.

Europa w sztuce

dodano: 
10.05.2007

Rodzaj:

case'y firm

Firma:

Bank BPH

Projekt „Europa w sztuce” został opublikowany w raporcie przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2005. Dobre przykłady”

Podmiot realizujący program:
Bank BPH

Analiza sytuacji:
Bank BPH wchodzi w skład międzynarodowej grupy HVB zrzeszającej 9 banków z 8 krajów Europy. Z myślą o integracji personelu, poprawie znajomości grupy jako całości, a także znajomości poszczególnych krajów i spółek wchodzących w jej skład, co mogłoby przyczynić się do wzrostu identyfikacji i zaangażowania wśród pracowników, HVB zdecydowała o realizacji projektu „Europa w sztuce”.

Cele kampanii:
Projekt „Europa w sztuce” ma na celu integrację pracowników oraz propagowanie elementów kultur narodowych wśród społeczności tych krajów europejskich, w których grupa HVB jest obecna. Pracownicy dokonują wyboru dzieł sztuki spośród posiadanych przez spółki grupy HVB kolekcji, a prezentowanych na wystawach w 8 krajach europejskich, w tym oczywiście w Polsce.

Przeprowadzone działania:
W I etapie projektu, spośród dzieł sztuki znajdujących się w posiadaniu 9 banków grupy z 8 krajów Europy, kuratorzy poszczególnych kolekcji wspólnie wybrali 130 obiektów tak, by odzwierciedlały one różnorodność poszczególnych krajów. Projekt zakładał aktywny udział pracowników grupy w wyborze wspólnej kolekcji 100 dzieł sztuki. W tym celu na specjalnie utworzonej stronie internetowej projektu zamieszczone zostały zdjęcia wszystkich dzieł sztuki wraz z opisem i informacją o autorze. Dzięki temu każdy z 60 tys. pracowników, głosując na konkretne prace, osobiście mógł zadecydować o kształcie przyszłej wystawy. Ponadto pracownicy uczestniczyli przy katalogowaniu i wyborze dzieł sztuki, opracowywaniu informacji na temat poszczególnych prac i autorów, tworzeniu strony internetowej, akcji informacyjnej, współpracy z instytucjami kultury itp.
Wybrane przez pracowników dzieła sztuki sprowadzono do Hamburga, skąd wystawa rozpoczęła tournee po Europie. Wystawom towarzyszy katalog wydany w języku angielskim i niemieckim, a także suplement w językach narodowych. Ponadto w każdej miejscowości goszczącej wystawę organizowany jest uroczysty wernisaż, na który zapraszani są zarówno pracownicy, jak i klienci banków grupy, a także społeczność lokalna. Wstęp na wystawę jest bezpłatny, a dochód ze sprzedaży katalogów i suplementów trafia do instytucji, w której jest ona prezentowana. W celu sprawnej koordynacji firma ustanowiła stanowisko kuratora wystawy – osoby, która jest w całości odpowiedzialna za wystawę i organizację programu.

Rezultaty:
- integracja pracowników;
- sukces marketingowy i szerokie nagłośnienie medialne wystaw, które przyczyniło się do stworzenia wizerunku banków grupy HVB jako aktywnych w sferze kultury i przyczyniających się do jej popularyzacji w społecznościach lokalnych;
- podtrzymywanie pozytywnych relacji z klientami i partnerami banku.

Wyzwania:
- sprawy organizacyjne (transport, konserwator, ubezpieczenia);
- koordynacja programu we wszystkich spółkach jednocześnie.

Warto zapamiętać:
- dopracowanie szczegółów, zgranie w czasie;
- dobra komunikacja z pracownikami, która sprawia, że lepiej się angażują;
- sprawna organizacja, która często warunkuje sprawny przebieg całego projektu.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin