerstwo);
• brak wymaganych dokumentów/pozwoleń w firmach, które np. odbierają odpady, wynajmują lokale, itp. - postawiono surowe wymagania wobec dostawców i egzekwowano je;
• określenie wskaźników środowiskowych głównie ze względu na nikłą dostępność danych - dokładnie zbadano możliwości pozyskiwania danych i stworzono narzędzia do ich analizowania.

Wskazówki
• Projekty z zakresu CSR często wiążą się ze zmianą nawyków, przyzwyczajeń, postaw, dlatego aby odniosły pożądany efekt niezbędna jest efektywna komunikacja i współpraca przy projekcie wszystkich pracowników firmy - jako współtwórcy będą się czuli bardziej odpowiedzialni za jego realizację i przestrzeganie. Ponadto mogą wzbogacić projekt cennymi uwagami i pomysłami.
• Poparcie i bezpośrednia koordynacja projektu przez najwyższe kierownictwo pozwoli mu nadać odpowiednią rangę i prestiż.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin